Bliżej stomatologii - Święto wałbrzyskiej chirurgii szczękowo-twarzowej Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

(Fot. M.J.)

Święto wałbrzyskiej chirurgii szczękowo-twarzowej

5 listopada 1977 roku narodziła się wałbrzyska chirurgia szczękowo-twarzowa. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym nr 2 otwarty został wtedy Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od tego czasu wiele się zmieniło. Były reorganizacje, zmiany lokalizacji i kadrowe rewolucje. Dziś Oddział mieści się w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego. Kieruje nim lek. dent. Krzysztof Bujak. To właśnie z jego inicjatywy w 41. rocznicę pamiętnych wydarzeń odbyła się w zamku Książ I wałbrzyska konferencja pt. „Chirurgia szczękowo-twarzowa – wczoraj i dziś”. Komisja Stomatologiczna DRL miała w tym swój udział.

Najpierw wizyta na oddziale

Zlokalizowany przy ul. Sokołowskiego 4 Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny. Dysponuje m.in. trzema unitami stomatologicznymi, fizjodyspenserem z końcówkami, diatermią krótkofalową, aparatem do wykonywania zdjęć pantomograficznych. Ma świetnie wyposażoną salę zabiegową do wykonywania zabiegów w znieczuleniu miejscowym i sedacji, dwustanowiskową salę opatrunkową oraz salę septyczną. Część stacjonarna liczy 8 łóżek. Na oddziale pracuje: 4 lekarzy z II stopniem specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej, rezydent, 10 pielęgniarek, 5 salowych i sekretarka. Ten personel obsługuje również otwartą w połowie sierpnia przyszpitalną Poradnię Chirurgii Szczękowej. Jest ona czynna 3 razy w tygodniu.

– Na oddziale wykonywane są procedury związane z diagnostyką i leczeniem: urazów twarzoczaszki, stanów zapalnych twarzoczaszki i szyi, schorzeń zatok obocznych nosa, chorób gruczołów ślinowych, nowotworów jamy ustnej oraz chirurgią przedprotetyczną i leczeniem wad rozwojowych twarzoczaszki – wyjaśniał ordynator lek. dent. Krzysztof Bujak podczas krótkiej wizyty na oddziale. A wzięli w niej udział: prof. Marzena Dominiak – kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, dr hab. Hanna Gerber, prof. nadzw. – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM we Wrocławiu, lek. dent. Iwona Świętkowska – przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL, dr hab. Mariusz Szuta – konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, dr n. med. Zdzisław Dobaczewski, dr n. med. Maciej Żak, dyrektor szpitala Mariola Dudziak oraz pracownicy placówki.

Wałbrzyski Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest jedną z trzech jednostek tego typu na Dolnym Śląsku. Droga do samodzielności oddziału (czerwiec 2017) była wyboista, a początki trudne…

Początki wałbrzyskiej chirurgii szczękowej

– Wszystko zaczęło się w 1968 r., gdy lek. dent. Franciszek Drzyzga zorganizował w Szpitalu Miejskim nr 2 pierwszą po 20 latach od zakończenia II wojny światowej Poradnię Chirurgii Stomatologicznej. Po jego wyjeździe z kraju kierownictwo objął lek. dent. Zygmunt Chojnacki. To była „pierwsza jaskółka” – tłumaczył już podczas konferencji ordynator lek. dent. Krzysztof Bujak. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w latach 70. Z inicjatywy prof. Tadeusza Paweli (kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowej AM we Wrocławiu), późniejszego specjalisty województwa wałbrzyskiego, rozpoczęto starania o otwarcie w Wałbrzychu oddziału chirurgii szczękowej. Chciano w ten sposób zabezpieczyć pacjentów z województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego oraz odciążyć klinikę wrocławską. Udało się. 5 listopada 1977 r. otwarty został oficjalnie Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym nr 2.

Ordynator Dobaczewski

Dr n. med. Zdzisław Dobaczewski, specjalista chirurgii szczękowej i laryngologii, uczestniczył we wszystkich etapach powstawania Oddziału w WSZ nr 2. W latach 80. był adiunktem w Klinice Chirurgii Szczękowej we Wrocławiu i jednym z trzech jej filarów. Potem ordynatorem wałbrzyskiego oddziału. Pod jego kierunkiem pracę rozpoczęło 4 asystentów: lek. stom. Irena Kulik, lek. stom. Anetta Kruk, lek. stom. Doxa Mangudi, lek. stom. Elżbieta Florek.

Sam oddział mieścił się na poddaszu. Miał 25 łóżek, własną salę operacyjną ze sterylizacją, dwie sale opatrunkowe (czysta i brudna – 3 stanowiska pracy), pracownię techniczną, pracownię RTG do zdjęć punktowych, ambulatorium chirurgii szczękowej i stomatologicznej z dwoma stanowiskami pracy, małą salę zabiegową do zabiegów w znieczuleniu miejscowym. Rocznie leczono na nim od 600-650 pacjentów z woj. wałbrzyskiego i jeleniogórskiego oraz okolic Zgorzelca i Legnicy.

Oddział funkcjonował przez 21 lat. 1 stycznia 1999 r. doszło do nieudanej fuzji oddziału chirurgii szczękowej z oddziałem laryngologii. A stał za nią ówczesny dyrektor szpitala Lech Lenkiewicz. 31 grudnia 1998 r. ordynator Dobaczewski przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zlikwidowano też woj. wałbrzyskie. Za tym poszła likwidacja oddziału. Za wkład w rozwój wałbrzyskiej chirurgii szczękowo-twarzowej lek. dent. Krzysztof Bujak dziękował dr. Dobaczewskiemu podczas konferencji wielokrotnie. Ordynator-senior otrzymał tego dnia wiele prezentów. Padło również wiele ciepłych słów.

Nowy oddział, nowy rozdział

W 2002 r. nastąpiły zmiany w zarządzie szpitala. Odszedł dyrektor Lenkiewicz. Rok później marszałek woj. dolnośląskiego powołał dr. n. med. Romana Szełemeja, obecnego prezydenta Wałbrzycha, na stanowisko pełnomocnika ds. konsolidacji szpitali wałbrzyskich. W 2005 r. objął on stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w wałbrzyskim Szpitalu Specjalistycznym. – Wiosną dyrektor Szełemej zaprosił mnie na rozmowę. Dyskutowaliśmy o ponownym uruchomieniu oddziału chirurgii szczękowej. Wspólnie określiliśmy warunki brzegowe dot. miejsca, organizacji oraz personelu. Nasze działania wsparł prof. Jan Wnukiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu i konsultant wojewódzki. Do współpracy zaprosiliśmy dr I. Zając-Kozłowską i dr M. Szklennik – wyjaśniał lek. dent. Krzystof Bujak, który w 2005 r. objął stanowisko p.o. ordynatora Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Tak narodziła się nowa jednostka organizacyjna – dwa niezależne decyzyjnie oddziały: chirurgia szczękowa i laryngologia ze wspólnym personelem średnim i pielęgniarką oddziałową. Ten pierwszy został uroczyście otwarty w kwietniu 2006 r.

Oddział liczył 10 łóżek, miał dwustanowiskową salę opatrunkową, ambulatorium przyszpitalne do konsultacji i wizyt poszpitalnych, wyznaczono 2 dni operacyjne do zabiegów planowych. Konsultantem ze strony kliniki wrocławskiej był dr P. Ziemski. – Liczba ośrodków współpracujących i pacjentów oddziału rokrocznie wzrastała. Generowało to powstawanie nadwykonań kontraktu z NFZ i stymulowało do podnoszenia jego wartości.
Poszerzyliśmy świadczenia w zakresie traumatologii, onkologii, schorzeń zatok i zmian rozrostowych twarzoczaszki. W 2008 r. uzyskaliśmy akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii szczękowej – wyjaśniał ordynator Bujak.

Kolejna reorganizacja

W listopadzie 2014 r., na skutek kolejnych przekształceń, oddział został przeniesiony do obecnej lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu. Wtedy jeszcze wraz z oddziałem laryngologicznym. Nowe miejsce dało nowe możliwości. Liczba zabiegów operacyjnych wzrosła, bo pracownicy oddziału mieli całodobowy dostęp do bloku operacyjnego i OIOM-u. Mogli też liczyć na bezpośredni nadzór chirurga ogólnego w trakcie dyżurów oraz współpracę z oddziałem neurochirurgicznym i oddziałem chirurgii onkologicznej. I tak 20-minutowe wystąpienie lek. dent. Krzysztofa Bujaka dobiegło końca.

Prelegenci i prelekcje

Było naprawdę merytorycznie. O schorzeniach zatok obocznych nosa w materiale mówili lek. dent. Wojciech Szczepański i lek. dent. Maciej Trześniewski z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wałbrzychu. Omówieniem aspergillozy zatok szczękowych zajęła się lek. dent. Barbara Kubiak. Prelegentka podkreśliła, że już na zdjęciu pantomograficznym można rozpoznać grzybniaka zatok przynosowych. Zaznaczyła też, że grzybica zatok szczękowych jest częstym powikłaniem leczenia endodontycznego. Dochodzi do niego stosunkowo często z powodu nieprawidłowego wypełnienia korzeni zębowych. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM we Wrocławiu dr hab. Hanna Gerber, prof. nadzw. opowiedziała o tym, czym zajmuje się jej jednostka. Klinika specjalizuje się m.in. w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi. Te są w Polsce rozpoznawane często za późno, a czas ma tu kluczowe znaczenie. Z tego powodu w Klinice opracowano ulotkę z instruktażem dla pacjentów, jak przeprowadzić samobadanie jamy ustnej. Prelegentka apelowała o czujność onkologiczną. O współczesnych możliwościach rekonstrukcji płatami na zespoleniach mikronaczyniowych w chirurgii szczękowo-twarzowej mówił dr hab. Mariusz Szuta z Krakowa. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej przedstawił wiele ciekawych przypadków takich rekonstrukcji. Podkreślił przy tym, że od lat 80. XX w. do dziś standardem są wyłącznie płaty mikrochirurgiczne.

Konferencja zakończyła się podziękowaniami. Lek. dent. Krzysztof Bujak i lek. dent. Iwona Świętkowska dziękowali za tak liczne przybycie uczestnikom i gościom. Dla prelegentów były kwiaty, dla gospodarzy spotkania oklaski.

Magdalena Janiszewska

Konferencję otworzyli lek. dent. Iwona Świętkowska, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL i lek. dent. Krzysztof Bujak, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo- -Twarzowej.

Konferencja odbyła się 5 listopada 2018 r. w zamku Książ.

Wizyta na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej