Kondolencje dla prof. Andrzeja Wojnara

Panu profesorowi Andrzejowi Wojnarowi
wyrazy współczucia
z powodu  śmierci
Żony
składają:
członkowie Komisji Kształcenia DRL
oraz
Patrycja Malec i Małgorzata Krupa-Mączka

 

Kondolencje dla dr n. med. Patrycji Zaleskiej

 Wyrazy głębokiego współczucia
dr n. med. Patrycji Zaleskiej
z powodu śmierci
Taty
Tadeusza Zaleskiego
składa
zespół Kliniki Chirurgicznej
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

prof. dr Witold Jacyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr. Witolda Jacyka
wybitnego dermatologa wywodzącego się z ośrodka wrocławskiego, wieloletniego
kierownika Kliniki Dermatologii w Pretorii, Republice Południowej Afryki.
Wyrazy głębokiego współczucia
Żonie
składają
kierownik i pracownicy Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
we Wrocławiu
oraz członkowie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

__________________________________________________________________________________

Dr n. med. Aleksandra Cholewicka

Z  wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Pana
6 sierpnia 2022 r.
naszej drogiej Koleżanki
dr n. med. Aleksandry Cholewickiej
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składają
koleżanki i Koledzy z AM we Wrocławiu rocznik 1966

Lek. Danuta Wrężlewicz

Pogrążona w żałobie rodzina pragnie poinformować współpracowników, znajomych i przyjaciół
o śmierci
lek. Danuty Wrężlewicz
Msza św. żałobna oraz ceremonia pogrzebowa odbyły się 22 czerwca 2022 r. w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida i na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Odeszła w wieku 82 lat.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?