Wydarzyło się - Powstało Dolnośląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Od lewej: Elżbieta Słojewska-Poznańska – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, Maria Pałeczka – przewodnicząca ORPIP w Wałbrzychu, Anna Szafran – przewodnicząca DORPiP we Wrocławiu, mgr farm. Paweł Łukasiński – prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej, dr n. wet. Wojciech Hildebrand – prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dr Paweł Wróblewski – prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej (Fot. K.N.)

Powstało Dolnośląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i weterynarze z Dolnego Śląska w ważnych sprawach będą mówić jednym głosem. Przedstawiciele samorządów reprezentujący ww. zawody podpisali 25 kwietnia deklarację założycielską. Porozumienie powołujące do życia DFSZZP zostało zawarte w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Wolę przystąpienia do Forum wyraziły: Dolnośląska Izba Lekarska, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu, Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, OIPiP w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. DFSZZP ma jednak charakter otwarty, a jego skład może być stale poszerzany.

Cele powołania Forum to:

  • inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum;
  • wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych;
  • tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów;
  • integracja środowisk zawodowych;
  • wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.

Forum jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie prezydencji trwającej 6 następujących po sobie miesięcy – tak stanowi pkt 5 deklaracji założycielskiej. Jej podpisanie poprzedziły wystąpienia prezesów dolnośląskich samorządów zawodowych: dr. n. med. Pawła Wróblewskiego, mgr. farm. Pawła Łukasińskiego, Anny Szafran, Elżbiety Słojewskiej-Poznańskiej, Marii Pałeczki, dr n. wet. Wojciecha Hildebranda. Ten ostatni w drodze aklamacji został jako pierwszy prezydentem Forum.

Beneficjenci podkreślali zgodnie, że nowo powstałe ciało ma charakter merytoryczno-doradczy i będzie apolityczne.

Magdalena Janiszewska