Wydarzyło się - Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Inauguracja 9 października 2018 r. na Uniwersytecie Medycznym (Fot. A. Zadrzywilski, UM)

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym

Około 1600 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki 2018 na Uniwersytecie Medycznym. 1 października miała miejsce wspólna inauguracja 24 wrocławskich uczelni w Oratorium Marianum, a tydzień później – w kampusie przy ulicy Borowskiej świętowali medycy.

Środowiskowej inauguracji 1 października 2018 roku przewodził prof. Marek Ziętek, rektor UM oraz przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W kontekście wprowadzonej tuż przed nowym rokiem akademickim ustawy regulującej funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce (tzw. Ustawy 2,0) zauważył, że to na osobie i funkcji rektora spoczywa ogromna odpowiedzialność za nowe zmiany wprowadzane w życie uczelni. – Proces ich wprowadzania jest tym trudniejszy, że dokonywany na żywym, wielofunkcyjnym organizmie – tłumaczył. Dodał z troską, że prawo stanowione w pośpiechu rzadko jest przełomowe. – To, co jednak zasługuje na docenienie, to wysokie oceny ewaluacyjne projektów i badań prowadzonych przez dolnośląskie i opolskie uczelnie, umiejscawiające naszą akademicką myśl wysoko w naukowym świecie – podkreślał rektor. Wymienił kilka znaczących sukcesów poszczególnych uczelni, które skupia Kolegium, odniesionych w poprzednim roku akademickim. Przypomniał o konieczności oddzielania nauki od polityki i o braku szans na rozwój nauki bez odpowiedniego jej finansowania. Wrócił także do idei przesunięcia granic integracji uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny, m.in. ze względu na zwiększenie szans na zdobywanie w przyszłości największych grantów badawczych.

Następnie wręczono Wrocławską Nagrodę Naukową 2018 za interdyscyplinarne badania integrujące środowisko akademickie. Jej laureatem został prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w konserwacji zabytków, analitycznych i numerycznych metodach modelowania drewna i zabytkowych konstrukcji drewnianych, z uwzględnieniem anizotropii materiału, konserwacji i wzmacnianiu drewnianych konstrukcji zabytkowych i współczesnych. W Oratorium Marianum wygłosił wykład pt. „Zabytki – zagrożenia i przekształcenia”.

A w szpitalu przy Borowskiej

9 października rano, zanim jeszcze w murach medycznej uczelni zabrzmiało Gaudeamus igitur, w Klinice Chirurgii Serca USK przy ul. Borowskiej otwarto nowoczesną salę hybrydową. To niezwykle cenny nabytek dla Kliniki i nadzieja dla pacjentów. – Funkcjonalność sali hybrydowej polega na tym, że można tam wykonywać pacjentowi dwa różne zabiegi jednocześnie
– wyjaśniał prof. dr n. med. Marek Jasiński, kierownik Kliniki.

Sala hybrydowa wyposażona jest m.in. w technologię quantum. To najnowocześniejsze urządzenie do krążenia pozaustrojowego na świecie, które po bezpiecznym zatrzymaniu pracy serca pozwala na dokładną i ciągłą analizę parametrów życiowych i badań krwi w trakcie operacji. Funkcja spektrum w tym urządzeniu pozwala wykonywać w systemie ciągłym badanie gazometryczne i metaboliczne krwi, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa pacjenta i powodzenia zabiegu. Spektrum także znacząco skraca zabieg, ponieważ zespół operujący posiada bieżącą, pełną informację na temat stanu pacjenta.

– W pierwszej dekadzie roku wykonaliśmy pierwsze na świecie, dwie kompleksowe, złożone operacje zastawkowo-aortalne z użyciem technologii quantum – opowiadał prof. Jasiński – i zakończyły się one powodzeniem. Uczestniczyli w nich eksperci z różnych krajów, dla których była to wyjątkowa okazja do poznania quantum. Zabieg pierwszy polegał na kompleksowej naprawie zastawek serca – aortalnej i mitralnej. Z kolei u drugiego pacjenta w trybie pilnym zoperowano tętniaka aorty wstępującej. Takie złożone operacje stanowią szczególne wskazania do zastosowania najnowocześniejszych technologii, które zmniejszają inwazyjność i skracają czas operacji. – Jesteśmy posiadaczami tego urządzenia od stycznia, jako pierwsi w Polsce i jako jedni z pierwszych w Europie – podkreślał prof. Jasiński.

Radości nie krył również gość honorowy – prof. Marian Zembala, wybitny polski kardiochirurg i transplantolog, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrzu, w 2015 r. minister zdrowia. – To wielki dzień dla całej polskiej kardiochirurgii – mówił.

Obiekt otwarty 9 października we wrocławskiej klinice to jedna z najnowocześniejszych tego typu sal w Polsce. Na 150 metrach zgromadzono sprzęt i narzędzia do jednoczesnego przeprowadzania zabiegów z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz kardiologii.  Podczas operacji może w niej pracować nawet 30-osobowy zespół. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7,1 mln zł. Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia z Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD wyniosło 3,5 mln zł; pozostałe koszty szpital pokrył ze środków własnych.

Wspólna praca podstawą sukcesu

Druga część inauguracji roku akademickiego 2018/2019 zgromadziła tak wielu przedstawicieli świata nauki, kultury, władz miejskich i samorządowych oraz lekarzy i studentów, że aula Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej z trudem pomieściła wszystkich gości. Obecność prof. Mariana Zembali i uhonorowanie go tytułem doktora honoris causa przez jego własną alma mater zgromadziła wielu jego współpracowników, kolegów i przyjaciół. Wzruszony prof. Zembala, który pół wieku temu rozpoczynał na tej uczelni studia medyczne, wspomniał w wystąpieniu swoich mentorów, którzy ukształtowali go jako lekarza i człowieka – m.in. profesorów Franciszka Kokota i Wiktora Brossa. O wpływie wielu wybitnych postaci na swoją drogę życiową opowiedział w książce pt. „Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka” (wywiad-rzeka Dawida Kubiatowskiego). Drogę tę nazwał swoistą El Camino. – Siłą działania zawsze jest zespół, ludzie – podkreślał kilkakrotnie profesor. – Sukces w medycynie jest zawsze wynikiem pracy zespołu. Działania podejmowane razem, we wzajemnym poszanowaniu i posłuchu, są podstawą wszelkich sukcesów naukowych.

Nowi studenci

Skoro mowa o środowisku naukowym, warto wspomnieć, że spośród 1600 żaków, którzy 9 października rozpoczęli rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym, około 1022 podjęło studia stacjonarne I stopnia i jednolite (według danych Uczelni z dnia 4 października), pozostali to już studenci II stopnia, niestacjonarni i English Division. A oto dane z poszczególnych wydziałów:

 • Wydział Lekarski: 275 osób (4.10 jeszcze trwało liczenie)
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: 68 osób
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:
  • Farmacja: 173 osoby
  • Analityka medyczna: 58 osób
 • Wydział Nauk o Zdrowiu:
  • Pielęgniarstwo: 132 osoby
  • Położnictwo: 70 osób
  • Dietetyka: 81 osób
  • Fizjoterapia: 84 osoby
  • Ratownictwo Medyczne: 41 osób
  • Zdrowie Publiczne: 40 osób.

Nowym adeptom sztuki medycznej życzymy, zgodnie ze słowami profesora Mariana Zembali, aby korzystając z doświadczeń swoich nauczycieli, w przyszłości potrafili tworzyć silne zespoły specjalistyczne, przyczyniając się do nowych sukcesów medycyny – nie tylko polskiej, ale i światowej, podtrzymując tradycję wrocławskiej medycyny.

Lilianna Sicińska

Rektor UM immatrykuluje nowych studentów.

Prof. Marian Zembala mówi o swojej El Camino Vratislaviensis.