Medium
Komentarz aktualny Drukuj

Niewątpliwie największą sensacją początku roku jest epidemia rodem z Chin: COVID-19 wywołana nowo zmutowanym koronawirusem SARS-CoV-2. Jego nazwa ewoluowała w miarę poznawania charakterystycznych właściwości. Nie to jest jednak istotne, lecz problemy, jakie niesie ze sobą taka epidemia. Oczywiście jak zwykle na pierwszy plan zaczęły wysuwać się teorie spiskowe, na czym niektóre media tradycyjnie próbują się „dorabiać”, ale na szczęście – przynajmniej na razie – zwycięża rozsądek. Wiedzę fachową radzę czerpać ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego: tam codziennie publikowane są zaktualizowane komunikaty, których warto się trzymać w codziennej praktyce lekarskiej. Choć wskaźnik śmiertelności z powodu zarażenia wirusem COVID-19 nie jest szczególnie zatrważający, to jednak zaraźliwość może spowodować istotne straty, szczególnie w działalności gospodarczej wielu firm. W Polsce większy problem stanowi obecnie „tradycyjna” grypa i schorzenia grypopodobne, czy pełzające powoli wirusowe zapalenie wątroby typu A. Mimo to wszyscy wieszczą, że nowy koronawirus w końcu nas dopadnie. Pytanie tylko – kiedy? Najlepiej wtedy, gdy będzie już znana szczepionka. Na tym etapie nie martwy się epidemią przesadnie, śledźmy codziennie komunikaty GIS i przekazujmy stosowne zalecenia naszym pacjentom.

 
Jakość życia mierzona w decybelach - TWÓJ SŁUCH JEST CENNY Drukuj

Z dr. hab. n. med. Tomaszem Zatońskim, prof. nadzw. – kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UM we Wrocławiu, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otolaryngologii dla województwa dolnośląskiego rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka.

TWÓJ SŁUCH JEST CENNY

W ciągu całego życia zalewani jesteśmy potokiem dźwięków. Niektóre z nich są tak głośne, że mogą trwale uszkodzić narząd słuchu. Jak wynika z szacunków WHO na świecie nawet co trzecia osoba po 65. roku życia cierpi na ubytek słuchu w stopniu odpowiadającym niepełnosprawności słuchowej. Trendy demograficzne są niekorzystne – według raportu Komisji Europejskiej w 2060 r. niemal co trzeci obywatel liczącej 517 mln mieszkańców UE będzie miał powyżej 65 lat1. A do tego młodzi ludzie są bardziej niż poprzednie pokolenia narażeni na wcześniejszy ubytek słuchu ze względu na życie w hałasie i słuchanie głośnej muzyki.

 
Jakość życia mierzona w decybelach - MNIEJ DECYBELI, WIĘCEJ ZDROWIA Drukuj

Z dr n. med. Moniką Morawską-Kochman, otolaryngologiem i otolaryngologiem dziecięcym, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej dla województwa dolnośląskiego, adiunktem w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UM we Wrocławiu rozmawia Magdalena Janiszewska.

MNIEJ DECYBELI, WIĘCEJ ZDROWIA

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na poważny niedosłuch cierpi obecnie ok. 466 milionów ludzi na całym świecie. Kolejnych 500 milionów dotyczą inne zaburzenia, które mają wpływ na ich codzienne funkcjonowanie, a zwłaszcza komunikację. Z doniesień WHO wynika także, że w skali globu więcej niż miliard młodych ludzi (12-35 lat) jest narażonych na utratę słuchu w związku z ekspozycją na zbyt głośne dźwięki1. Według danych zebranych przez specjalistów ze Światowego Centrum Słuchu – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – osób z różnymi problemami słuchowymi mamy na świecie ponad miliard. Tylko w Polsce – jak informuje prof. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii, dyrektor ww. ośrodka – na zaburzenia słuchu cierpi 1-3 na 1000 urodzonych niemowląt, ok. 20% dzieci i młodzieży szkolnej oraz 75% seniorów2. Zdaniem naukowców za kilka lat aparaty słuchowe staną się tak powszechne jak dziś okulary, a diagnostyka i leczenie szumów usznych będą stanowić istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. – Już dziś to coraz częściej spotykana dolegliwość u coraz młodszych pacjentów – mówi dr n. med. Monika Morawska-Kochman. Dzięki badaniom dr Danuty Raj-Koziak wiemy, że trwające powyżej 5 minut szumy uszne występują obecnie w Polsce u 6% dzieci w wieku od 7. do 12. roku życia3. Co te statystyki oznaczają dla lekarzy? W rozmowie o potrzebie prewencji słuchu, kosztach ekonomicznych i społecznych wad słuchu.

 
Jakość życia mierzona w decybelach - Muzykoterapia w leczeniu dzieci i osób starszych Drukuj

Spotkanie dwojga ludzi

Muzykoterapia w leczeniu dzieci i osób starszych

Kołysanki śpiewane niegdyś przez mamę, teraz śpiewamy wnukom, gdy ich rodzice wychodzą do teatru. Dziwny stan lekkości odczuwa każdy, kto stojąc w zgromadzeniu, śpiewa hymn narodowy. Każdy też ma swoje ulubione melodie, które wyciszają, uspokajają. Tak pisał dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. we wstępie do wydanej w 2016 roku przez DRL pracy zbiorowej pt. „Muzyka w życiu człowieka”. Ta sama, ulubiona muzyka może też leczyć. O terapii malutkich dzieci i osób starszych z dr n. med. Elżbietą Trypką i dr n. med. Anną Seredyn-Pieniądz rozmawia Aleksandra Solarewicz.

 
Psychologiai medycyna - Od diagnozy do zakończenia leczenia. Jak wspierać pacjenta na każdym etapie choroby? Drukuj

Proces emocjonalny potrzebuje obserwatora, który nie boi się emocji. Stanowi to element wsparcia psychicznego i swoisty wentyl emocjonalny. Wsparciem są też słowa wyrażające akceptację i zrozumienie dla myśli i uczuć pacjenta.

Od diagnozy do zakończenia leczenia. Jak wspierać pacjenta na każdym etapie choroby?

Nie ingerować w naturalny proces psychiczny

Po pierwsze nie szkodzić – to bardzo stara i mądra zasada etyczna w medycynie. Jeśli będziemy ją stosować w przypadku każdego działania, jakiego się podejmujemy, otrzymamy solidną przesłankę, że postępujemy właściwie. Kiedy przychodzi do nas człowiek poruszony emocjonalnie tym, że coś z jego zdrowiem nie jest w porządku, musimy przede wszystkim nauczyć się szanować proces, który będzie naturalnie zachodził na naszych oczach.

 
Wydarzyło się - Gruzińska delegacja z wizytą na Dolnym Śląsku Drukuj

Fot. M.J.

Gruzińska delegacja z wizytą na Dolnym Śląsku

W siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej gościli 26 lutego przedstawiciele Autonomicznej Republiki Adżarii. Delegacja z Gruzji przebywała na Dolnym Śląsku w ramach Współpracy Regionów Dolnego Śląska i Adżarskiej Republiki Autonomicznej Gruzji. Spotkanie było częścią wizyty studyjnej na Dolnym Śląsku i dotyczyło zasad funkcjonowania samorządu lekarskiego.

 

 
Wydarzyło się - XXXV karta Wrocławskiej Księgi Pamięci Drukuj

Laureaci medalu „Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia”: lek. Małgorzata Niemiec (I od lewej), siostra zakonna Jonatana, dr n. med. Jacek Żmijewski (I od prawej) w towarzystwie dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Bartłomieja Świerczewskiego i red. Wandy Ziembickiej-Has. (Fot. www.wroclaw.pl/UM Wrocławia)

XXXV karta Wrocławskiej Księgi Pamięci

To już kolejna odsłona Wrocławskiej Księgi Pamięci, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego (11 lutego). Tym razem nagrody wyróżnionym wręczono w siedzibie Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny, Domu Seniora, a także Przedszkola Niepublicznego „Dzielne Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” oraz Żłobka Niepublicznego „Dzielne Maluszki” w pałacyku Pod Platanem przy ul. Sołtysowickiej. Wśród uhonorowanych znaleźli się członkowie Izby, lekarze, których osobiste zaangażowanie wobec ludzi chorych i cierpiących zasługują na najwyższe uznanie.

 
Wydarzyło się - Konferencja na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich Drukuj

Uroczystego otwarcia dokonał dr hab. Jacek Smereka, prof. nadzw., kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego (przy mównicy). Dolnośląską Radę Lekarską reprezentował dr n. med. Paweł Wróblewski (drugi od lewej), dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, który jest również adiunktem w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. Patronat nad konferencją sprawował prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk, p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Piotr Ponikowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Joanna Rosińczuk. (Fot. z archiwum UM we Wrocławiu)

Konferencja na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich

BEZPIECZNY WROCŁAW

Wrocławianin bezpieczny w drodze do pracy, na stadionie i w domu. Wysiłku ilu rąk i serc wymaga staranie o życie jednego człowieka! Udowodnili to organizatorzy konferencji, która odbyła się 7 lutego na UM im. Piastów Śląskich. Zorganizował ją Zakład Ratownictwa Medycznego. Zgromadziła przedstawicieli 16 urzędów i formacji: lekarzy i policjantów, strażaków i ratowników, przedstawicieli policji, wojska, straży miejskiej i urzędników. Zawodowców, ochotników, pasjonatów.

 
Wydarzyło się - PRZEPROWADZKA Z KLINIK NA BOROWSKĄ Drukuj

PRZEPROWADZKA Z KLINIK NA BOROWSKĄ

Pierwszego lutego Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, znajdująca się dotychczas przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52, została przeniesiona do szpitala przy ul. Borowskiej.

 
Wydarzyło się - 70 LAT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU – INAUGURACJA Drukuj

Fot. Tomasz Walów/UMW

70 LAT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU – INAUGURACJA

Pierwszego stycznia 1950 roku powołano do życia, jako odrębną uczelnię, wrocławską Akademię Medyczną. W roku 2012 uczelnia stała się Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 14 lutego 2020 zainaugurowano obchody 70-lecia istnienia UM. Podczas radosnej uroczystości, w podniosłej atmosferze Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, po raz pierwszy w historii wręczono nagrody im. Wiktora Brossa za wybitne osiągnięcia medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

 
Wydarzyło się - Centrum Chorób Serca podsumowuje rok Drukuj

Centrum Chorób Serca podsumowuje rok

Pierwszego lutego 2020 r. minął rok pracy Centrum Chorób Serca, powołanego do życia decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. CChS jest nową strukturą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na bazie Kliniki Kardiologii, Kliniki Chorób Serca oraz Kliniki Chirurgii Serca, dedykowaną rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca.

 

 
Prawo i medycyna - Prawo na co dzień Drukuj

14 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 45.

Szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich oraz szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, ukończone przed 21 sierpnia 2019 r. – zachowują ważność, natomiast rozpoczęte i niezakończone przed tym dniem są prowadzone na podstawie przepisów wymienionego wyżej rozporządzenia.

 
Medium marzec 2020 Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Medium marzec 2020

 
Medium luty 2020 Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Medium luty 2020

 
Prawo i medycyna - RODO w praktyce lekarskiej Drukuj

RODO w praktyce lekarskiej

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, którą stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, lekarz, lekarz dentysta prowadzący indywidualną praktykę jest zobowiązany do działań określonych poniżej.

 
List do redakcji - Polska Opieka Zdrowotna umiera! Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Dzień dobry, jestem lekarzem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Chciałem podzielić się z państwem moim komentarzem odnośnie rozpoczynającego się dzisiaj protestu głodowego lekarzy. Piszę to, o czym wszyscy wiemy. Ale może zechcą to państwo udostępnić.

Polska Opieka Zdrowotna umiera!

Dzisiejszy dzień uważam za symboliczny początek agonii polskiego systemu opieki zdrowotnej. Dzień, w którym lekarze rezydenci, wspierani przez swoich starszych kolegów rozpoczynają strajk głodowy.
W cywilizowanym kraju, w którym rząd praktycznie codziennie w telewizji publicznej chwali się szybkim wzrostem gospodarczym, spadkiem zadłużenia, młodzi lekarze zaczynają głodówkę. Od razu widać rażący kontrast. Między tym jak rząd by chciał, żeby było, a jak jest naprawdę.
Systemu opieki zdrowotnej w Polsce nie da się uzdrowić stosując sieci, pakiety, programy rozwojowe i inne dziwne idee,  które tylko mydlą oczy. Jest tylko jedna rzecz, która może go uzdrowić. Ale najpierw zastanówmy się nad najważniejszym. Czego pragną pacjenci?

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2