Wydarzyło się - Brak kworum na XXXVIII Zjeździe Delegatów DIL Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Przewodniczący zjazdu lek. Ryszard Kępa (III od lewej) ogłasza, że zjazd zostaje oficjalnie rozwiązany. (Fot. K.N. i M.J.)

Brak kworum na XXXVIII Zjeździe Delegatów DIL

XXXVIII Zjazd Delegatów DIL trzeba będzie powtórzyć. 23 marca nie udało się zrealizować jego sprawozdawczo-budżetowej części. – Zjazd nie jest prawomocny. By podejmować wiążące decyzje powinniśmy zgromadzić 128 delegatów, zgromadziliśmy 113 – oznajmiła przed godz. 11.00 lek. dent. Barbara Polek, przewodnicząca Komisji Mandatowej. Komunikat o rozwiązaniu zjazdu padł z ust lek. Ryszarda Kępy. Pomimo to prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności Rady za 2018 rok. Zanim obrady przerwano, najwyższe odznaczenie NIL Meritus Pro Medicis (Zasłużony dla Lekarzy) otrzymał prof. Andrzej Kierzek. A o tym, co nowego w kształceniu czeka lekarzy i lekarzy dentystów, mówił wiceprezes DRL dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. PWSZ. Miejscem spotkania była sala konferencyjna DIL przy al. Matejki 6.

 

Oficjalną część zjazdu zrealizować się udało. A jej ważnym punktem była uroczystość wręczenia najwyższego odznaczenia Naczelnej Izby Lekarskiej – Meritus Pro Medicis (Zasłużony dla Lekarzy). Z rąk dr. hab. Andrzeja Wojnara, Kanclerza Kapituły tego odznaczenia odebrał je prof. Andrzej Kierzek, zasłużony działacz samorządowy. Laureat to absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Centralnego Zaocznego Studium Prawnego dla Lekarzy zorganizowanego przez Zrzeszenie Prawników Polskich, specjalista otorynolaryngologii, specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii. Był kierownikiem Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracownikiem naukowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Jest przewodniczącym Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, czynnym członkiem Komisji nad Historią Nauk Medycznych PAN, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historii i Filozofii Medycyny, członkiem honorowym Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich, odznaczony m.in. medalem Gloria Medicinae, honorową statuetką dra Władysława Biegańskiego, medalem A.F. Wolffa – najwyższym odznaczeniem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Słynie z wyjątkowo dobrego pióra, ma na swoim koncie kilkaset publikacji, kilka książek. To również delegat na wszystkie krajowe zjazdy izb lekarskich, czterokrotny wiceprzewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członek wielu komisji NIL i DIL, członek komitetu redakcyjnego gazety DIL „Medium”, redaktor trzech wydawnictw izbowych z okazji 15-, 20- i 25-lecia.

 

Prof. Kierzek, odnosząc się do tego wysokiego odznaczenia, dziękując serdecznie Kanclerzowi Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis prof. Wojnarowi, oznajmił, że trudno jest polemizować z werdyktem takiego areopagu znakomitości, z drugiej jednak strony przypomniał, że medale i odznaczenia, podobnie jak bomby w czasie wojny, nieraz trafiają w niewinnych. Wspominając Epikura, wyróżniającego dwie formy przyjemności: przyjemność działania i przyjemność wspominania, oznajmił, że ma jeszcze nadal satysfakcję działania z koleżankami i kolegami dolnośląskiej i ogólnopolskiej izbowej korporacji. Ma z nimi zaszczyt i honor współpracować od lat trzydziestu.

Były też stałe punkty programu. Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy odeszli na wieczny dyżur w minionym roku. Wysłuchali również wystąpień zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich: mgr farm. Paweł Łukasiński – prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Anna Szafran – przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska – przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, mgr Anna Knotz – dyrektor Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Polska oraz dr n. wet. Wojciech Hildebrand – prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

„Idzie nowe w kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów?” – na to pytanie odpowiedzi udzielał szef Komisji Kształcenia DRL, wiceprezes DRL i członek NRL. Dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. PWSZ mówił szeroko o projekcie nowelizacji ustawy zawierającym plan reformy szkolenia podyplomowego i prawa pracy. Współtworzył go zespół powołany przez ministra zdrowia, któremu przewodniczył dr n. med. Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie. – Porozumienie z 8 lutego 2018 r., zawarte pomiędzy ministrem i przedstawicielami lekarzy rezydentów, NRL w swoim stanowisku z 22 marca uważa za niezrealizowane. Samego projektu uchwalić się dziś nie da, bo nie przewidziano na ten cel funduszy. Nowe idzie, ale powoli i z trudem. Do podpisu prezydenta daleka droga – reasumował dr Wojnar. Swoje wystąpienie zakończył pozytywną informacją: – NRL powołała fundusz stypendialny i dosłownie kilka dni temu przyznała lekarzom pierwsze stypendia (12).

Magdalena Janiszewska

„Nowe idzie, ale powoli i z trudem. Do podpisu prezydenta daleka droga” – tak prace nad projektem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty podsumował dr hab. Andrzej Wojnar, szef Komisji Kształcenia DRL, wiceprezes DRL i członek NRL.

Pomimo braku kworum prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za 2018 rok.