logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
Wydarzyło się - Benefis prof. Eugeniusza Barana Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Benefis prof. Eugeniusza Barana

W dniach 29-30.06.2012 r. w hotelu „Haston” we Wrocławiu odbyło się Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. „Wrocławskie spotkania z dermatologią”, zorganizowane przez Klinikę Dermatologii AM we Wrocławiu i Oddział Dolnośląski PTD. Konferencji patronował JM rektor AM we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek. Szczególnym wydarzeniem tego sympozjum był benefis prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Barana z okazji jubileuszu 45-lecia jego pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej.

Część naukowo-szkoleniową benefisu rozpoczął krótkim przemówieniem prof. Jacek Szepietowski. Sesja plenarna sympozjum miała charakter wybitnie interdyscyplinarny. Wykłady wygłosili eksperci w dziedzinach szczególnie bliskich prof. Eugeniuszowi Baranowi, jak mikologia dermatologiczna, lecznictwo chorób skóry i dermatochirurgia, oraz kierownicy Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu, z którymi od lat blisko współpracuje. Nasz ośrodek dermatologiczny reprezentował prof. Eugeniusz Baran. Prof. Romuald Maleszka ze Szczecina wygłosił referat pt. „Grzybice paznokci – postęp na przestrzeni lat.”, ukazujący przełom, jaki dokonał się na przestrzeni kilkudziesięciu lat w mikologii lekarskiej pod kątem dostępu do nowych preparatów przeciwgrzybiczych i metod terapii. Prof. Andrzej Kaszuba z Łodzi omówił współczesne trendy w lecznictwie dermatologicznym oraz nowe, mało znane opcje terapeutyczne, zarówno te dostępne i wciąż nieupowszechnione, jak i obiecujące metody leczenia w fazie badań, które być może znajdą praktyczne zastosowanie w przyszłości. Prof. Adam Włodarkiewicz z Gdańska zaprezentował wykład na temat aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chirurgicznych i niechirurgicznych metod leczenia raków skóry. Skupił się przy tym w szczególności na znaczeniu wciąż zbyt mało rozpowszechnionych technik chirurgii mikrograficznej. Prof. Kazimierz Kuliczkowski z Wrocławia wygłosił wykład na temat specyfiki i klasyfikacji chłoniaków skóry, które znacząco różnią się od chłoniaków węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych stanowiących zwyczajową domenę hematologów. Wykład prof. Andrzeja Kiejny, który omówił zawiłe powiązania między zmianami skórnymi a stanem psychicznym, stanowił odpowiedź na pytanie, czy istnieje wspólny paradygmat naukowy i kliniczny dla psychiatrii i dermatologii? Jako ostatni w sesji plenarnej głos zabrał prof. Andrzej Gładysz z Wrocławia. Referując temat „30-lecie HIV/AIDS – postępy badań”, prof. Gładysz wielokrotnie podkreślał, że od czasów wykrycia tej choroby do chwili obecnej naprawdę wiele się zmieniło (zarówno mentalnie, jak i pod względem diagnostyki i  możliwości terapeutycznych).

Podczas uroczystej części benefisu prof. Jacek Szepietowski przybliżył zgromadzonym gościom życiorys i drogę naukową Szanownego Jubilata. Gwoździem programu okazał się przygotowany specjalnie na tę okazję film autorstwa prof. Aleksandra Woźnego z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym współpracownicy i bliscy znajomi Pana Profesora dzielili się wspomnieniami oraz przytaczali liczne anegdoty dotyczące Benefisanta. Film wzbudzał na sali żywe emocje. Następnie prof. Jacek Szepietowski i dr hab. Joanna Maj, w imieniu pracowników Kliniki Dermatologii i członków Dolnośląskiego Oddziału PTD, podziękowali prof. Eugeniuszowi Baranowi za wieloletnią pracę. Życząc dalszej aktywności naukowej i zawodowej, wręczyli szklane popiersie Profesora i naręcze kwiatów. Życzenia złożyli również przedstawiciele władz uczelni: rektor prof. dr hab. Marek Ziętek, dziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska oraz prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Igor Chęciński. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Chór Kameralny Akademii Medycznej, którego występ został przyjęty z ogromnym aplauzem. Ostatni utwór chór nie tylko zaśpiewał, ale także odtańczył z taką werwą i przytupem, że spowodował rozłączenie kabli i chwilową awarię techniczną nagłośnienia. Po koncercie interesujący wykład na temat historii dzieła „De humani corporis fabrica" Wezaliusza, ustanawiającego podwaliny współczesnej anatomii, wygłosił prof. dr h.c. mult. Gerd Plewig z Monachium. Zwieńczeniem benefisu była uroczysta kolacja. Zgromadzonym gościom czas umilał występ Zespołu Pieśni Tańca „Jedliniok” oraz zespołu jazzowego. Późnym wieczorem, w oprawie zimnych ogni, zaserwowano imponujących rozmiarów tort w kształcie grzyba.

Profesor Gerd Plewig (w środku) wręcza prezent Benefisantowi prof. Eugeniuszowi Baranowi – kierownikowi Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu. Na zdjęciu od prawej prof. dr hab. Jacek Szepietowski – prorektor AM ds. rozwoju uczelni. (Zdjęcie z archiwum autorów)

Drugi dzień sympozjum poświęcony był stricte naukowym rozważaniom. Program podzielono na trzy sesje tematyczne. Rano uczestnicy spotkania zapoznani zostali z interesującymi tematami dotyczącymi aktualnych problemów dermatologii. Mówili o nich eksperci w tej dziedzinie, m.in.: prof. Joanna Narbutt, prof. Wiesław Gliński, prof. Grażyna Chodorowska, prof. Anna Zalewska-Janowska, prof. Ligia Brzezińska-Wcisło i prof. Lidia Rudnicka. Po przerwie kawowej wygłoszono referaty dotyczące nowych trendów w leczeniu łuszczycy. Mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładów: prof. Andrzeja Kaszuby, prof. Jacka Szepietowskiego, prof. Zygmunta Adamskiego, prof. Joanny Narbutt i dr. hab. Adama Reicha. W trzeciej, ostatniej części sobotniego programu zaprezentowano główne nurty badawcze wrocławskiej Kliniki Dermatologii. Swoją wiedzą podzielili się: dr hab. Joanna Maj, dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź, dr hab. Andrzej Bieniek, dr hab. Wojciech Baran, dr hab. Adam Reich. W ramach sympozjum poruszane były aktualne problemy dermatologiczne istotne w codziennej pracy dermatologa. Wykłady wygłosiło grono znakomitych ekspertów, co przełożyło się na wysoki poziom merytoryczny spotkania. Interdyscyplinarny charakter sympozjum to dowód na to, że dermatologia jest powiązana z innymi dziedzinami medycyny.

Karolina Mędrek, Piotr Nockowski

 

Zaloguj się aby komentować.