Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej

Tekst: Jan Klempous

 

Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu powstał na bazie 42-łóżkowego oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Po wygaśnięciu epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu oddział ten wraz z całym personelem lekarsko-pielęgniarskim i pielęgniarkami bloku operacyjnego przeniesiony został we wrześniu 1963 do organizującego się Szpitala  Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu  przy ul. Traugutta 116. Szpital umieszczony został w budynkach zajmowanych uprzednio przez  szpital wojskowy, który pod nową nazwą jako IV Garnizonowy Szpital Wojskowy został przeniesiony do nowego budynku przy ul. Weigla. Ten 42-łóżkowy oddział chirurgii dziecięcej zwany Drugim Oddziałem Chirurgii Dziecięcej został rozlokowany w budynku B na drugim piętrze i był pierwszym otwartym oddziałem szpitalnym. Pierwszym ordynatorem do 1970  była dr M. Jasińska.

 

W latach od 1970 do 1972 - dr J. Zagalski. W latach 1972 do 1977 – dr J. Klempous. Pielęgniarką oddziałową była J. Adamiak a następnie J. Pudło. Oddziałową bloku operacyjnego - E. Ogonek. Do 1977 roku w oddziale tym pracowali lekarze: M. Grzepska-Stelczyk (późniejszy dyrektor Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu), W. Gąsiorowski, A. Michalak (późniejszy pracownik oddziału laryngologii dziecięcej), B. Rosowska, E. Kleszczewska, A Olejnik, I. Petruk, Cz. Majcher, J. Angelidis, J. Miniewski, J. Kordecki oraz krótko A. Wolańczyk (ortopeda ze szpitala im. Rydygiera), Cz. Kuhn i J. Klempous. W 1964 roku na pierwszym piętrze budynku B powstaje następny 49-łóżkowy odział chirurgii dziecięcej nazwany Pierwszym Oddziałem Chirurgii Dziecięcej z ordynatorem doc. J. Zawartką a po nim doc. L. Dymałą. W latach 1971- 1977 ordynatorem był dr Cz. Kuhn a Oddziałową była pielęgniarka Z. Dróżdż. Pielęgniarką zabiegową  zostałą J. Janik i J. Sobczyk. Oddziałową bloku operacyjnego – B. Dolacińska. Pracownikami tego oddziału byli lekarze: A. Wójcik, L. Magnowski, Z. Maznas, Z. Pośpiech, Cz. Kuhn i J. Klempous. W 1971 roku na parterze budynku B powstaje 32-łóżkowyTrzeci Oddział Chirurgii Dziecięcej. Ordynatorem została dr n. med. H. Komorska. pielęgniarką oddziałową – J. Adamska, pielęgniarką zabiegową – Z. Kowalska a operacyjną – U. Nachodko. Pracownikami oddziału byli E. Biłobrad, W. Wójcik, A. Kosztowniak, B. Szpikowska, Z. Pośpiech i J. Smólski. Do końca 1976 roku w szpitalu były trzy oddziały chirurgii dziecięcej, trzech ordynatorów, trzech zastępców  ordynatora, trzy pielęgniarki oddziałowe oraz trzy pielęgniarki operacyjne. Każdy oddział prowadził swoją przychodnię przyszpitalną . Do oddziałów i przychodni przyjmowani byli pacjenci do 14 roku życia. Do Pierwszego Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Przychodni przyjmowani byli pacjenci zamieszkujący dzielnicę Wrocław Krzyki oraz z powiat wrocławski. Do Drugiego Oddziału Chirugii Dziecięcej i przychodni przyjmowani byli pacjenci z dzielnicy Wrocław Psie Pole. Do Trzeciego Oddziału Chirurgii Dziecięcej i przychodni przyjmowani byli pacjenci z Wrocławia Starego Miasta. Oddziały pełniły od 6 do 7 ostrych dyżurów.  W trakcie ostrego dyżuru przyjmowani byli pacjenci z Wrocławia, województwa wrocławskiego i często powiatów sąsiednich województw. Pacjenci z dzielnicy Wrocław Śródmieście leczeni byli w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Przychodni przy tej Klinice.

 

W 1977 roku na wniosek dyrektora szpitala dr R. Tuzinkiewicza oraz na mocy decyzji wojewody wrocławskiego nastąpiła integracja trzech oddziałów chirurgii dziecięcej do jednego 123-łóżkowego oddziału przyjmującego pacjentów do 18 roku życia, pełniącego permanentny ostry dyżur dla Wrocławia i województwa wrocławskiego. Utworzono jedną Przychodnię Przyszpitalną, w której udzielano porad z zakresu chirurgii dziecięcej a w wydzielonych dniach specjaliści z zakresu chirurgii plastycznej, ortopedii, urologii, torakochirurgii, onkologii, chirurgii szczękowej. Ordynatorem tego oddziału  do 2002 roku był dr n. med. J. Klempous. Zastępcami ordynatora zostali - Cz. Kuhn i H. Komorska. W 2002 roku ordynatorem zostaje wychowanek oddziału chirurgii dziecięcej  dr n. med. J. Godziński. Pielęgniarką Oddziałową została M. Kuńska. W 2007 roku zmniejszono liczbę łóżek do 85 dostosowując ją do przepisów Unii Europejskiej i zmian demograficznych.
Zorganizowano wspólny blok operacyjny, oddziałową została B. Dolacińska. W tym bloku pracowały: J.Łaś, B. Pietrzak, I. Lachowicz, W. Sobkowicz, W. Wcisło, A. Ćwikielnik, A. Pyziak, E. Brocka, B. Dryl, J. Habel, D. Szydłowska, A. Nocoń, K. Malak.

W Oddziale Chirurgii Dziecięcej wydzielono cztery pododdziały:

  1. Chirurgia Małych Dzieci (32 łóżka) z wydzieleniem sal dla noworodków  i niemowląt oraz jednej sali oparzeniowej z własną wanną i stołem zabiegowym oraz gabinet zabiegowy z butlą ze skroplonym azotem i aparaturą do hipotermii zewnętrznej  w leczeniu oparzeń skóry. Oddział Chirurgii Dziecięcej był pierwszym oddziałem w Polsce posiadającym  aparaturę przystosowaną do leczenia oparzeń parami ciekłego azotu.
  2. Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna (49 łóżek) dla pacjentów z obrażeniami ciała (urazy kostno-stawowe i mięśniowe) z wydzieleniem łóżek dla pacjentów neurochirurgicznych, ze schorzeniami twarzoczaszki oraz leczonych z powodu okołoporodowego porażenia splotu barkowego i porażenia nerwów obwodowych.
  3. Chirurgia Ogólna (42 łóżka) z salami dla pacjentów leczonych z powodu schorzeń ogólnochirurgicznych,  torakochirurgicznych, onkologicznych i urologicznych
  4. Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej – OIOM (7 łóżek) dla pacjentów w ciężkim stanie leczonych wyłącznie w oddziale chirurgii dziecięcej prowadzony przez W. Dolatę, J. Nowicką,  pediatrę H. Mękarską, J. Ptaszyńska oraz pediatrę- -anestezjologa B. Czyszczoń-Kwaśnik pracującą do tej pory.

 

Pacjenci hospitalizowani korzystają z rehabilitacji przyłóżkowej oraz usprzętowionej w dwóch dedykowanych temu celowi pomieszczeniach. Realizowany jest program rehabilitacji fizykalnej, ruchowej i masaże. W zespole rehabilitacyjnym pracują: B. Jabłońska-Cincio, B. Janowska, J. Szczepanik, M. Waśniewski.


Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. narastające trudności ekonomiczne w kraju sprawiły, że wyposażenie w sprzęt medyczny odbywało się z dużym  wsparciem darczyńców i organizacji charytatywnych oraz pieniędzy uzyskanych podczas balów charytatywnych.  Przebudowa i remonty  były sponsorowane na bieżąco. Ocenia się, że łączna wartość wsparcia do roku 2002 wyniosła ok. 11 mln złotych.


Lekarze pracujący w Oddziale Chirurgii Dziecięcej od września 1963 do lipca 2014: J. Angelidis, R. Bieniek, E. Biłobrand K. Bronowicki, W. Brzostowka, M. Brzyszcz, D. Bujak,L. Cegielski, J. Chodorski, B. Czyszczoń-Kwaśnik, J. Ćmikiewicz, W. Dolata, L. Dymała, A. Fabicki, B. Fichtel, W. Gąsiorowski (†), J. Godziński, L. Grzebska-Stelczyk, A. Guszpit, M. Helemejko, T. Idziok, M. Jasińska, H. Jedlińska, G. Karahatsis, A. Kawalec, J. Klempous, R. Klempous, P. Kolęda, P. Kołtowski, J. Kordecki,  M. Kos,  P. Kowal, B. Kowalik, M. Kozakiewicz, M. Krankowski, M. Krzeszewski, A. Kurza, Cz. Kuhn, L. Magnowski, Z. Maznas, A. Michalak, J. Miniewski, L. Michel, M. Mieczyński, P. Miśkiewicz, H. Mękarska, J. Nowicka, A. Olejnik, I. Petruk, K. Piątkowski, E. Plewińska, Z. Pośpiech, J. Ptaszyńska, M. Rąpała, G. Sekuła, B. Slep, J. Smólski, G. Sobótko, J. Sokołowski, Z. Sroczyński M. Stembalska, K. Suchański, W. Sulka, M. Szewczak, B. Szpikowska, W. Węgrzycki, I. Tańska,  T. Trojniak, A. Trzepizur, K. Warwas, A. Wójcik, W. Wójcik, J. Zagajski, J. Zawartka.


16 lekarzy uzyskało tytuł doktora nauk medycznych: K. Bronowicki, J. Godziński, P. Kolęda, G. Karachatsis, J. Klempous, Cz. Kuhn, M. Kos, P. Kowal, A. Kuhn, L. Magnowski, E. Mękarska, A. Olejnik, I. Petruk, Z. Pośpiech, W. Sulka, A. Wójcik.
Dwóch lekarzy uzyskało tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych: J. Zawartka  i J. Godziński.
Tytuł specjalisty chirurga dziecięcego uzyskało 29 lekarzy: K. Bronowicki,  L. Cegielski,  J. Chodorski,  J. Ćmikiewicz,  A. Fabicki,  B. Fichtel, W. Gąsiorowski (†), J. Godziński, M. Helemejko, H. Jedlińska, P. Kolęda,  J. Klempous, R. Klempous, P. Kołtowski, M. Kos, M. Krzeszewski, Cz. Kuhn, L. Magnowski, Z. Maznas, P. Miśkiewicz, A. Olejnik, I. Petruk,  Z. Pośpiech, W. Sulka, B. Szpikowska, T. Trojniak, K. Warwas, A. Wójcik, W. Wójcik,
Dodatkowe specjalizacje uzyskali:  chirurgia ogólna -  A. Wójcik i T. Idziok, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - P. Miśkiewicz, W. Wójcik, H. Jedlińska,  chirurgia plastyczna - I. Petruk, E. Plewińska-Cześniewicz, M. Helemejko , neurochirurgia – J. Chodorski i A. Kurza (obecnie ordynator oddziału neurochirurgicznego),  urologia – A. Olejnik, J. Ćmikiewicz i P. Kowal , chirurgia szczękowo-twarzowa -  M. Kos,  torakochirurgia - L. Cegielski,  chirurgia onkologiczna – J. Godziński, K. Bronowicki (w trakcie specjalizacji).

 

 

Od września 1963 do lipca 2014 w Oddziale Chirurgii Dziecięcej pracowały następujące pielęgniarki: M. Bek, E. Idec, H. Kroczak, W. Rogowska, M. Matuszewska, I. Gąsior, J. Pszczołowska, L. Nowak, B. Pawełczyk (od 2010 pielęgniarka oddziałowa), M. Kuńska (pielęgniarka oddziałowa do 2007 roku), B. Kędzia (pielęgniarka oddziałowa od 2007 do 2010 a od 2010 zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa), M. Kurzawa (późniejsza oddziałowa Izby Przyjęć bloku B a następnie oddziałowa neurologii dziecięcej, J. Woźniak (później ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego), Z. Kreczko, D. Mosiejko, I. Marczykowska, B. Tkaczyk, I. Kozieł, M. Wołowicz, M. Malinowska, R. Mrowiec, A. Wardzała, K. Welc, L. Rudzka, A. Jasińska, D. Bednarczuk, A. Sztukowska, L. Sarna, B. Wilczyńska, C. Wójcik, M. Walas, R. Woś, D. Wójtowicz, H. Rybczyńska.


Do kręgu szczególnych zainteresowań oddziału należały: leczenie okołoporodowego porażenia splotu ramiennego u dzieci, obrażeń nerwów obwodowych i ścięgien, schorzeń onkologicznych, wad rozwojowych układu moczowo-płciowego, klatki piersiowej oraz oparzeń. Warto przypomnieć, że w 1977 wykonano pierwszą wczesną nekrektomię z powodu oparzenia skóry u dzieci.
Od 1988 roku prowadzona jest baza danych pacjentów przez mgr inż. inżynierii biomedycznej Małorzatę Rąpała.
Rocznie hospitalizowanych jest ok. 5 tys. pacjentów, w tym z powodu obrażeń ponad 2 tys.; w związku z leczeniem chorób nowotworowych odnotowuje się ok. 500 hospitalizacji.
Średni czas pobytu w oddziale w roku 2013 wynosił  3,3 dnia.
Pracami administracyjnymi w zakresie potrzeb oddziału zajmują się: M. Starzyk i E. Brygider w pomieszczeniu skomunikowanym z gabinetem ordynatora na parterze.
Lekarze biorą udział w posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego i Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej.
Oddział jest w chwili obecnej ośrodkiem referencyjnym w Polsce do leczenia porażenia splotu barkowego, uszkodzeń nerwów obwodowych, leczenia chirurgicznego mięsaków tkanek miękkich, nerczaka i neuroblastoma oraz fibromatosis aggressiva. Koordynujemy leczenie tzw. guzów rzadkich i fibromatrosis aggressiva  w Polsce.
Na arenie  międzynarodowej Prof. Godziński przewodniczy grupie chirurgów SIOP RTSG zajmujących się leczeniem nerczaka. Ta aktywność owocuje ogromną liczbą pacjentów oraz zaproszeniami na wykłady na największych światowych kongresach i w największych światowych ośrodkach. Potwierdza również onkologiczno-traumatologiczny profil Oddziału.


Poza tym pracownicy Oddziału prowadzą aktywne życie rekreacyjno-sportowe oraz wykazują duże zainteresowanie pieszą turystykę górską i sportami wodnymi. Od wielu lat biorą udział w corocznych mistrzostwach szachowych DIL z bardzo dobrymi wynikami. 
Uczestniczyli w rozgrywkach piłkarskich m. in. z pracownikami szpitala onkologicznego, Wydziału Ruchu Drogowego Policji  oraz krzyckiej Policji i II Kliniki Chirurgii Ogólnej.