BIEGLI SĄDOWI – LEKARZE ZE SPECJALIZACJĄ Z SEKSUOLOGII POSZUKIWANI Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

BIEGLI SĄDOWI – LEKARZE ZE SPECJALIZACJĄ Z SEKSUOLOGII
POSZUKIWANI

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje biegłych sądowych – lekarzy posiadających specjalizację w zakresie seksuologii. Osoby wyrażające zgodę na ustanowienie biegłym sądowym proszone są o złożenie w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 (pok. 322, III p., godz. 9.30-14.30, tel.71 37 04 205) następujących dokumentów:

  1. wniosek skierowany do prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o ustanowienie biegłym sądowym – z określeniem dziedziny, dla której ma być ustanowienie;
  2. kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach lub innych dokumentów potwierdzających wiadomości specjalne w zakresie, dla którego ma być ustanowienie (oryginały dokumentów do wglądu);
  4. zaświadczenie o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji, aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru DlL oraz, iż nie były ukarane i wpisane do rejestru ukaranych lekarzy;
  5. opinia zakładu pracy i zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego;
  6. zapytanie o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym KRK, ul. Komandorska 16.

Małgorzata Brulińska
wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

 

Zaloguj się aby komentować.