Wydarzyło się - Drzewo Profesora Antoniego Cieszyńskiego w Oleśnicy Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Odsłonięcie tabliczki poświęconej prof. Antoniemu Cieszyńskiemu. Od lewej: dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, prezes TML w Oleśnicy Leszek Mulka, Nnleśniczy Jarosław Kałuża, starosta oleśnicki Wojciech Kociński. (Fot z archiwum autora)

Drzewo Profesora Antoniego Cieszyńskiego w Oleśnicy

Jubileuszowy rok 2018 był okazją do przypomnienia i uhonorowania wielu osób zasłużonych w tworzeniu Niepodległego Państwa Polskiego w 1918 r. Jedną z nich jest niewątpliwie prof. Antoni Cieszyński, wybitny polski uczony, twórca stomatologii polskiej i pionier stomatologii światowej.

4 czerwca 2018 r. w Oleśnicy, mieście urodzenia profesora, pod patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, odbyła się uroczystość patriotyczna „Profesor Antoni Cieszyński – Człowiek Niepodległości”. Obszerna relacja z tej uroczystości została zamieszczona w nr 9/2018 „Medium”.

Dopełnieniem czerwcowej uroczystości było posadzenie w Oleśnicy „Drzewa Niepodległości”, którego patronem został prof. Antoni Cieszyński. Drzewo posadzono uroczyście 9 listopada 2018 r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Eko-historia – 100 drzew na Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018”, której patronowali: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Posadzenie drzewa poprzedziła uroczysta akademia poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Sylwetkę prof. Antoniego Cieszyńskiego przedstawił Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Oleśnicy Leszek Mulka, akcentując jego udział w tworzeniu niepodległego Państwa Polskiego, a szczególnie czynne uczestnictwo w obronie Lwowa w listopadzie 1918 r.

W ogarniętym walkami Lwowie prof. Cieszyński zorganizował Polską Służbę Sanitarną i przez cały okres walk o Lwów był jej kierownikiem.

„Drzewo Cieszyńskiego” (buk) zostało posadzone w widocznym i eksponowanym miejscu przed wejściem głównym do liceum, od strony ul. Słowackiego. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się reprezentacyjny gmach Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Przed drzewem została umieszczona tabliczka z biogramem Profesora oraz krótki opis gatunku drzewa.

W uroczystości udział wzięli uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego

w Oleśnicy, władze powiatu oleśnickiego oraz zaproszeni goście: prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Oleśnicy Leszek Mulka, przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej lek. stom. Jacek Wojtkowicz oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Jarosław Kałuża.

Inicjatorem całości przedsięwzięcia było Towarzystwo Miłośników Lwowa w Oleśnicy.

Leszek Mulka,
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich