logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Na budowlanym zakręcie - Zabytkowa i nowoczesna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Spis treści
Na budowlanym zakręcie - Zabytkowa i nowoczesna
Galeria
Wszystkie strony

Zabytkowa i nowoczesna

Kamienica nr 45 przy ul. Kazimierza Wielkiego, w której mieścić się będzie nowa siedziba Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, stanowi część historycznej zabudowy kwartałowej i jest wpisana do rejestru zabytków. Nasz zespół architektów z biura projektów MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z o.o., który podjął się przebudowy budynku, stanął przed trudnym zadaniem. Musimy w taki sposób zaprojektować obiekt, by zachował swoje wartości historyczne, a zarazem zmienił się we współcześnie wyposażone centrum dydaktyczno-szkoleniowe, i dodatkowo pełnił inne funkcje wymagane przez Dolnośląską Izbę Lekarską. Wymaga to zastosowania szerokiej gamy nowoczesnych technik i różnych pomysłów inżynierskich, ale jednocześnie szacunku dla zabytkowego charakteru kamienicy.

 

Zakres naszego projektu obejmuje zarówno budynki istniejące (przebudowa i nadbudowa), jak i niezabudowaną część działki, na której przewidziano wzniesienie nowej kubatury.

 

Szczególnie istotne było dla nas przykrycie istniejącego patio. Po wnikliwym przestudiowaniu materiałów historycznych (których odszukanie nie było łatwe), odkryliśmy ślady istniejącego budynku oficyny na granicy działek KW 45 i KW 43. Na podstawie tej dokumentacji zaproponowaliśmy wybudowanie w tym samym miejscu nowego budynku. Wówczas można by było położyć na konstrukcji przeszklone zadaszenie, które przykryłoby dziedziniec. Miejski konserwator zabytków, sprawujący pieczę nad kamienicą, zaakceptował to rozwiązanie.

Po wielu analizach wysokościowych, popartych wizjami lokalnymi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pozytywnie zaopiniował nadbudowę starej oficyny o jedną kondygnację i wyrównanie wysokości nowo projektowanej kubatury w stosunku do istniejących budynków.

Założeniem projektowym było zachowanie wszystkich wartości historycznych budynku, a jednocześnie wprowadzenie nowoczesnego wyposażenia technicznego, zgodnego z oczekiwaniami inwestora. Projekt przewiduje harmonijne połączenie skromnych form współczesnych z zabytkowym charakterem istniejącej zabudowy. Zgodnie z zaopiniowaną koncepcją i wytycznymi inwestora zakresem opracowania objęliśmy: przebudowę kamienic od strony ul. Kazimierza Wielkiego i ul. św. Doroty; nadbudowę niższej części tylnej kamienicy od strony ul. Kazimierza Wielkiego o jedną kondygnację w celu skomunikowania ostatniej kondygnacji z główną istniejącą klatką schodową; przebudowę oficyny z nadbudową o jedną kondygnację oraz budowę nowej kubatury wzdłuż granicy działki kamienicy Kazimierza Wielkiego 43.

Ingerencja w istniejący układ funkcjonalny obiektów wymaga wielu znaczących zmian przestrzennych. Projekt zakłada częściową rozbiórkę elementów oficyny, likwidację istniejących wewnętrznych schodów żelbetowych przy ścianie od strony ul. św. Doroty, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, likwidację schodów w istniejącym patio. Ponadto przewidziano prace rozbiórkowe związane z remontem istniejących ścian, posadzek, etc.

Założenia przewidują wprowadzenie windy w duszy istniejących schodów, obsługującej wszystkie kondygnacje. Zaprojektowano również schody łączące piwnicę i parter w części gastronomicznej jako komunikację dla obsługi.

Duże wyzwanie projektowe stanowiła renowacja elewacji obiektu. Po przeprowadzonej inwentaryzacji i analizie dokumentów, które utrwaliły wygląd budynku na przestrzeni lat zachowaliśmy usytuowanie wejść, okien i otworu bramowego. Novum jest wprowadzenie przeszkleń na elewacji frontowej w parterze. Dzięki temu uzyskaliśmy efekt częściowego otwarcia kamienicy na zewnątrz. Kolorystyka elewacji budynku powstała na podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych, a obecnie weryfikowana jest licznymi próbami na terenie inwestycji.

Praca nad tym projektem dała dużą satysfakcję – w szczególności fakt wprowadzenia nowego tchnienia w niszczejącą historyczną zabudowę. Obiekty zabytkowe mają wartość materialną i kulturową. Ważne jest, aby je uszanować i odpowiednio wykorzystać. Przywracanie im dawnej świetności i podnoszenie ich wartości użytkowych to działanie skomplikowane i drogie. Koszty wynikają ze złego stanu technicznego substancji starych budynków oraz z potrzeby uzyskania efektów, które będą odpowiadać obecnym standardom i oczekiwaniom użytkowników. Nasze biuro ma w tym zakresie doświadczenia zdobyte w kraju i za granicą. Naszymi wzorcami są śmiałe realizacje takich założeń pochodzące z Barcelony. Staramy się wnikliwie i profesjonalnie rozwiązywać zadania projektowe, zachowując wartości i klimat budowli historycznej – osiągając efekt harmonii nowego ze starym. Nie unikniemy przy tym kompromisów, kontrowersji i zróżnicowanych ocen. Niemniej te trudne działania chętnie podejmujemy.

mgr inż. arch. Beata K. Tomczak
prezes zarządu MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z o.o. 

Zaloguj się aby komentować.