Komentarz aktualny Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Niezależnie od przedwyborczej gorączki, której efektem ubocznym są kolejne protesty i manifestacje różnych grup zawodowych, zaostrza się kryzys w ochronie zdrowia. Dyrektorzy dolnośląskich szpitali podejmują rozpaczliwe decyzje o czasowych zamknięciach oddziałów i o likwidacji łóżek z powodu braku możliwości obsadzenia specjalistycznych etatów lekarskich. Kolejki w publicznej, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej rosną, a tymczasem, jak podała Polska Izba Ubezpieczeń, na koniec 2018 r. już 2,6 mln. Polaków korzystało z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego wydając na nie 821,1 mln zł. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zaś własny sposób liczenia wzrostu nakładów na zdrowie, z którego wynika, że wynegocjowanych w wyniku ubiegłorocznego protestu przez rezydentów 6% PKB nie osiągniemy z pewnością w ciągu najbliższych kilku lat… Kością niezgody między MZ a lekarzami stała się metodologia liczenia wskaźnika PKB, oparta na założeniu, że bierze się pod uwagę wydatki w roku bieżącym i wielkość PKB sprzed dwóch lat, co jest jawnym wypaczeniem podpisanego porozumienia. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy omówili zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie. Już 1 czerwca spotkamy się na manifestacji w Warszawie. Dolnośląska Izba Lekarska wraz z regionalnym oddziałem OZZL organizują i finansują transport dla wszystkich chętnych.

Coraz wyraźniej widać, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, że rządzący słabo radzą sobie z rozwiązywaniem bieżących problemów Polaków, a partie polityczne i politycy koncentrują się głównie na zdobywaniu władzy, oraz walce o jej utrzymanie, zaś na merytoryczną pracę brakuje sił, środków i ludzi, którzy coraz bardziej zniechęcają się do czynnego uczestniczenia w politycznych przepychankach. W skali kraju można coraz częściej zaobserwować próby podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich, polegających na organizowaniu się wokół konkretnych, apolitycznych problemów, czego przykładem jest choćby nowo powstała Partia Kierowców. Podobnymi motywami kierują się samorządy zawodów zaufania publicznego, które w kilku województwach stworzyły już wspólne porozumienia o współpracy, a na początku kwietnia w Warszawie odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie tych organizacji. 25 kwietnia w siedzibie naszej Izby dolnośląskie samorządy: pielęgniarskie, farmaceutyczny, weterynaryjny i nasz – lekarski – podpisały deklarację założycielską Dolnośląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Najważniejsze cele funkcjonowania Forum to inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na celu szerzenie i umacnianie idei samorządności zawodowej, wyrażanie opinii wobec działań organów władz administracji państwowej oraz samorządowej dotyczących działania samorządów zawodowych, przedkładanie rozwiązań systemowych dotyczących zawodów zrzeszonych w Forum, występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum, integracja środowisk zawodowych i wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej i samorządowej. Forum ma charakter otwarty – jeśli tylko będzie wola współpracy ze strony innych samorządów – zapraszamy! Najwyższy już chyba czas, aby podjąć próbę stworzenia zaplecza merytorycznego dla polityków, niezależnie od tego, kto dzierży akurat ster władzy. Byle tylko zechcieli słuchać…

„Sor(ry), tu ratuje się życie” to kampania informacyjna zapoczątkowana przez Śląską Izbę Lekarską w odpowiedzi na medialną falę hejtu, skierowaną przeciwko oddziałom ratunkowym w związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce na SOR-ach w tym województwie. Akcja ma na celu zwiększanie świadomości pacjentów, którzy nadal wybierają szpitalne oddziały ratunkowe w momencie, gdy nie znajdują się w stanie nagłego zagrożenia życia, co dramatycznie utrudnia sprawne działanie SOR-ów. Chcemy włączyć w tę akcję także Dolny Śląsk. Plakaty informacyjne są do pobrania na naszej stronie internetowej i fanpage’u na FB (link). Na s. 30-31 majowego wydania znajduje się jeden z nich. Zachęcam do umieszczania plakatów szczególnie w placówkach, które mają w swojej strukturze szpitalne oddziały ratunkowe.

I na koniec – przypomnienie: powtórka nieudanego zjazdu sprawozdawczo-budżetowego już 18 maja o godz. 10.00 w sali przy al. Matejki 6. Nikt z delegatów nie złożył rezygnacji z mandatu, więc wnoszę, że tym razem stawimy się na zjeździe w liczbie umożliwiającej formalne przeprowadzenie obrad.

Paweł Wróblewski