Wydarzyło się - VIII Międzynarodowa Konferencja Okulistyka – Kontrowersje Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Debata oksfordzka jest stałym punktem programu. (Fot. z archiwum autorek)

VIII Międzynarodowa Konferencja Okulistyka – Kontrowersje

Hotel Gołębiewski w Karpaczu stał się po raz kolejny stolicą polskich i zagranicznych okulistów. Atrakcyjna formuła konferencji, angażująca publiczność w rozwiązywanie aktualnych diagnostycznych oraz terapeutycznych sporów, jak co roku przyciągnęła wielu słuchaczy. Spotkanie odbyło się w dniach 18-20 października i składało się z sesji głównej, sesji towarzyszących oraz wartościowych kursów.

Pierwszy dzień konferencji był dniem kursów prowadzonych przez lekarzy z Kliniki Okulistyki we Wrocławiu oraz gościnnie przez specjalistów z: Poznania, Warszawy, Łodzi, Żor i Wałbrzycha. Tematyka kursów była różnorodna, dotyczyła m.in. diagnostyki i chirurgii jaskry, chirurgii tęczówki, chorób plamki, postępowania z pacjentami po laserowej korekcji wzroku, badania widzenia obuocznego oraz soczewek torycznych.

Wieczorem tego samego dnia prof. Marta Misiuk-Hojło wraz z dr. Markiem Szalińskim powitali uroczyście uczestników wydarzenia oraz zaprosili na zjawiskowy występ „Colours of Tango”, którego wykonawcami były gwiazdy programu Must be the Music – Argentyńczyk Oscar Ernesto Ovejero, zachwycający śpiewem w rytm tanga, oraz akompaniujący mu Aneta i Konrad Śliwińscy. Całości obrazu artystycznego dopełniła para taneczna prezentująca różnorodne rodzaje tanga.

W piątek 19 października rozpoczęła się główna część sympozjum w formie debaty oksfordzkiej. Temat sporu brzmiał: „Leczenie jaskry kroplami powinno od jutra przejść do lamusa”. Rolę marszałka debaty pełnił prof. Marcin Stopa, natomiast adwersarzami były dr Małgorzata Mulak z Kliniki Okulistyki we Wrocławiu opowiadająca się przeciw założeniu oraz dr Katarzyna Lewczuk z Warszawy popierająca tezę. Publiczność zdecydowanie była przeciwna rezygnacji z leczenia zachowawczego jaskry (81,9% głosów na NIE) po wysłuchaniu obu stron w debacie.

Sesja I rozpoczęła się kontrowersją dotyczącą leków złożonych w jaskrze. Dr hab. Anna Kamińska z Warszawy spierała się z dr Mulak o stosowanie tych leków jako terapii pierwszego rzutu. Słuchacze popierali rozpoczynanie w ten sposób terapii i dr Mulak nie udało się zmienić ich zdania. Publiczność okazała się również nieugięta w kwestii zabiegów chirurgicznych w cukrzycowym obrzęku plamki. Oceniła je jako gorszą opcję w porównaniu z iniekcjami doszklistkowymi z anty-VEGF i w 91% zgodziła się z dr Joanną Adamiec-Mroczek.

Pierwszym problemem przedstawianym na kolejnej sesji był dylemat, czy przeszczep rąbkowy jest lepszą metodą leczenia pacjentów z ciężką chorobą powierzchni oka i niewydolnością komórek rąbka niż keratoproteza Boston typu I. Strony reprezentowali dr Dariusz Dobrowolski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z opcją na TAK, a przeciwnikami byli goście z greckich Aten: Mallias Ioannis, Mylova Panagiota, Tassiopoulou Anastasia. Głosujący od początku sporu zgadzali się z zasadnością przeszczepu rąbkowego i poparli zdanie dr. Dobrowolskiego. Następnie przedstawiono kontrowersję dotyczącą możliwego atroficznego działania preparatów anty-VEGF na siatkówkę. W wystąpieniu brały udział dr hab. Anna Święch-Zubilewicz z Lublina zgadzająca się z możliwością tego powikłania oraz prof. Anna Machalińska ze Szczecina przecząca temu zagrożeniu. Początkowo większa część publiczności (69%) była pewna, że preparaty mogą szkodzić komórkom siatkówki, natomiast po wyjaśnieniu przez profesor faktu, że atrofia ta może wynikać z postępu schorzeń, w których leki te są stosowane, liczba głosów na TAK spadła o 14%. Ostatnim punktem sesji II były leki stosowane w przypadku starczowzroczności i pytanie, czy mogą one w przyszłości wyprzeć korekcję okularową. Adwersarzami byli dr Piotr Kanclerz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego aprobujący metody farmakologiczne oraz dr Andrzej Dmitriew z Poznania przeczący pomysłowi. Sondaż przed prezentacją obu stron zdecydowanie negował stosowanie leków w prezbiopii, niemniej jednak doktorowi z Gdańska udało się przekonać 11% słuchających do zmiany punktu widzenia.

Wystąpienia w sesji III w większym stopniu wpłynęły na zmianę dotychczasowego myślenia okulistów zebranych na sali. Pierwszym punktem była zasadność wykonywania profilaktycznej irydotomii laserowej u pacjentów cierpiących na jaskrę barwnikową, którą popierała ponad połowa słuchających. Mimo bardzo przekonującego wykładu dr Iwony Helemejko, specjalisty w chirurgii jaskry z Kliniki Okulistyki we Wrocławiu, która również była za takim postępowaniem, publiczność została przekonana przez dr hab. Annę Kamińską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że rutynowe wykonywanie zabiegu nie ma potwierdzonej skuteczności i już tylko 32% zgadzało się z takim postępowaniem terapeutycznym. Podobne wyniki procentowe miały miejsce podczas kolejnego tematu, który brzmiał: „Czy uzyskanie mydriazy wraz ze znieczuleniem poprzez iniekcję dokomorową zastąpi powszechnie stosowane metody?”. Za sprawą dr. Piotra Marszalika z Wrocławia wystąpił spadek przeważającego poparcia dla takiej metody (akceptowanej przez prof. Marka Rękasa z Warszawy) do ok. 1/3 głosów. Następnym punktem sesji była polemika na temat wyższości iniekcji z anty-VEGF w krwotokach podplamkowych nad metodami chirurgicznymi. Początkowo ok. 75% głosujących zgadzało się z wyższością iniekcji, ale wystąpienie na TAK Josepha Moisseieva z uniwersytetu w Tel Awiwe okazało się mniej przekonujące od wystąpienia przygotowanego przez grupę specjalistów z Katowickiej kliniki, czego efektem był spadek poparcia dla skuteczności zastrzyków do niecałych 50%.

Sesja IV rozpoczęła się od dywagacji na temat zależności wyników operacji od średnicy witrektomu. Wyniki sondażu sprzed wystąpień ekspertów prezentowały ogromne (prawie 80%) przekonanie o znaczeniu witrektomu w skuteczności zabiegów, natomiast profesor Jerzy Nawrocki swoim darem przekonywania zmienił diametralnie zdanie publiczności. Kolejnym sporem był ważny aspekt w okulistycznym leczeniu kroplami, a mianowicie zapytano, czy konserwanty zawarte w lekach miejscowych zawsze są szkodliwe. Głosy z widowni aż w ¾ wskazywały na konieczność w niektórych przypadkach zastosowania dodatków do leków. Dr Aneta Hill-Bator próbowała zmienić tendencję wśród słuchaczy, natomiast było to bezskuteczne. Po wystąpieniu przeciwniczki dr Moniki Łazickiej-Gałeckiej przekonanie publiczności do swojej pierwotnej opinii wzrosło jeszcze mocniej. Pani doktor przedstawiła zadania, jakie spełniają konserwanty w lekach (stabilizacja, zwiększanie biodostępności, utrzymywanie jałowości), co sprawia, że nie można generalizować ich szkodliwego wpływu.

Następnie w sesji V postawiono pytanie o konieczność stosowania kropli przeciwjaskrowych do obu oczu w przypadku jaskry jednoocznej. Głos publiczności podzielony został idealnie w połowie. Mgr Robert Iskander z Politechniki Wrocławskiej zajął się aspektami mechanicznymi powstawania jaskry pierwotnej otwartego kąta, z czego wynika, że czynniki ryzyka powstawania schorzenia najczęściej oddziałują na oboje oczu, dlatego dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze stosowanie leków w zdrowym jeszcze oku. Szala przechyliła się więc na aprobatę tego rozwiązania. Adwersarz dr Dorota Szumny przedstawiła sytuacje jaskr wtórnych, gdzie z czynnikami ryzyka mamy do czynienia jednostronnie (np. jak w jaskrze pourazowej) oraz na możliwość działań niepożądanych w oku zdrowym, co skłania do rezygnacji stosowania kropli obuocznie, jednak okazała się mniej przekonująca od poprzednika. Ostatnie wystąpienia w tej sesji dotyczyły rekomendacji do stosowania rozcieńczonej atropiny w leczeniu krótkowzroczności u dzieci. Profesor Andrzej Grzybowski uważał jej stosowanie za metodę z wyboru, natomiast dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska mu się sprzeciwiała. Ostatecznie wśród publiczności wygrał prof. Grzybowski.

Sesja VI rozpoczęła się dylematem, czy iniekcje anty-VEGF są terapią z wyboru w leczeniu retinopatii wcześniaków. Starcie między popierającą dr Agnieszką Kowal-Lange z Wrocławia a dr. Grzegorzem Pojdą z Katowic negującego kwestię skończyło się wygraną dr Pojdy, co ukazało się w wynikach sondażu. Ostatnim tematem sporów w sesji były zabiegi refrakcyjne: ReLEX Smile i femtoLASIK. Zastanawiano się, czy nowa metoda wyprze starą w korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego. Lekarz Barbara Czarnota-Nowakowska z Klinik Okulistycznych OPTEGRA odniosła sukces przekonując słuchaczy do nowej metody ReLEX Smile. Przeciwnikiem sporu był Piotr Krzywicki, okulista ze Szczecina wierny metodzie femtoLASIK.

Równolegle trwały sesje satelitarne prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów, tj. prof. Nassimę Benhatchi ze Szpitala Świętego Józefa w Paryżu i prof. Antona Hommera z Wiednia. Ze względu na różnorodną tematykę sesji głównej i pobocznych uczestnicy mogli wybrać najciekawsze dla siebie wykłady. Możliwość wyboru sprawiła, że dla każdego konferencja była bardzo wartościowa.

Ostatni dzień konferencji urozmaicono zajęciami warsztatowymi z prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Szkolenie zostało poprowadzone przez dr Hannę Zając-Pytrus i mgr. inż. Krzysztofa Kuźniara. Przedstawiony został system informatyczny umożliwiający łatwe przechowywanie danych pacjentów, a także drukowanie skierowań i zaświadczeń. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podczas ostatniej sesji zaprezentowano najciekawsze przypadki kliniczne minionego roku. Konkurs przypadków wygrał zespół z Wojskowego Szpitala Klinicznego współpracujący z prof. Martą Misiuk-Hojło, który zaprezentował przypadek nagłego spadku ostrości wzroku u 19-letniego pacjenta jako wynik nadciśnienia nerkopochodnego w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek.

Konferencja Okulistyka-Kontrowersje znów okazała się wydarzeniem pełnym wrażeń naukowych i towarzyskich. Kolejna edycja będzie miała miejsce we Wrocławiu w centrum kongresowym przy Hali Stulecia w dniach 24-26 października 2019 r. Zapraszamy!

Małgorzata Kowalik-Jagodzińska, Małgorzata Mulak

Prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki UM we Wrocławiu