logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 
Wydarzyło się: XI Walne Zebranie członków SLDiWMW Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Nowe oczekiwania i nadzieje

1 grudnia 2012 r. odbyło się XI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej, któremu przewodniczył prof. Krzysztof Moroń. Zgromadzili się na nim członkowie Stowarzyszenia oraz ich sojusznicy. Władze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej reprezentowali: wiceprezes DRL dr n. med. Andrzej Wojnar, przewodnicząca Komisji Historycznej i Kultury DRL dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska i prof. Maria Kotschy – przewodnicząca Koła Lekarzy Seniorów. Otwierając zebranie prezes Stowarzyszenia Jerzy Bogdan Kos, szczególnie serdecznie powitał Członków Honorowych Stowarzyszenia, a wśród nich Seniora prof. Gerwazego Świderskiego oraz profesorów: Tadeusza Brossa, Bogdana Łazarkiewicza i Krzysztofa Wroneckiego, którzy wygłosili krótkie przemówienia.

Szczególnie uroczystym akcentem było nadanie godności Członków Honorowych Stowarzyszenia. Honorowe dyplomy otrzymali: dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, dr Izabella Czajkowska, dr Zofia Kaczmarska, prof. Andrzej Kierzek, dr Stanisław Solecki, dr Wiesław Prastowski i prof. Krzysztof Wronecki. Godnością Honorowych Członków obdarzano również JM rektora Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Ziętka, prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr. n. med. Igora Chęcińskiego i współzałożyciela Stowarzyszenia dr. Edmunda Kuzinowicza.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2009-2012, które wstępem poprzedził dr Jerzy Bogdan Kos, zaprezentował wiceprezes dr Wiesław Prastowski, a uzupełnili skarbnik dr Stefan Malcewicz oraz wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Urszula Chojnacka. Obraz działalności Stowarzyszenia w ostatniej kadencji zyskał dzięki temu pełne i wyraziste barwy i oceniony został przez dyskutantów jako okres spełnionych nadziei.

Prezydium Walnego Zebrania SLDiWMW. Na zdjęciu (od lewej): prof. Krzysztof Moroń, dr Izabela Czajkowska, dr Wiesław Prastowski i dr n. med. Andrzej Wojnar. (Zdjęcie z archiwum autora)

Dyskusja uczestników Walnego Zebrania skupiła się wokół dwóch problemów: konieczności odmłodzenia składu członków Stowarzyszenia oraz przyszłej roli Domu Lekarza jako ośrodka łączącego całą społeczność lekarską. Na listę zaleconych wniosków wpisano konieczność organizowania, przy udziale liderów grup młodzieżowych, spotkań, imprez muzycznych, konkursów specjalnie dla nich organizowanych, nawiązanie bliższej współpracy z Komisją Młodych Lekarzy i z zarządami studenckich kół naukowych.

Wiele oczekiwań w tych wypowiedziach wiązano z zakończeniem „kuracji odmładzającej” Domu Lekarza i z programem działalności jaki będzie mógł podjąć. Przy okazji chwalono determinację, z jaką realizuje zadania związane z pracami remontowymi kierownictwo Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Stowarzyszenie wspiera je radą oraz słowem pisanym i mówionym, a także groszem z własnej kiesy, np. fundując „Megacegiełkę” w wysokości 10 tys. złotych. Znaczenie Domu Lekarza jako symbolicznego znaku tożsamości Stowarzyszenia podkreśla uchwalone przez uczestników Zebrania „Przesłanie”.

XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wypełniło zadania nałożone przez statut: dokonało oceny działalności Stowarzyszenia i określiło kierunki jego działania, a także wybrało zarząd , powierzając funkcje prezesa dr. Jerzemu Bogdanowi Kosowi, wiceprezesa dr. Wiesławowi Prastowskiemu, sekretarzy dr Izabelli Czajkowskiej i dr. Stanisławowi Soleckiemu, skarbnika dr. Stefanowi Malcewiczowi oraz członków zarządu prof. Krzysztofowi Moroniowi i dr. Andrzejowi Wojnarowi.

Ostatni „sejmik” Stowarzyszenia otwiera nowy rozdział jego działalności z nadzieją, że znajdzie sojuszników nie tylko w środowisku lekarskim i jego reprezentantach, ale również wśród instytucji i osób, które wiedzą, jak wiele znaczy upowszechnianie idei i humanistycznych wartości dla odzyskania przez stan lekarski jego dawnej pozycji i znaczenia.

Jerzy Bogdan Kos

 

 

Zaloguj się aby komentować.