Wrzesień 2020
Komentarz aktualny Drukuj

Okres wakacyjny zaowocował przewidywanym wzrostem zachorowań na COVID-19. Wszak jednym z podstawowych warunków sprzyjających pandemii jest duża mobilność żywicieli wirusa, a tej pomagały wakacyjne rozjazdy. Dziś jeszcze nie wiemy, czym zaowocuje powrót dzieci i młodzieży do szkół. Taką decyzję podjęli eksperci, uznając, że koszty społeczne i ekonomiczne „zamrożenia” edukacji byłyby wyższe, niż konsekwencje ewentualnego wzrostu zachorowań. A do tego wszystkiego wchodzimy w jesienny okres grypowo-przeziębieniowy: konia z rzędem temu, kto bez badań molekularnych rozróżni COVID-19 od „zwykłego” przeziębienia…

 
Barwy jesieni życia i opieki geriatrycznej - Geriatria nadzieją dla seniorów. Dodaje życia do lat Drukuj

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/hands-4051469/congerdesign

Z prof. dr hab. Małgorzatą Sobieszczańską, kierownikiem Katedry i Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka

Geriatria powinna być postrzegana jako wielopłaszczyznowy model opieki nad osobami w podeszłym wieku. Według konsultanta krajowego ds. geriatrii prof. Tomasza Kostki, żaden system za 20-30 lat nie udźwignie podzielonej opieki nad osobami starszymi, jaką mamy obecnie. Brak spójnego systemu opieki geriatrycznej, poradni kompleksowo diagnozującej seniora podczas pierwszego kontaktu, zbyt mała liczba łóżek geriatrycznych, kolejki oczekujących pacjentów – to nasza rzeczywistość… I o niej właśnie w rozmowie z prof. dr hab. Małgorzatą Sobieszczańską, kierownikiem Katedry i Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Geriatria nadzieją dla seniorów.

Dodaje życia do lat

Magdalena Orlicz-Benedycka: Dane statystyczne są alarmujące. W 2035 r. wg danych GUS osoby po 65 r.ż. będą stanowiły 25% społeczeństwa. Dwukrotnie zwiększy się populacja osób ponad osiemdziesięcioletnich, a projekt systemu opieki geriatrycznej w kraju czeka na wdrożenie od kilkunastu lat. Jaka jest obecnie kondycja polskiej geriatrii?

 
Barwy jesieni życia i opieki geriatrycznej - Kilkanaście leków na dobę Drukuj

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/health-621351/Mizianitka

Tekst Agata Grzelińska

Choroby siejące spustoszenie u starszych ludzi nie dają nieraz objawów albo wysyłają mylące sygnały, jak majaczenie. Do tego dochodzą problemy związane z niewłaściwym odżywianiem, odwodnieniem i dużą (czasem zbyt dużą) ilością przyjmowanych leków. Te zaś mogą się wzajemnie wykluczać, wchodzić w interakcje lub wywoływać groźne efekty uboczne.

Kilkanaście leków na dobę

Ludzie w podeszłym wieku stanowią dla lekarzy naprawdę duże wyzwanie. Należy mieć na uwadze zmiany fizjologiczne i patologiczne zachodzące w starzejącym się organizmie i dobierać terapię indywidualnie, żeby nie zaszkodzić pacjentowi. Typowymi cechami medycyny geriatrycznej są: brak typowej symptomatologii, co wynika z wieku i współistnienia wielu jednostek chorobowych, atypowe objawy, wielochorobowość, wielolekowość, polipragmazja, kaskady i cykle objawowe, występowanie wielkich zespołów geriatrycznych. Naczelnym celem geriatrii jest, obok przywrócenia zdrowia, poprawa i utrzymanie sprawności czynnościowej człowieka, pamiętając o postępujących z wiekiem deficytach.

 
Barwy jesieni życia i opieki geriatrycznej - Choroba Alzheimera niszczy całą rodzinę Drukuj

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/brain-4571119/Only-shot

Z dr. hab. Bogusławem Paradowskim, prof. nadzw. UM we Wrocławiu rozmawia Maciej Sas

Choroba Alzheimera niszczy całą rodzinę

W 2050 roku, w Polsce będzie około milion osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Niestety, w naszym kraju nie ma ani spójnego systemu pomocy osobom na nią cierpiącym, ani ich rodzinom zmagającym się z licznymi problemami – mówi dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, prof. Uniwersytetu Medycznego, zastępca kierownika Kliniki Neurologii we Wrocławiu, wiceprezes Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu w rozmowie z Maciejem Sasem.

 
Barwy jesieni życia i opieki geriatrycznej - Jesień życia a możliwości stomatologiczne Drukuj

Rozmawia Aleksandra Szołtys

Gerostomatologia ma przed sobą szerokie pole do działania i powinna zostać również dostrzeżona przez lekarzy geriatrów, gdyż zdrowie jamy ustnej i całego układu stomatognatycznego jest elementem zdrowia ogólnego i jakości życia.

prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Jesień życia a możliwości stomatologiczne

Aleksandra Szołtys: Kim są pacjenci gerostomatologii?

Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko: Gerostomatologia lub gerodontologia zajmuje się leczeniem osób w wieku starszym. Światowa Organizacja Zdrowia opisuje trzy okresy starości: starość wczesną (wiek 60-74 lata), starość późną (wiek 75 do 89 lat) oraz długowieczność (powyżej 90 lat). Przedmiot gerostomatologia został wprowadzony do programu nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym na V roku, i na podstawie już posiadanej przez studentów wiedzy na temat procesów fizjologicznych i patologicznych, skupia wiedzę dotyczącą oceny, profilaktyki i diagnostyki stanu narządu żucia u osób starszych oraz planowania zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych.

 
Pandemia COVID-19 - Systemy ochrony zdrowia na froncie epidemii: BEZPARDONOWA PRÓBA SIŁ Drukuj

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/corona-5153949/Caniceus

Globalna pandemia koronawirusa zaskakująco szybko i boleśnie uzmysłowiła nam wszystkim, jak cenną rzeczą jest posiadanie sprawnie zorganizowanego, skutecznego oraz dobrze finansowanego systemu opieki zdrowotnej. W tym trudnym czasie zrozumieliśmy jednak coś jeszcze: nawet w takim systemie nasz wirusowy przeciwnik wciąż może umacniać swoją przewagę. Niestety wygląda na to, że tak właśnie się dzieje.

Systemy ochrony zdrowia na froncie epidemii: BEZPARDONOWA PRÓBA SIŁ

Takie właśnie zestawienie porównawcze jest publikowane corocznie w zbiorczym raporcie tzw. konsumenckiego indeksu zdrowia (ang. Euro Health Consumer Index, EHCI). Gdy weźmiemy pod uwagę pierwszą dziesiątkę państw z ostatniej edycji raportu i porównamy ich skuteczność w radzeniu sobie z wyzwaniem pandemii w oparciu o szczegółowe statystyki międzynarodowych organizacji skupiających ekspertów z całego świata, łatwo zauważyć, że jedynie pojedyncze kraje zaliczyć można do grupy „zwycięzców” nad koronawirusem – palmę pierwszeństwa dzierży tu Norwegia.

 
Pandemia COVID-19 - Relacje w dobie pandemii Drukuj

Trwająca pandemia COVID-19 odciska swe piętno na współczesnym świecie – wpływa na gospodarkę, politykę, kulturę, systemy opieki zdrowotnej itp. Wszystko to stanowi skalę makro. W skali mikro zaś pandemia dotyka każdego z nas, zmuszając do zmiany nawyków, sposobu pracy, procedur. Oddziałuje na naszą psychikę, będąc źródłem stresu, powodując stany lękowe czy zespoły depresyjne. Wymienione czynniki – w tym konieczność zachowania dystansu społecznego i kwarantanny – stały się nie lada wzywaniem także dla relacji pomiędzy ludźmi.

Relacje w dobie pandemii

Zapewne docierają do Państwa opowieści o wzajemnych rozczarowaniach, konfliktach, a nawet o rozpadach związków. W mediach pojawiają się informacje o wzroście zjawiska przemocy domowej. Zdarzają się jednak także sytuacje pozytywne – niektórzy angażują się w nowe relacje, a te, które już istnieją, zyskują na sile dzięki wzajemnej trosce, bezinteresownej pomocy sąsiedzkiej, współpracy, zacieśnieniu więzi rodzinnych...

 

 
Pandemia COVID-19 - W DOBIE PANDEMII seniorzy powinni być pod szczególną opieką Drukuj

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/woman-3188744/sabinevanerp

Tekst Agata Grzelińska

Znany wrocławski specjalista apeluje do młodych, by chronili osoby starsze z wielochorobowością! To jest moralny i etyczny obowiązek. Seniorom natomiast przypomina: – Pilnujcie się, chrońcie swoje życie i zdrowie (…).

W DOBIE PANDEMII seniorzy powinni być pod szczególną opieką

Po hurraoptymistycznych i niepopartych faktami wieściach o końcu pandemii, płynących z mediów i gremiów politycznych, przyszło otrzeźwienie. Liczby potwierdzanych każdego dnia nowych przypadków zakażenia koronawirusem poszybowały w górę. Co kilka dni z mediów płynie komunikat o kolejnym rekordzie. Rośnie obawa przed następną falą i kumulacją epidemii SARS-CoV-2 z sezonem grypowym. Profesor Krzysztof Simon, ordynator 1. Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa
dolnośląskiego tłumaczy, że sytuacja jest typowa dla epidemii, która zazwyczaj przebiega falami.

 

 
Pandemia COVID-19 - Kolejki do ortopedów wydłużą się nawet o 3 miesiące Drukuj

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/knee-2768834/whitesession

Niektóre skutki epidemii koronawirusa będą nieodwracalne zarówno dla pacjentów z chorobami narządów ruchu, jak i dla ich lekarzy – mówi lek. Wiktor Wolfson, chirurg ortopeda, specjalista chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, prezes związku Pracodawcy Zdrowia Dolnego Śląska. Sytuację pogarsza fakt, że przez wiele tygodni zamknięte były placówki rehabilitacyjne...

Kolejki do ortopedów wydłużą się nawet o 3 miesiące

„Cierpliwość” – to słowo wykluczające skuteczne leczenie w przypadku wielu chorób. Dla większości pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych każda chwila oczekiwania oznacza topniejącą nadzieję. Podobnie jest z tymi, którzy zmagają się z poważnymi chorobami narządów ruchu. Trwająca od początku marca epidemia koronawirusa uszczknęła znaczną część tej nadziei. Bo radykalnie ograniczyła dostępność do lekarzy ortopedów.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2