logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Sprawozdanie z konferencji Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych
i prawne możliwości ich rozwiązywania”

23 listopada 2012 r. w Hotelu Haston City, w ramach spotkań organizowanych tradycyjnie przez Komisję Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, spotkaliśmy się na drugiej części Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania”. Pierwsza jej część (XIII konferencja odbyła się 19 listopada 2010 r.) wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w środowisku lekarskim i prawniczym, dlatego też postanowiliśmy kontynuować tę tematykę. Druga część konferencji ponownie zorganizowana została we współpracy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Komisji Etyki DRL.

Patronat nad konferencją objęli: JM rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Barbara Kras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Malicki, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Igor Chęciński.

I tym razem frekwencja była naprawdę wysoka. W konferencji uczestniczyło ponad 300 lekarzy i prawników. (Zdjęcia MŁ)

Konferencja podzielona była na dwie sesje tematyczne. W pierwszej sesji, której przewodniczyli: prof. dr hab. Barbara Świątek oraz prorektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Michał Jeleń, dominowały tematy medyczne. W drugiej sesji, w której przewodnictwo objęli sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Agnieszka Piotrowska oraz Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej i prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w jednej osobie dr n. med. Krzysztof Kordel, przeważała tematyka z zakresu prawa oraz prawa medycznego. Wśród wykładowców znaleźli się uznani eksperci zajmujący się zagadnieniami błędów medycznych, zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodów medycznych, prawa medycznego, prawa karnego i cywilnego. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów: „Różne oblicza medycyny” – prof. dr hab. Barbara Świątek, „Odpowiedzialność lekarzy w praktyce Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – ocena sytuacji” – dr Jolanta Orłowska-Heitzman, „Red alert – czyli o krok od błędu” – dr n. med. mgr praw. Tomasz Jurek, dr Marta Rorat, „Możliwości pomocy prawnej dla lekarza na różnych etapach postępowania karnego” – mec. Andrzej Malicki, „Lekarz a media” – dr hab. n. praw. Jędrzej Skrzypczak, „Ochrona dóbr osobistych pacjenta w procesie leczenia” – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Agnieszka Piotrowska, „Przychodzi lekarz do prokuratora” – prokurator Andrzej Jóźwiak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, „Rzecznik Praw Lekarza – możliwości udzielenia pomocy lekarzowi w sytuacjach zagrożenia” – dr n. med. Krzysztof Kordel.

Moderatorzy I sesji: prof. dr hab. Barbara Świątek i prof. dr hab. Michał Jeleń – prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Po wykładach odbywały się ciekawe dyskusje, często wykraczające poza tematykę poruszoną przez prelegentów. W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników, w tym wielu znakomitych gości z całej Polski, m.in.: dr Jolanta Orłowska-Heitzman – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr n. med. Krzysztof Kordel – Rzecznik Praw Lekarza NIL i prezes WIL, dr Wojciech Łącki – przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego. W trakcie obrad wielokrotnie podkreślano, że istnieje potrzeba dalszego popularyzowania w środowisku medycznym zagadnień prawa medycznego, bez którego w dzisiejszych czasach prawidłowe i bezpieczne wykonywanie zawodu medycznego jest praktycznie niemożliwe. Zwrócono również uwagę na rolę współpracy pomiędzy lekarzami i prawnikami w przypadku, gdy lekarz znajdzie się w trudnej sytuacji związanej w wykonywaniem zawodu.

Wykład mec. Andrzeja Malickiego – dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Głównym sponsorem konferencji było Towarzystwo Ubezpieczeniowe TU INTER POLSKA SA, z którym Dolnośląska Izba Lekarska współpracuje od wielu lat. Konferencję wsparli również: TOYOTA NOWAKOWSKI Bielany Wrocławskie, TEAM – MAREK PASIERBSKI, JAGUAR Wrocław/Długołęka, HERBAPOL Wrocław SA, INVESTBANK, ZEPTER, CENTRUM INFORMACJI O LEKU. W trakcie konferencji można było obejrzeć wspaniałe samochody marek: TOYOTA, JAGUAR i LAND ROVER, uzyskać informacje na ich temat oraz warunków zakupu. Tuż przed zakończeniem spotkania odbyło się losowanie prezentów oraz nagród ufundowanych dla uczestników przez sponsorów. Dodatkowo TOYOTA NOWAKOWSKI Bielany Wrocławskie, TEAM – MAREK PASIERBSKI JAGUAR Wrocław/Długołęka przygotowały specjalne nagrody niespodzianki: losowanie samochodów na weekend oraz pobyt w ośrodku SPA.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że w obecnym stanie opieki zdrowotnej, dużej złożoności wzajemnych relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, pacjentem i zakładem leczniczym, pacjentem-lekarzem-Narodowym Funduszem Zdrowia – współdziałanie lekarzy i prawników jest nakazem chwili. Współpraca ta powinna odbywać się na etapie profilaktyki zagrożeń, ale również, gdy zagrożenia się zrealizują i lekarz potrzebuje wsparcia prawniczego w sytuacji grożącej mu odpowiedzialnością prawną.

Sesję II poprowadzili: Agnieszka Piotrowska – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz dr n. med. Krzysztof Kordel – Rzecznik Praw Lekarza NIL i prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się również (od prawej): dr Wojciech Łącki – przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, prokurator Andrzej Jóźwiak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i dr hab. n. praw Jędrzej Skrzypczak.

Eksperci zajmujący się tematyką nieprawidłowego postępowania lekarskiego opisują rodzaj błędu medycznego – błąd medyczny formalny, wynikający z nieprzestrzegania przepisów prawa medycznego. Często przyczyną takiego błędu jest po prostu nieznajomość odpowiednich przepisów regulujących pracę lekarza na danym stanowisku. Dlatego też jednym z postulatów uczestników konferencji było zwiększenie nacisku na szkolenie lekarzy w zakresie prawa medycznego oraz popularyzacja wiedzy na temat sytuacji niosących ze sobą zagrożenia dla pacjenta i lekarza. Naprzeciw takim postulatom wychodzą właśnie nasze konferencje. Podkreślić należy, że Dolnośląska Izba Lekarska od kilku lat dokłada coraz większych starań w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa wykonywania zawodu lekarskiego. W tym nurcie działań powołano funkcję Rzecznika Praw Lekarza i mediatora. Komisja Etyki DRL organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe popularyzujące wiedzę z zakresu prawa medycznego i zagrożeń dla lekarzy związanych z wykonywaniem zawodu. Wspomnieć należy również o bardzo prężnie działającej Komisji Kształcenia DRL, która we współpracy ze specjalistami z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje szkolenia dla lekarzy o różnej tematyce.

O rodzajach błędów w sztuce medycznej mówił dr n. med. mgr praw. Tomasz Jurek.

W materiałach konferencyjnych znalazło się m.in. wydawnictwo specjalne – zbiór wykładów prezentowanych na konferencji, za co słowa podziękowania należą się wykładowcom. W tym miejscu składam gorące podziękowania prelegentom, autorom wykładów, za poświęcony czas i przekazanie uczestnikom naszej konferencji kolejnej porcji cennej wiedzy. Mam nadzieję, że drugie spotkanie z ekspertami z zakresu medycyny i prawa pozwoli Państwu na lepsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie w zawodzie medycznym. W imieniu organizatorów zapraszam Państwa na kolejne konferencje poświęcone tej tematyce.

dr n. med. Jakub Trnka
przewodniczący Komisji Etyki DRL, wiceprezes DRL

 

 

Zaloguj się aby komentować.