Zespół redakcjyny

Magdalena Janiszewska

Wiktor Wołodkowicz skład i łamanie
Magdalena Janiszewska
redaktor naczelny

Wiktor Wołodkowicz
skład i łamanie