logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Wrzesień 2018
Komentarz aktualny Drukuj

Z inicjatywy prezesa Andrzeja Matyi 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce: Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia pod roboczym tytułem „Warunki pracy i kształcenia lekarza w Polsce”. Choć charakter tego posiedzenia miał być roboczy, i wynikał z zaniepokojenia środowiska powolnym oraz niepełnym wprowadzaniem w życie uzgodnień będących efektem między innymi protestu rezydentów zakończonego porozumieniem zawartym 8 lutego 2018 r., na spotkaniu niespodziewanie pojawił się sam minister zdrowia Łukasz Szumowski. W otwartej dyskusji starał się rozwiewać wątpliwości interpretacyjne zapisów czekającej na podpis Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Minister zadeklarował, że wszelkie niezgodności, jakie pojawią się w trakcie wprowadzania jej w życie będzie korygował oficjalnymi, ministerialnymi interpretacjami poszczególnych zapisów. Jak będzie w praktyce – zobaczymy. Jedno jest pewne: nakłady, a zarazem koszty funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej, wzrosły od początku reformy dwukrotnie, a w ostatnich latach zaczynają rosnąć niemal wykładniczo, zaś w ustawie budżetowej ani w proponowanych przez ministerstwo rozwiązaniach nie widać, skąd miałyby się znaleźć środki na zagwarantowany w porozumieniu wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

 
Nasze sprawy - Środowisko lekarskie mówi jednym głosem Drukuj

Spotkanie w NIL, 1 sierpnia 2018 r.

Środowisko lekarskie mówi jednym głosem

„Warunki pracy i kształcenia lekarza w Polsce” – pod takim hasłem 1 sierpnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji zrzeszających i reprezentujących lekarzy w Polsce. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali podjęcie wspólnych, niezbędnych działań zmierzających do realnych zmian w ochronie zdrowia. W dyskusji wziął także udział minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, który musiał zmierzyć się z pytaniami środowiska lekarskiego. A było ich wiele… Z ramienia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej czynnie uczestniczyli w spotkaniu prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski oraz wiceprezes DRL ds. kształcenia dr hab. Andrzej Wojnar, także członek Prezydium NRL.

Podczas spotkania przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia przyjęli stanowisko (jego treść wraz ze sprawozdaniem z posiedzenia publikujemy poniżej).

M.J.

 
Plan finansowy NFZ na 2019 r. – pesymizm uzasadniony -Algorytm to przeżytek Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

25 czerwca 2018 roku Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę negatywnie opiniującą projekt planu finansowego DOW NFZ na rok 2019.

Algorytm to przeżytek

Uzasadnienie tej decyzji jest zwięzłe: „Rada DOW NFZ realizując swoje uprawnienia wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, biorąc pod uwagę znaczny niedobór środków w perspektywie niezbędnych wydatków wynikających z zadań nałożonych na dyrektora DOW NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, w trosce o dobro pacjentów, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę jak wyżej”.

Z Jerzym Chmielarskim, przedstawicielem Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie DOW NFZ rozmawia Aleksandra Solarewicz.

A.S.: Dlaczego podjęto negatywną decyzję? Z czego to dokładnie wynika?

J.Ch.: Kwota, która została przeznaczona na budżet naszego oddziału w roku 2019, jest mniejsza o 0,00074% w porównaniu z założeniem na rok 2018.

Plan finansowy na 2018 rok wyniósł 5 826 647 zł, co daje udział w kosztach na poziomie 7,5174%. Projekt planu finansowego na 2019 rok to kwota 6 194 240, co daje udział w kosztach planowanych na 2019 rok na poziomie 7,5100%. Efekt? W 2019 roku środków finansowych w budżecie DOW NFZ będzie mniej o ponad 45 mln zł. To po pierwsze.

 
Plan finansowy NFZ na 2019 r. – pesymizm uzasadniony - JAKOŚ TO BĘDZIE Drukuj

Na podstawową opiekę zdrowotną zaplanowano w projekcie 13,29% środków. W porównaniu do obecnego roku o 0,01% mniej. Nie w tym jednak rzecz, aby spierać się o setne części. Istotną sprawą jest to, że jeszcze w 2016 roku w jednym z projektów założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wskazano, że docelowym poziomem środków w planie finansowym NFZ przeznaczonym na finansowanie POZ będzie 20%.

JAKOŚ TO BĘDZIE

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019, przedstawiony 12 lipca br. na posiedzeniu Rady NFZ, nie wskazuje na żadne rewolucyjne posunięcia płatnika w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych w nadchodzącym roku. Istotny wzrost przychodów Funduszu ze składek wskazuje na to, że zapowiadane i prawnie usankcjonowane odnośną ustawą zwiększenie finansowania ochrony zdrowia w kolejnych latach odbędzie się w 2019 roku bez potrzeby dofinansowywania z budżetu państwa. Oczywiście, jeżeli nie wystąpią nieoczekiwane problemy, które już teraz zbierają się nad głowami decydentów, choćby w postaci protestów pracowników służby zdrowia.

 
Kącik młodego lekarza - Millenialsi, iksy, zety – kolejne pokolenia lekarzy zmieniają system Drukuj

Czy życie lekarza musi wiązać się z pracą ponad 300 h/miesiąc, brakiem czasu na życie rodzinne,
osobiste, towarzyskie, na rozwój, szkolenie, sport, hobby? „Typowy” lekarz-millenials odpowie: „Nie musi!”.

Millenialsi, iksy, zety – kolejne pokolenia lekarzy zmieniają system

Socjologia najwyraźniej lubi wszystko porządkować i nazywać, nazywa więc kolejne pokolenia. I tak po „baby boomersach”, czyli pokoleniu, które przyszło na świat po II wojnie światowej i odbudowało przetrzebioną populację swoich krajów, kolejno rodzą się, uczą, wchodzą na rynek pracy pokolenia X, Y (czyli tak zwani millenialsi – pokolenie lat osiemdziesiątych, które zaczęło wchodzić w dorosłość u progu nowego millenium), oraz ich młodsi koledzy z pokolenia Z, do których w zależności od źródła zalicza się osoby urodzone po 1990, 1995 czy nawet 1996 roku. Kolejne pokolenia wychodziły też na rynek pracy ze zmieniającym się nastawieniem – pokolenie powojenne ceniąc sobie stabilne zatrudnienie, pokolenie X – jako pokolenie przedsiębiorców, mocniej zorientowane na karierę zawodową. Pokolenie Y również ceni sobie wykształcenie i ciekawą pracę, jednak ważniejsze dla jego przedstawicieli są inne wartości: rodzina, przyjaciele, czas dla siebie. Na rynek pracy zaczynają już wchodzić przedstawiciele pokolenia Z, którzy wychowali się już w czasach Internetu i teraz doskonale potrafią się w nim poruszać, organizować za pomocą social mediów. Oczywiście posługuję się tu pewnymi stereotypami – w każdym pokoleniu wielu przedstawicieli wymyka się jego opisom, ale mogą być trafne w odniesieniu do pewnych trendów, które możemy zaobserwować dookoła nas.

 
74. rocznica Powstania Warszawskiego - Janina Hajzikowa Drukuj

Śp. Janina Hajzikowa, Wrocławski Powstaniec Warszawski (na I planie, II od prawej) i ich spadkobiercy Skauci Europy, 1.08.2015 r. (Fot. z archiwum autorki)

Doktor Janina Hajzikowa (1922-2017) – Wrocławski Powstaniec Warszawski, ps. „Roma”

Urodziła się 27 maja 1922 roku w Warszawie w rodzinie nauczycielskiej o tradycjach patriotycznych. Gdy wybuchła II wojna światowa, była uczennicą Liceum im. J. Słowackiego w Warszawie i harcerką z „przeszkoleniem samarytańskim”. Starszy brat Andrzej Sanecki, wybitny harcerz 16. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, wciągnął ją w działalność konspiracyjną. We wrześniu 1939 roku, w czasie oblężenia Warszawy, brała udział jako łączniczka w obronie stolicy, a potem jako sanitariuszka w patrolu na Pradze.

 
Wrocławscy pionierzy światowej medycyny - Otfrid Foerster Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Wenzel Hancke Krankenhaus ok. 1910 r., (fotopolska.eu nr 27923)

Otfrid Foerster

Wrocławski pionier światowej neurochirurgii i lekarz wodza rewolucji Lenina

W niedzielę, 15 czerwca 1941 roku, w godzinach wieczornych, z powodu rozległej gruźlicy płuc i niewydolności mięśnia sercowego zmarł w swoim domu przy Hohenlohestraße 11 (obecnie ul. Banacha) jeden z najsławniejszych neurologów na świecie – profesor Otfrid Foerster. Wraz z jego śmiercią przestała istnieć we Wrocławiu neuropsychiatryczna szkoła Carla Wernickego (1848-1905).

 

 
Wydarzyło się - II Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Górskim Drukuj

(Fot. z archiwum J.S.)

II Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Górskim

12 sierpnia 2018 r. w Ludwikowicach Kłodzkich odbyła się druga edycja Mistrzostw Polski Lekarzy w Biegu Górskim w stylu alpejskim na dystansie 9,8 km z metą na szczycie Gór Sowich – Wielkiej Sowie. Lekarzy klasyfikowano w ramach kultowego już, a w tym roku rekordowego 9. Biegu na Wielką Sowę. Ten trudny, wymagający dobrego przygotowania bieg ukończyła rekordowa liczba 703 biegaczy, w tym 30 lekarzy (13 kobiet, 17 mężczyzn).

 
Wydarzyło się - „Sukces czeskiej ochrony zdrowia” Drukuj

Z ramienia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w wydarzeniu uczestniczyli: sekretarz DRL lek. Małgorzata Niemiec i wiceprezes DRL ds. kształcenia dr hab. Andrzej Wojnar (Fot. Mariusz Janikowski)

„Sukces czeskiej ochrony zdrowia”

W dniach 28-30 czerwca odbyła się w Pradze konferencja pt. „Sukces czeskiej ochrony zdrowia”. Do stolicy Czech przyjechała liczna reprezentacja polskiego samorządu lekarskiego. Zjawili się byli i obecni prezesi oraz sekretarze Naczelnej Izby Lekarskiej a także okręgowych izb lekarskich. Z ramienia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w wydarzeniu uczestniczyli: sekretarz DRL lek. Małgorzata Niemiec i wiceprezes DRL ds. kształcenia dr hab. Andrzej Wojnar, który wystąpił w podwójnej roli. Jako członek Prezydium NRL reprezentował także najwyższe krajowe władze izbowe. Wśród uczestników spotkania był również prezes TU Inter Polska SA Janusz Szulik. Niestety nie przybył na konferencję zapowiadany wcześniej minister zdrowia Czech.

 
Wydarzyło się - Rubinowy jubileusz Drukuj

Rubinowy jubileusz

W dniach 22-24 czerwca ponad 100 absolwentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu świętowało w Zieleńcu, wraz z osobami towarzyszącymi, 40-lecie uzyskania dyplomu lekarza w roku 1978. Liczną grupę uczestników zjazdu stanowili lekarze, którzy na co dzień żyją i pracują za granicą. I to nie tylko w Europie, ale również w: Dubaju, RPA, Kanadzie i USA.

 
Wydarzyło się - Poczwórny sukces pływacki lek. Aleksandry Łaty Drukuj

Fot. z archiwum A.Ł.

Poczwórny sukces pływacki lek. Aleksandry Łaty

W dniach 17.06-23.06.2018 r. odbyły się na Malcie Mistrzostwa Świata Lekarzy i Zawodów Medycznych Medigames. Polskę w konkurencjach pływackich w kat. A reprezentowała lekarka Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – Aleksandra Łata. W turnieju wzięli udział zawodnicy z całego świata. Podczas pięciu dni zmagań na basenie kompleksu Tal-Qroqq Sport nasza reprezentantka startowała na kilku dystansach w różnych stylach pływackich.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2