logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 
Wydarzyło się: SPÓR O ZALEGŁE WYPŁATY ZA DYŻURY Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

SPÓR O ZALEGŁE WYPŁATY ZA DYŻURY

17 lipca 2013 roku dr n. med. Andrzej Wojnar – wiceprezes DRL ds. Organizacyjnych i Kształcenia oraz mgr Monika Huber-Lisowska – radca prawny DIL spotkali się z członkami Koła DIL przy Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu oraz dyrektorem placówki ochrony zdrowia Januszem Wróblem. Zebrani dyskutowali przede wszystkim na temat niewypłacania lekarzom wynagrodzenia z tytułu pełnionych w placówce dyżurów medycznych.

Spotkanie prowadził przewodniczący Koła DIL Leszek Skośkiewicz. Poinformował on zebranych, że dyżury medyczne nie były pełnione w szpitalu na podstawie umowy kontraktowej. Lekarze mieli podpisane umowy kontraktowe na dyżury z firmą pośrednikiem, która to firma oddelegowywała ich do Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza. W swym wystąpieniu wskazał również, że problem zaległości finansowych szpitala wobec lekarzy narastał od wielu miesięcy. Wypłaty odbywały się z opóźnieniem i nie pokrywały całości należnych lekarzom kwot. Wstrzymanie wypłat nastąpiło z chwilą zablokowania przez Urząd Skarbowy kont firmie pośredniczącej.

Doktor Skośkiewicz mówił w trakcie spotkania, że z uzyskanych od przedstawiciela firmy pośredniczącej oraz dyrektora Janusza Wróbla danych wynika, iż środki finansowe ze szpitala będą sukcesywnie przekazywane na konto firmy pośredniczącej. Co prawda z opóźnieniem, ale lekarze otrzymają zaległe wypłaty za dyżury w ciągu dwóch lub trzech tygodni. Przewodniczący Koła zauważył również, że stawka wynagrodzenia zasadniczego medyków w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu jest znacznie niższa od stawek w innych szpitalach w regionie o takim samym zakresie referencyjności. „Ostatnio personel medyczny nie ma praktycznie żadnego kontaktu z kadrą zarządzającą i nie może uzyskać jakichkolwiek informacji, w tym związanych z kondycją finansową szpitala” – wyjaśniał.

W toku spotkania radca prawny DIL zwróciła uwagę, że wykorzystanie przez Dyrekcję placówki pośrednika w celu zapewnienia realizacji dyżurów medycznych w podmiocie leczniczym jest niezgodne z przepisami, obowiązującej od lipca 2011 roku ustawy o działalności leczniczej, co potwierdza wyrażone na piśmie stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Ponadto może zostać potraktowane przez Państwową Inspekcję Pracy czy ZUS jako próba obejścia przepisów prawa w związku z pełnieniem dyżurów medycznych przez tych samych lekarzy, którzy są jednocześnie pracownikami danego podmiotu leczniczego.

Dr n. med. Andrzej Wojnar stwierdził, że najważniejszym problemem, który należy rozwiązać, jest sprawa zaległych wynagrodzeń za dyżury. Zapytał więc dyrektora, czy zaległe środki zostaną przekazane do firmy pośredniczącej. Dyrektor oświadczył, że ze względu na fakt, iż dyżury zostały zrealizowane, środki muszą zostać przekazane do firmy, z którą lekarze zawarli umowy na dyżury. Wiceprezes DRL oznajmił, że mając na uwadze, iż nie można korzystać z usług firmy pośredniczącej, a kontrakty ze szpitalem, w odniesieniu do lekarzy pracowników danej placówki ochrony zdrowia są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to lekarze będą musieli dyżurować w ramach etatu. Koniecznym jest zatem podwyższenie przez szpital stawek wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, w innym przypadku przy nakładzie takiej samej pracy będą otrzymywali znacząco niższe wynagrodzenie za pełnione dyżury. Dyrektor szpitala sceptycznie odniósł się do kwestii wzrostu płac personelu medycznego, zwłaszcza w świetle planowanej restrukturyzacji podmiotu.

Co można zrobić w tej sytuacji? Zdaniem dr. Andrzeja Wojnara nadanie sprawie charakteru medialnego oraz włączenie do niej Urzędu Marszałkowskiego (jako organu właścicielskiego) i konsultanta wojewódzkiego może przyczynić się do rozwiązania problemów placówki i jej pracowników. Wiceprezes DRL zadeklarował, że porozmawia na ten temat z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy spotkania rozmawiali również o ochronie zdrowia, systemie opieki zdrowotnej na terenie Dolnego Śląska i w RP.

Na zakończenie dr Andrzej Wojnar zaproponował następujący tok postępowania:

  1. oczekiwanie 2-3 tygodni na wypłatę zaległych środków za dyżury, do czego zobowiązała się firma pośrednicząca,
  2. podjęcie kroków w celu podwyższenia stawek wynagrodzenia zasadniczego,
  3. w przypadku nieosiągnięcia zamierzonych celów nadanie sprawie szerszego i medialnego charakteru.

PS: Kolejne spotkanie z udziałem Igora Chęcińskiego odbyło się 14 sierpnia i zakończyło się zobowiązaniem prezesa DRL do podjęcia przez Izbę roli mediatora pomiędzy lekarzami a właścicielem szpitala – Urzędem Marszałkowskim i DOW NFZ.

mgr Monika Huber-Lisowska

 

Zaloguj się aby komentować.