Wydarzenia
BIEGLI SĄDOWI – LEKARZE ZE SPECJALIZACJĄ Z SEKSUOLOGII POSZUKIWANI Drukuj

BIEGLI SĄDOWI – LEKARZE ZE SPECJALIZACJĄ Z SEKSUOLOGII
POSZUKIWANI

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje biegłych sądowych – lekarzy posiadających specjalizację w zakresie seksuologii. Osoby wyrażające zgodę na ustanowienie biegłym sądowym proszone są o złożenie w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 (pok. 322, III p., godz. 9.30-14.30, tel.71 37 04 205) następujących dokumentów:

  1. wniosek skierowany do prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o ustanowienie biegłym sądowym – z określeniem dziedziny, dla której ma być ustanowienie;
  2. kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach lub innych dokumentów potwierdzających wiadomości specjalne w zakresie, dla którego ma być ustanowienie (oryginały dokumentów do wglądu);
  4. zaświadczenie o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji, aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru DlL oraz, iż nie były ukarane i wpisane do rejestru ukaranych lekarzy;
  5. opinia zakładu pracy i zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego;
  6. zapytanie o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym KRK, ul. Komandorska 16.

Małgorzata Brulińska
wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

 
Medikalia 2014 Drukuj

Medikalia 2014

„Medikalia”, czyli święto studentów UM we Wrocławiu, odbyły się w stolicy Dolnego Śląska 15 i 16 maja br. Plac naprzeciwko DS “Bliźniak” przy ul. Wojciecha z Brudzewa został wręcz opanowany przez studentów medycyny, dla których była to doskonała okazja do oderwania się od codziennej nauki oraz ostatnia taka możliwość „wyszumienia się” przed letnią sesją egzaminacyjną.
Samorząd Studentów, przy wsparciu organizacji studenckich, licznych partnerów oraz chętnych do pomocy wolontariuszy, przygotował mnóstwo atrakcji, wśród których każdy mógł na pewno znaleźć coś dla siebie.

 
DOLNOŚLĄSCY LEKARZE WŚRÓD LAUREATÓW PROGRAMU START Drukuj

Fot. z archiwum DIL

DOLNOŚLĄSCY LEKARZE WŚRÓD LAUREATÓW
PROGRAMU START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22. konkurs w programie START. Wśród jego laureatów znalazło się dwóch młodych, zdolnych naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: lek. Bartosz Puła – młody pracownik (asystent) Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMW oraz lek. Błażej Misiak – doktorant w Klinice Psychiatrii, młody pracownik (asystent) Katedry i Zakładu Genetyki UMW.

 
BRĄZOWY MEDAL DLA DOLNOŚLĄSKICH LEKARZY Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach Drukuj

BRĄZOWY MEDAL DLA DOLNOŚLĄSKICH LEKARZY
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach

W dniach 9-11 maja 2014 r. odbyły się w Ustroniu Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach. Imprezę zorganizowały Śląska Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska. Nasz region  reprezentowali lek. dent. Przemysław Krupa – specjalista chirurgii stomatologicznej i lek. Jarosław Chrebor – specjalista medycyny pracy. Obaj pracują i mieszkają we Wrocławiu.

 
Lekarze na start Drukuj

Na I planie: Krystyna Barcik – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, płk. doc. Jerzy Peszko  i prezes Józef Zatwardnicki – organizator. Na podium: Tomasz Naglik  (w  środku), Zbigniew Kapusta ​ (po lewej), Wojciech Gogula ​(po prawej).  (Fot. z archiwum autora)

Lekarze na start

17 maja na strzelnicy sportowej w Złotoryi przeprowadzone zostały I Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Lekarzy w Strzelectwie. Organizatorem zawodów był Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi. Zawody zostały zorganizowane pod patronatem Krystyny Barcik – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Patronat honorowy objął płk. doc. Jerzy Peszko. Zawody odbywały się w niezwykle trudnych warunkach, ale ulewa nie przeszkodziła w osiągnięciu wysokich wyników.