logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Sierpień-Wrzesień 2016
Komentarz aktualny Drukuj

Komentarz aktualny

Wielkimi krokami zbliża się koniec wakacji i sezonu urlopowego. Powrót do codziennych obowiązków urozmaicą nam zmiany, jakie w międzyczasie zdążył wprowadzić rząd.

Od 15 lipca przestały obowiązywać przepisy obligujące otwierających nowe gabinety lekarskie do uzyskania pozytywnej opinii sanepidu. Była ona niezbędna przy rejestracji gabinetu: trzeba było ją dołączyć do dokumentacji – teraz wystarczy już tylko oświadczenie, że gabinet spełnia wymogi formalne, wynikające z różnych przepisów. Pozornie wydaje się, że to decyzja korzystna dla lekarzy: mniej papierów do załatwiania. Ale to tylko pozorna korzyść. W rzeczywistości opinia ta była bezpłatnym konsultingiem i zaświadczeniem, że gabinet spełnia wszystkie warunki opisane prawem. Chroniła właściciela przed ewentualnymi konsekwencjami przy skargach: nawet jeśli stało się jakieś nieszczęście, to przynajmniej kwestie techniczne związane z warunkami panującymi w gabinecie nie mogły być punktem zaczepienia dla prawników. Teraz niestety każdy właściciel gabinetu będzie wystawiony na podwójny strzał: gdy coś się stanie – z pewnością powiadomiony zostanie sanepid i zmuszony do kontroli w trybie interwencyjnym, coś z pewnością znajdzie. Przepisy są dość skomplikowane i choć rozsądek nakaże, mam nadzieję, każdemu otwierającemu nowy gabinet przynajmniej raz je przed podpisaniem oświadczenia przeczytać, to nie ma żadnej gwarancji, że czegoś nie przeoczy. Tak więc wpadnie kontrola, znajdzie uchybienia i prawnicy poszkodowanego będą mieli doktora na podwójnym widelcu: z jednej strony – w gabinecie stwierdzono nieprawidłowości, jest zatem punkt zaczepienia do udowodnienia ewentualnej winy, a z drugiej – dodatkowy prezent dla sądu: pan doktor poświadczył nieprawdę! Wszak w oświadczeniu napisał, że wszystko jest zgodne z przepisami!

 
Lekarz w walce z epidemią otyłości - Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego Drukuj

Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego

Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce nadwagi i  otyłości (...) polega głównie na działaniach edukacyjnych i stałym monitorowaniu parametrów takich jak BMI oraz obwód talii.

Problem otyłości dotyczy coraz większej części społeczeństwa w naszym kraju, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Otyłością wg definicji WHO określa się nieprawidłowe i nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej, które stanowi zagrożenie dla zdrowia [1]. Diagnozę otyłości można postawić, gdy wartości BMI są powyżej lub równe 30.

 
Lekarz w walce z epidemią otyłości - THE NEVERENDING STORY... Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

THE NEVERENDING STORY...

Siedzący tryb życia i łatwy dostęp do pożywienia o dużej gęstości energetycznej to zjawiska typowe dla świata zachodniego. Według statystyk ludzie otyli stanowią obecnie 20 proc. społeczeństwa, zaś osób z nadwagą jest dwukrotnie więcej1. Lekarze różnych specjalności spotykają się z problemem nadwagi i/lub otyłości w rozmaitych kontekstach klinicznych. Dla chirurga otyłość będzie stanowiła istotny czynnik w planowaniu strategii leczenia. Diabetolog postrzegać będzie redukcję nadmiernej masy ciała jako metodę wyrównania metabolicznego w cukrzycy typu 2. Dla endokrynologa otyłość może być problemem wtórnym do istniejących u jego pacjenta endokrynopatii, zaś kardiolog będzie ją rozważał jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Przykłady różnych spojrzeń i perspektyw można mnożyć, jednak większość klinicystów przyzna, że problem otyłości ma istotne znaczenie w codziennej praktyce lekarskiej.

 
Lekarz w walce z epidemią otyłości - Czy człowiek pokona otyłość, czy otyłość pokona człowieka? – pytanie XXI wieku Drukuj

Czy człowiek pokona otyłość,
czy otyłość pokona człowieka?
– pytanie XXI wieku

Lekarz w walce z epidemią otyłości

Współcześnie, ludzkość pozwoliła się „zniewolić” epidemii otyłości. Człowiek stał się niewolnikiem własnego apetytu – instynktu, który dawniej służył przetrwaniu, a obecnie wymknął się spod kontroli i zaczął działać degeneracyjnie na zdrowie. Doskonale zdefiniowano, co stoi za epidemią otyłości, ogólnie mówiąc to dynamika środowiska życia spowodowała, że organizm człowieka mimo olbrzymich zdolności przystosowawczych „nie nadąża” za zmianami otoczenia.

 

 
Lekarz w walce z epidemią otyłości - OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY. CO MOŻEMY ZROBIĆ? Drukuj

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY.
CO MOŻEMY ZROBIĆ?

W 1997 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za stan przewlekły, wymagający leczenia, sprzyjający rozwojowi innych schorzeń, związany ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością [1]. Otyłość jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, ale także jednym z najgorzej kontrolowanych czynników ryzyka chorób układu krążenia, powodując przedwczesny zgon [1,2].

 
Lekarz w walce z epidemią otyłości - Lekarz, pacjent i otyłość – perspektywa psychologiczna Drukuj

Lekarz, pacjent i otyłość
– perspektywa psychologiczna

Przestrzeń publiczna

W celu zapoznania się z perspektywą lekarzy na temat problematyki otyłości i jej leczenia, przeprowadzono badanie własne w grupie 250 lekarzy pierwszego kontaktu. (…) Wyniki badania wskazują, że jedynie niewielka część (7 proc.) lekarzy pierwszego kontaktu zawsze dokonuje pomiaru masy ciała lub obwodu pasa u swoich pacjentów.

Większość mieszkańców Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych ma nadmierną masę ciała. Zjawisko stało się na tyle powszechne, że zaczęto podważać obowiązujące dotychczas normy dotyczące masy ciała. Pojawiający się w mediach celebryci o ponadprzeciętnej masie ciała deklarują wyzwolenie spod dyktatu mass mediów, promujących szczupłą sylwetkę jako wzorzec atrakcyjności fizycznej. Popularność zdobywają wydarzenia o tematyce kulinarnej, takie jak programy telewizyjne, książki, albumy, blogi, warsztaty. Powstają ruchy społeczne (Fat Acceptance Movement) oraz nurty badań naukowych (Fat Studies) postulujące, że nadmierna masa ciała jest zjawiskiem wpisanym w sposób naturalny w proces rozwoju cywilizacyjnego i może mieć pozytywny wpływ zarówno na zdrowie, jak i samopoczucie psychiczne człowieka.

 
Manifestacja zawodów medycznych - DO PREZESÓW OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH Drukuj

DO PREZESÓW OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zwracamy się do Was w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienia Rezydentów OZZL.

W marcu br. OZZL oraz 8 innych związków zawodowych pracowników medycznych utworzyło porozumienie, którego celem jest doprowadzenie do zasadniczej poprawy wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia poprzez uchwalenie ustawy o minimalnych płacach pracowników medycznych. W sytuacji, gdy ceny za refundowane świadczenia zdrowotne nie są cenami wolnymi (rynkowymi), ale są ustalane przez państwo, również płace poszczególnych zawodów medycznych – a przynajmniej ich minimalne dopuszczalne wartości – muszą być określone administracyjnie. W przeciwnym razie podmioty lecznicze, aby zbilansować się w warunkach niedoboru środków, będą dowolnie zaniżać płace personelu medycznego, jak to się dzieje obecnie. Związki zawodowe ustaliły wspólnie wskaźniki płac dla każdego zawodu, odnoszące się do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Wskaźniki dla lekarzy zostały określone zgodnie z uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z roku 2006 r. W czerwcu br. z inicjatywy Porozumienia Rezydentów OZZL ww. porozumienie związków zawodowych poszerzyło się o inne organizacje medycznych profesjonalistów i przyjęło nazwę Porozumienie Zawodów Medycznych.

 
Manifestacja zawodów medycznych - 24 września 2016 r. – wielka manifestacja pracowników medycznych w Warszawie Drukuj

24 września 2016 r.
– wielka manifestacja pracowników medycznych w Warszawie
Przyłącz się!

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w biurze Regionu Dolnośląskiego OZZL, tel. 71 791 30 66 – wtorek i czwartek) lub w biurze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Koleżanki i Koledzy

Właśnie minęło 9 lat od wielkiej demonstracji personelu medycznego w Warszawie, zakończonej utworzeniem przez pielęgniarki słynnego „białego miasteczka”. Niestety ówczesne postulaty nadal są aktualne. Publiczne nakłady na opieką zdrowotną nie zwiększyły się i nadal należą do najniższych w Europie.

W marcu br. zostało utworzone przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz 8 innych związków zawodowych skupiających pracowników medycznych Porozumienie Zawodów Medycznych. Zwracaliśmy się wielokrotnie zarówno do ministra zdrowia, jak i do p. premier o rozwiązanie problemu niskich nakładów na opiekę zdrowotną oraz niskich wynagrodzeń pracowników medycznych. Niestety, nasze prośby, ponawiane od kilku miesięcy, pozostały bez echa, a czarę goryczy przelał przedstawiony w czerwcu przez ministra zdrowia projekt ustawy o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych. Wynika z niego, że lekarz specjalista miałby zarabiać docelowo (!) 1,23 średniej krajowej, czyli około 4,8 tys. zł. Jednak ten wskaźnik mielibyśmy osiągnąć dopiero za 5 lat.

 
Wywiad „Medium” - Drogowskaz do szpitala Drukuj

O projekcie „Mapa potrzeb zdrowotnych Dolnego Śląska” z lek. Wiktorem Wolfsonem, członkiem Rady Wojewódzkiej ds. Potrzeb Zdrowotnych,
rozmawia
Aleksandra Solarewicz.

Drogowskaz do szpitala

Do 2029 roku nastąpi spadek liczby ludności na Dolnym Śląsku o 123,5 tysięcy osób, czyli o 4,2 proc.

Aleksandra Solarewicz: „Pacjent z mapą w ręku”? Po co i dla kogo stworzono mapy potrzeb zdrowotnych?

Lek. Wiktor Wolfson: Mapy zostały stworzone w celu lepszego zarządzania budżetem przeznaczonym na ochronę zdrowia, zarówno w sensie inwestycyjnym, jak i geograficznym, rozmieszczenia świadczeń medycznych i kształtowania polityki zdrowotnej. Do kształtowania map niezbędnym instrumentem jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Jest to narzędzie elektroniczne, które ma w perspektywie służyć do wdrożenia systemu przewidywania i określania potrzeb zdrowotnych w poszczególnych województwach i w skali kraju, odnośnie do 30 grup chorób. W ten sposób powstanie lista priorytetów, która pozwoli na racjonalne inwestowanie w te specjalności, i placówki, które znajdą się w grupie niezbędnych i niezaspokojonych potrzeb w regionie. Kreowana na tej podstawie polityka zdrowotna ma być oparta na faktach, zgodnie z zasadą „evidence based policy making”, to jest kształtowana według prognozowanej liczby zapadania na określoną jednostkę chorobową w regionie według klasyfikacji ICD 10.

 
Wydarzyło się - Aktywni także w wakacje Drukuj

Fot. z archiwum autorki

Aktywni także w wakacje

Kolejny raz pojechaliśmy w czerwcu nad polskie morze, podczas trzytygodniowego turnusu rehabilitacyjnego mieliśmy okazję poprawić naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Czas spędzony razem umocnił więzy przyjaźni, zapomnieliśmy o problemach, chorobach…

 
Wydarzyło się - Kontynuujemy zwiedzanie Drukuj

Członkowie Koła Seniorów DIL w Jeleniej Górze zwiedzają Königstein. (Fot. z archiwum autorki)

Kontynuujemy zwiedzanie

11 czerwca 2016 r. odbyła się nasza kolejna wycieczka. Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. Tym razem trasa wiodła przez Stolpen, gdzie przez 49 lat więziona była w zamku hrabina Cosel, faworyta króla Augusta Mocnego. Następnie pojechaliśmy prosto do Bastei – największej atrakcji turystycznej Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii w Górach Połabskich. Niesamowite formy skalne, połączone mostkami nad przepaścią, urzekały i przerażały jednocześnie.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3