logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Medium
Dawstwo narządów – aktualny stan prawny Drukuj
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

Dawstwo narządów – aktualny stan prawny

Każdy przeszczep organu ma swoje źródłow decyzji o wielkiej wartości etycznej. Szlachetność takiego gestu polega na tym, że jest on prawdziwym aktem miłosierdzia dla drugiego człowieka.

św. Jan Paweł II

Przeszczepianie komórek, tkanek, narządów powszechnie określane jest mianem transplantacji. Transplantacje narządów są współcześnie coraz powszechniejszą metodą leczenia, która przedłuża oraz ratuje życie coraz większej liczbie pacjentów. Problematyka transplantacji dotyka wielu dziedzin nauki począwszy od medycyny, bioetyki, religii, a także prawa. Obecnie dopuszczalność transplantacji w aspekcie etycznym i religijnym nie wzbudza już zasadniczo większych kontrowersji, szczególnie w zakresie przeszczepów od nieżyjących dawców. Przykładowo, mający fundamentalne znaczenie dla katolickiej nauki społecznej Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi, że przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób (2 296 KKK). Z jednej strony Kościół zachęca do dobrowolnego dawstwa narządów, z drugiej natomiast zwraca uwagę na etyczne aspekty dawstwa, podkreślając obowiązek ochrony życia i godności zarówno dawcy, jak i biorcy.

 
Dawstwo narządów - DO KOGO NALEŻY MARTWE CIAŁO? Drukuj
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

DO KOGO NALEŻY MARTWE CIAŁO?

Wokół pobierania narządów ze zwłok, jak również wokół stanu śmierci pnia mózgu, krąży wiele przesądów i lęków. Dlatego wypowiedzi niechętne transplantologii mogą je wzmacniać. Trudno jednak jednoznacznie orzec, tym bardziej dowieść, czy kontrowersyjne opinie, a nawet te fałszywe, odnoszące się do przeszczepiania narządów od zmarłych dawców, mają jakikolwiek wpływ na postawy społeczne, czy raczej są one wyrazem tych postaw.

 
Wywiad „Medium” - PRZED NAMI WIELKIE WYZWANIE Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

PRZED NAMI WIELKIE WYZWANIE

Z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Trziszką, rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Szubą, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, prof. dr. hab. n. med. Szymonem Draganem, kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK we Wrocławiu oraz prof. dr. hab. Andrzejem Rokitą, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka.

Nowatorski projekt w opracowaniu merytorycznym rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Tadeusza Trziszki, według koncepcji formalnej i organizacyjnej mgr. inż. Ireneusza Ratuszniaka to współpraca trzech wyższych uczelni w obszarze nauki, biznesu i profilaktyki zdrowia. Produkcja żywności nowej generacji przeciw chorobom cywilizacyjnym, wykorzystanie zasobów naturalnych i zdrowych produktów regionu, rozwój nowych technologii, a przede wszystkim profilaktyka zdrowia to atuty programu Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, wpisującego się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 i tzw. plan Morawieckiego. Program może stać się wzorem dla innych części kraju, a nawet Europy. Bardzo ważną rolę odegra w nim współpraca UP z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich i Akademią Wychowania Fizycznego.

 
Z poradnika psychopraktyka - LEKARZ ASERTYWNY, czyli jak skutecznie wyrażać oczekiwania i opinie oraz wyznaczać granice, pozostając w zgodzie ze sobą i innymi Cz. 1. POSTAWA ASERTYWNA Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

LEKARZ ASERTYWNY, czyli jak skutecznie wyrażać oczekiwania i opinie oraz wyznaczać granice, pozostając w zgodzie ze sobą i innymi

Cz. 1. POSTAWA ASERTYWNA

Bądź asertywny, tylko asertywni radzą sobie w życiu, asertywności powinniśmy się uczyć. W ostatnich latach takie opinie i wypowiedzi słychać bardzo często. Ludzie pytani o to, czym jest asertywność, najczęściej odpowiadają: jest to umiejętność mówienia „nie”, niektórzy dodają jeszcze: to umiejętność wyrażania własnych oczekiwań. Bywają i tacy, którzy utożsamiają asertywność z określonym typem zachowania. Na miano osoby asertywnej zasługuje ich zdaniem człowiek wpychający się gdzieś bez kolejki lub niedający innym dojść do głosu. Czym zatem jest asertywność? Zanim odpowiemy na to pytanie, przyjrzyjmy się jednemu dniowi z życia pani dr Magdy.

 
Spacerownik po wrocławskich cmentarzach Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Spacerownik po wrocławskich cmentarzach

 
PRAWO NA CO DZIEŃ - OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1 355.

Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych sporządza dla obszaru województwa, raz na 5 lat, regionalną mapę uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przygotowuje projekt Mapy Regionalnej, w szczególności na podstawie danych epidemiologicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie do 15 października roku poprzedzającego o rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej.

 
PRAWO NA CO DZIEŃ - KRYTERIA WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Drukuj

KRYTERIA WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1 372.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, ceny – udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 
Nasi stomatolodzy - VII Łódzkie Spotkania Stomatologiczne Drukuj

Trzydniowe spotkanie w Słoku zainaugurował dr n. med. Lesław Jacek Pypeć, wiceprezes i przewodniczący KS ORL w Łodzi, który tym razem wcielił się w postać dostojnego hetmana. (Fot. Joanna Barczykowska-Tchorzewska/rzecznik prasowy OIL Łódź)

VII Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

Siódma już edycja Łódzkich Spotkań Stomatologicznych, organizowanych przez Komisję Stomatologiczną działającą przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi, odbyła się w tym roku w dniach 23-25 września, ponownie w Słoku pod Bełchatowem w hotelu „Wodnik”.

Pierwszy raz miałyśmy okazję gościć w tym nowoczesnym centrum konferencyjno-szkoleniowym, malowniczo położonym wśród lasów sosnowych nad jeziorem Słok. Po drugiej stronie obiektu górowały w oddali olbrzymie, dymiące kominy bełchatowskiej elektrowni. Widok ten wywarł na nas niesamowite wrażenie. Jak się jednak później dowiedziałyśmy, kominy te nie wytwarzają szkodliwego dymu – to para wodna powstająca w procesie chłodzenia.

 
Nasi stomatolodzy - Kolejny krok do trwałej współpracy polskich i niemieckich stomatologów Drukuj

(Fot. M.J.)

Kolejny krok do trwałej współpracy
polskich i niemieckich stomatologów

Zapoczątkowana w lutym br. ścisła współpraca pomiędzy polskimi a niemieckimi stomatologami ma swoją kontynuację. Najpierw w Saksońskiej Izbie Dentystycznej w Dreźnie, teraz w siedzibie DIL we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele dentystów obu samorządów. 13 października dyskutowali o: zawodach pomocniczych w stomatologii, organizacji opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą oraz zasadach kontraktowania świadczeń stomatologicznych z płatnikiem publicznym.

 
Wydarzyło się - Zdarzenie masowe na autostradzie A4. Ćwiczenia służb Euroregionu Nysa Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

(Fot. Iza Gałek)

Zdarzenie masowe na autostradzie A4. Ćwiczenia służb Euroregionu Nysa

Huk, brzęk tłuczonego szkła, przez moment martwa cisza… a po chwili ludzie otrząsają się, rozglądają dookoła… Jeszcze kilkanaście minut temu, mimo ulewnego deszczu, roześmiana grupa polsko-niemieckich turystów szła wzdłuż rampy rozładunkowej niemieckiego urzędu celnego przy centrali polsko-niemieckiej placówki Straży Granicznej i Niemieckiej Policji Federalnej Ludwigsdorf. Zatrzymali się koło zaparkowanego samochodu, trójka pasażerów pomachała im na powitanie.

Teraz wszystko wygląda inaczej, zamiast śmiechu i rozmów słychać płacz, jęki rannych i wołanie o pomoc. Okazuje się, że w zaparkowane auto wjechał inny pojazd, a siła odrzutu cisnęła go w grupę turystów! Jeden z nich otrząsnąwszy się, zawiadamia straż graniczną.

 
Wydarzyło się - „Yes. We can” – kadencja dobrych decyzji! Drukuj

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej przy ul. Borowskiej 211. (Fot. Adam Zadrzywilski)

„Yes. We can” – kadencja dobrych decyzji!

Pierwszy w kadencji obecnych władz wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego rok akademicki rozpoczął się uroczyście, z udziałem szacownego grona gości i licznych przyjaciół uczelni. Ambitne plany, nowe wyzwania, zmiany czekające studentów i pracowników, konsolidacja szpitali, współpraca z innymi uczelniami – to tematy wiodące, o których 10 października mówił z powagą, przejęciem i z uśmiechem JM rektor Marek Ziętek, zapewniając, że będzie to kadencja dobrych decyzji.

„Yes. We can” – stwierdził prof. Marek Ziętek i podkreślił, że współpraca oraz odpowiedzialność za zmiany, nowe zadania i to co trzeba udoskonalić, pozwoli stworzyć uczelnię przyjazną, nowoczesną, z której wszyscy będą dumni. Powiedział też, że to ludzie są największą wartością uczelni. Inwestując w pracowników i studentów, którym leży na sercu rozwój naukowy uczelni, uda się stworzyć niezwykłe miejsce. – Rozwijając kierunki wiodące, które staną się naszymi okrętami flagowymi, mamy szansę być najlepszymi w kraju w kilku wybranych dziedzinach. Są to medycyna transplantacyjna, epidemiologia kliniczna i „zdrowe starzenie”. Taki wybór daje nam możliwość współdziałania przedstawicieli różnych specjalności, starania się o dotacje i odpowiedź na zapotrzebowanie otaczającej nas rzeczywistości – konkludował rektor.

 
Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej Drukuj

Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej

Tekst: Jan Klempous

 

Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu powstał na bazie 42-łóżkowego oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Po wygaśnięciu epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu oddział ten wraz z całym personelem lekarsko-pielęgniarskim i pielęgniarkami bloku operacyjnego przeniesiony został we wrześniu 1963 do organizującego się Szpitala  Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu  przy ul. Traugutta 116. Szpital umieszczony został w budynkach zajmowanych uprzednio przez  szpital wojskowy, który pod nową nazwą jako IV Garnizonowy Szpital Wojskowy został przeniesiony do nowego budynku przy ul. Weigla. Ten 42-łóżkowy oddział chirurgii dziecięcej zwany Drugim Oddziałem Chirurgii Dziecięcej został rozlokowany w budynku B na drugim piętrze i był pierwszym otwartym oddziałem szpitalnym. Pierwszym ordynatorem do 1970  była dr M. Jasińska.

 

 
Wydarzyło się - 31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Drukuj

Półtora tysiąca lekarzy w Hali Stulecia

Na piasku siedzi skulona, filigranowa kobieta. Lekko uniosła ramiona, czoło oparła o kolana. Całe jej ciało pokrywają brzydkie, ciemne plamy, a może rany? Ta sylwetka jest poruszającym znakiem 31. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który odbył się we Wrocławiu w dniach 11-14 maja. Wzięło w nim udział ponad półtora tysiąca osób, lekarzy i firm z całego świata.

Czterodniowy zjazd zorganizowały Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu. Na czele Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego stanął prof. Jacek Szepietowski, a patronat honorowy nad zjazdem objęli prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i rektor UM prof. Marek Ziętek. Wykładowcy przyjechali z całej Polski, od Gdańska po Kraków, od Poznania po Białystok. Cudzoziemcy pochodzili z Australii, Austrii, Litwy, Niemiec, Białorusi, Szwajcarii, Indii oraz Etiopii. Z widownią łączyli się za pomocą żywej mowy lub satelitarnie. Wówczas z Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław zmienił się w światową stolicę dermatologii.

 
Nasi stomatolodzy - FDI Poznań 2016 – czas wyborów Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

FDI Poznań 2016 – czas wyborów

Kongres FDI, który 7 września rozpocznie się w Poznaniu, to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie w historii polskiej stomatologii, zarówno tej w wymiarze naukowym (wykłady), praktycznym (hands-on), jak i technologicznym (wystawa). Będzie również najbardziej międzynarodowe – na kongres zarejestrowali się już delegaci z 94 krajów. Mitem jest, że do Poznania mogą przyjechać wyłącznie biegle władający językiem angielskim, prawdą, iż do wnikliwej analizy programu edukacyjnego potrzeba co najmniej… jednego kubka kawy lub filiżanki herbaty.

 
Prawo a medycyna - Prawo na co dzień Drukuj

Prawo na co dzień

1 czerwca 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, opublikowane w Dz. U. z 2015 r., poz. 2007.

 
Z poradnika psychopraktyka - Wywieranie wpływu na postawy i zachowania pacjentów. Drukuj

Wywieranie wpływu na postawy i zachowania pacjentów.

Jak sprawić, aby pacjenci czynnie uczestniczyli w procesie leczenia

Rozmowa lekarza z pacjentem jest kluczem, nie tylko do postawienia trafnej diagnozy, zaordynowania odpowiedniego leczenia, ale także okazją do zbudowania pozytywnej postawy wobec lekarza i jego zaleceń, czego efektem będzie dobra współpraca. Profesjonalizm lekarza polega nie tylko na znajomości medycznych procedur, ale także na znajomości i świadomym wykorzystywaniu technik wpływu społecznego.

Sukces terapeutyczny zależy nie tylko od postawienia trafnej diagnozy i właściwie dobranej terapii, nie mniej ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem: przestrzeganie zaleceń, regularne wizyty kontrolne, zachowania prozdrowotne. Przestrzeganie zaleceń przez pacjenta (compliance, adherence) to stopień zgodności pomiędzy oczekiwaniem lekarza wobec pacjenta dotyczącym leczenia a jego realizacją.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 2 z 3