logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 
Styczeń 2013
Na Cito Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

LEKARSKA SOLIDARNOŚĆ ZNACZY LEKARSKA WIĘŹ

Temat pierwszego noworocznego felietonu odzwierciedla oczywiście jego tytuł. W wyrażeniu solidarność lekarska kryje się bezinteresowność i skłonność do wyrzeczeń na rzecz innych, w imię więzi, jakie łączą nas lekarzy. Poniżej prezentuję przykłady, które dowodzą, że solidarność to nie banał czy słowo o dość mocno zdewaluowanej wartości. Dewaluacja tego pojęcia to głównie zasługa polityków. Całe szczęście, że Nasza Izba jest i pozostanie apolityczna. Pozostawmy politykę politykom, a my lekarze – róbmy swoje!

 
Sprawozdanie z konferencji Drukuj

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych
i prawne możliwości ich rozwiązywania”

23 listopada 2012 r. w Hotelu Haston City, w ramach spotkań organizowanych tradycyjnie przez Komisję Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, spotkaliśmy się na drugiej części Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania”. Pierwsza jej część (XIII konferencja odbyła się 19 listopada 2010 r.) wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w środowisku lekarskim i prawniczym, dlatego też postanowiliśmy kontynuować tę tematykę. Druga część konferencji ponownie zorganizowana została we współpracy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Komisji Etyki DRL.

 
Wybory korespondencyjne 2013: A PO NOWYM ROKU, czyli słów kilka o kolejnych czynnościach wyborczych Drukuj

A PO NOWYM ROKU, czyli słów kilka o kolejnych czynnościach wyborczych

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W chwili, w której dotrze do Was styczniowe wydanie „Medium”, będzie już znany wykaz rejonów wyborczych, zatwierdzony 20 grudnia br. uchwałą DRL. Do 19 stycznia 2013 r. nastąpi ogłoszenie listy członków rejonów wyborczych. Każdy z nas będzie mógł wówczas odnaleźć swoje nazwisko w opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej DIL na naszej stronie (www.dilnet.wroc.pl) wykazach członków rejonów wyborczych liczących od 40 do 400 osób.

 
Co dalej z naszą inwestycją? Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Nowe szaty Domu Lekarza

Nasza nowa siedziba powoli pięknieje. 5 grudnia 2012 roku pan Zdzisław Żak, historyk sztuki z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, nadzorujący zgodność historyczną wykonywanych prac budowlanych, dokonał oficjalnego odbioru zabytkowej elewacji kamienicy DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Jej remont w 70 proc. dofinansował samorząd Wrocławia. Jakość prac została wysoko oceniona i tym samym zakończył się dla nas wszystkich niezwykle nerwowy okres, bo zdążyliśmy niemal w ostatniej chwili. Przypomnę, że z powodu zawirowań związanych z upadłością poprzedniego wykonawcy budowy – firmy Integer, wszystkie prace uległy znacznemu opóźnieniu. Wykonawca elewacji – wybrana w wyniku przetargu publicznego firma Bor-Bud – na budowę weszła dopiero na początku października. W trakcie prac pojawiły się dodatkowe komplikacje: konieczność naprawy zerodowanych nadproży okiennych, a wysychaniu tynków renowacyjnych nie sprzyjała wysoka wilgotność powietrza. Tymczasem ostateczny termin odbioru elewacji i rozliczenia remontu z miastem zbliżał się nieuchronnie: dofinansowanie przyznane uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia musiało być rozliczone do końca roku budżetowego. Wszystko zakończyło się jednak dla nas szczęśliwie dzięki niezwykłej ofiarności pracowników firmy Bor-Bud, którzy pracowali nawet w soboty i niedzielę przed środowym odbiorem, ogromnej życzliwości i wsparciu Miejskiego Konserwatora Zabytków pani Katarzyny Hawrylak-Brzezowskiej, bezpośredniemu zainteresowaniu naszą sytuacją pana wiceprezydenta Adama Grehla oraz wielkiemu zaangażowaniu pana Zdzisława Żaka, który pilnował jakości wykonania niemal każdego detalu architektonicznego. Sam dobór kolorystyki elewacji zabrał kilka roboczych spotkań, w których istotną rolę odegrała szefowa naszej firmy projektowej pani Beata Tomczak.

 
Kontrowersje wokół in vitro: Wokół zapłodnienia in vitro Drukuj

Wokół zapłodnienia in vitro

KLIMAT DYSKUSJI

Tocząca się od wielu lat dyskusja nad procedurą zapłodnienia in vitro, aktualna polityczna presja, aby jak najszybciej – bodaj z różnych powodów – uregulować prawnie tę procedurę medyczną, pozostawia nas w nadal nierozstrzygniętych konfliktach etycznych i w braku zadowalających kompromisów. Pada wiele argumentów, mających charakter medyczny, biologiczny, etyczny, filozoficzny, społeczny, teologiczny czy polityczny, często formułowanych w narracjach, które ani do siebie nie przystają, ani nie zakładają możliwości wypracowania wspólnego stanowiska w oparciu o akceptację wspólnych wartości. Można odnieść wrażenie, że wielu uczestnikom dyskusji zależy bardziej na zbiciu racji strony przeciwnej niż na uzasadnieniu własnej. Spór o zapłodnienie in vitro chyli się wtedy ku retorycznym zabiegom i publicystycznej oracji, która chętnie korzysta z inwektyw i anatem. Nadto, medializacja dyskusji w oparciu o jedynie postępowe środowiska i o jedynie słusznych „ekspertów” pogłębia jeszcze niechęć do kompromisu, ponieważ promuje fałszywą formułę argumentacji, opartą najczęściej na przekonaniu co do słuszności własnej wypowiedzi. Uzasadnienie jej odwołuje się do demokratycznego prawa wygłaszania własnej opinii. Jednakże z prawa do wypowiedzi, tak jak z prawa do posiadania pragnień, nie wynika ani słuszność sądu, ani że pragnienia te są wartościowe.

 
Kontrowersje wokół in vitro: Naprotechnologia alternatywą dla in vitro? Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Naprotechnologia alternatywą dla in vitro?

Przyp. red.: Powyższy artykuł to subiektywna ocena złożonego problemu Autorki opracowania.

Procedury sztucznego zapłodnienia, popularnie zwane in vitro, niosą ze sobą szereg poważnych zastrzeżeń natury moralnej i zdrowotnej, naruszając godność dziecka przez biotechnologię. Media inicjują dyskusje nad możliwością refundowania tej procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co skutkuje coraz większym zainteresowaniem społecznym tą metodą. Towarzyszy temu jednak bezkrytyczna i bezrefleksyjna wiara w postęp techniczny współczesnej medycyny, na czym zbijają potężny kapitał ośrodki zajmujące się sprzedażą tego rodzaju usług. W Polsce toczy się ważna dyskusja nad regulacjami prawnymi leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie, z zachowaniem restrykcji wobec praktyk eugenicznych i ilości tworzonych zarodków. Czy dojdzie do akceptacji metod sztucznego rozrodu, uchylenia drzwi? Czy zostaną one otwarte na oścież, jak ma to miejsce w krajach takich jak: Wielka Brytania, Włochy czy USA, które zmierzyły się już z tym problemem, tworząc mechanizm „prawnej zasłony dymnej” dającej złudzenie, iż nieludzkie praktyki mogą ulec „ucywilizowaniu” i będą zmierzały do celu zgoła odwrotnego od deklarowanego przez większość rządzących.

 
Kontrowersje wokół in vitro: IN VITRO TO WIELKI DAR Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Kontrowersje wokół in vitro: IN VITRO TO WIELKI DAR

Tematyka związana z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego zwaną potocznie in vitro wywołuje w Polsce gorące dyskusje. Pojawiają się one co jakiś czas, przy okazji prób ujęcia w ramy prawne tej metody leczenia niepłodności lub debat na temat sposobu jej refundacji. Teza jakoby procedura zapłodnienia pozaustrojowego była problemem nie do rozwiązania jest moim zdaniem całkowicie nieuzasadniona. Tak jak w wielu innych przypadkach, także i w tym, u podstaw konfliktu leży niewiedza osób zabierających głos w dyskusji. Spory toczone w tej sprawie przez polityków służą jedynie utrzymaniu swojego elektoratu wyborczego, a nie rozwiązaniu problemu.

 

 
Nasi stomatolodzy: Niejawność, niejasność i niejednoznaczność... Drukuj

Niejawność,
niejasność
i niejednoznaczność...

… to realia w jakich kontraktuje się stomatologia. Miesiąc temu pisałam o tym, że w trakcie postępowania DOW NFZ odmawia interpretacji spornych kwestii. Do dzisiaj (tj. 16.12.2012 r.) nic się w tej materii nie zmieniło. Co więcej centrala NFZ również nabrała wody w usta. Za mniej więcej 10 dni spodziewamy sie wyników konkursu przeprowadzonego w warunkach urągających przepisom prawa. Brak odpowiedzi publicznego płatnika na tak proste pytania, jakie zadała Komisja Stomatologiczna DRL, można odczytać jedynie jako potwierdzeniem naszych zarzutów. Pytania te dotyczyły:

 
Nasi stomatolodzy: 9. Trójstronne Spotkanie Chirurgów Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowych Słowacji, Czech i Polski Drukuj

9. Trójstronne Spotkanie Chirurgów Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowych
Słowacji, Czech i Polski
Martin – Słowacja, 5-6.10.2012 r.

Słowaccy, czescy i polscy chirurdzy czaszkowo-szczękowo-twarzowi spotkali się po raz 9. w przepięknej scenerii lasów i gór środkowej Słowacji. Gościł nas Uniwersytet Medyczny w Martin. Miejscowość ta położona jest na styku dwóch pasm górskich będących zarazem parkami narodowymi, a mianowicie Wielkiej i Małej Fatry. Zakwaterowani byliśmy w hotelu „Victoria”, z okien którego rozpościera się przepiękny widok na dwa wyżej wymienione masywy górskie.

 
Wokół etyki lekarskiej: Z pamiętnika etyka Drukuj

Z pamiętnika etyka

Nadwykonania

Najwyższa Izba Kontroli z niepokojem odnotowuje fakt corocznego wzrostu nadwykonań: w 2011 wynosiły one 1,8 miliardów zł., w roku 2010 opiewały na kwotę 1 miliarda zł, a dynamiczny ich wzrost odnotowano w 2009 roku w odniesieniu do roku 2008 – o 300%. Niepokój ten nie wyraża jednak troski o pacjentów, którzy stoją w obliczu niesprawiedliwego i nieprzewidywalnego zrządzenia losu: będą czy też nie będą leczeni? Niepokój ów dotyczy jedynie budżetu NFZ. Wcale nie jest wyrazem złośliwości porównanie tych kosztów do wybudowanego stadionu piłkarskiego wraz ze stratami, które wygenerował w ostatnim roku. Jedno jest tylko zastanawiające, że w kontekście zagospodarowania stadionu zawsze formułowane są prognozy optymistyczne, w kontekście zaś ludzkiego zdrowia – zawsze pesymistyczne. Zapewne dlatego, jak rzekł dawny lekarz, że zdrowie to stan, który nie rokuje dobrze.

 
Wydarzyło się: Asklepion dla dr Zofii Ratajskiej-Dylewskiej i prof. dr. hab. Zbigniewa Domosławskiego Drukuj

Asklepion dla dr Zofii Ratajskiej-Dylewskiej i prof. dr. hab. Zbigniewa Domosławskiego

Prezydium DRL, 6 grudnia 2012 r., Jelenia Góra

6 grudnia 2012 r. odbyło się, tym razem na ziemi jeleniogórskiej, kolejne posiedzenie Prezydium DRL. Powodem przeniesienia posiedzenia do Jeleniej Góry było wręczenie Piramid Asklepiona lekarzom Jubilatom – dr Zofii Ratajskiej-Dylewskiej i prof. dr. hab. Zbigniewowi Domosławskiemu, którzy ukończyli 90. rok życia. Nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji i kwiatów, a także wspólnego z Jubilatami obiadu w hotelu „Mercure”. Dodatkowo na atmosferę tego dnia wpływał św. Mikołaj i stąd – widoczne na zdjęciu – mikołajkowe nakrycia głowy. Po obiedzie odbyła się robocza część Prezydium. Gospodarzem tego spotkania była Delegatura DIL w Jeleniej Górze.

Barbara Polek
wiceprezes DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3