logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Sierpień-Wrzesień 2015
Komentarz aktualny Drukuj

Komentarz aktualny

Paweł wróblewski - p. o. prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej (Fot. z archiwum „Medium”)Niewątpliwie największym zaskoczeniem ostatnich miesięcy była rezygnacja lek. Jacka Chodorskiego z funkcji prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Cóż zrobić, podjął samodzielną decyzję, motywując ją względami osobistymi i postawił Radę przed koniecznością wyboru spośród jednego z wiceprezesów osoby pełniącej obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego. Jednocześnie Rada ustaliła, że tego aktu dokonają delegaci na najbliższym zjeździe budżetowym, który odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do tego czasu konieczne będzie przede wszystkim uporządkowanie finansów Izby, bo zlecony przez Komisję Rewizyjną audyt księgowy potwierdził, że ten dział wymaga natychmiastowej interwencji. Dziś już wybrana w trybie konkursowym kandydatka na główną księgową porządkuje nasze finanse i jeśli się sprawdzi, pozostanie na tym stanowisku na stałe.

Roboczo-wyborcza wizyta ministra zdrowia we Wrocławiu zaowocowała w sposób nieprzewidziany. W publiczną dyskusję wdało się trzech zabiegowców: ginekolog, kardiochirurg i chirurg naczyniowy. Pierwszy rozpoczął swoją wypowiedź niefortunnie, drugi pokazał, że chirurg to nie zawód, lecz charakter, a trzeci, jak na chirurga przystało, podjął błyskawiczną decyzję. W efekcie zamiast zająć się prawdziwymi problemami ochrony zdrowia media przez kilka dni opisywały zawieruchę wokół stołków i stanowisk, zakończoną w końcu przywróceniem do pracy ordynatora ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Korzyść odniosły media: temat nośny – konflikt personalny, więc i sprzedaż wzrosła; politycy, bo darmowy PR, a sytuacja pacjentów i środowiska medycznego jak na razie pozostała bez zmian.

Wielkimi krokami zbliża się moment powiększenia dolnośląskiej rodziny lekarskiej o kolejną grupę młodych lekarzy. Tym razem nasze nowe koleżanki i koledzy, wraz z uzyskaniem ograniczonego prawa wykonywania zawodu, otrzymają możliwość… darmowego ubezpieczenia się od odpowiedzialności zawodowej na najbliższy rok. To ukłon ze strony współpracującej z Dolnośląską Izbą Lekarską firmy ubezpieczeniowej Inter Polska, która przygotowała niezwykle korzystną finansowo ofertę i Dolnośląskiej Rady Lekarskiej pod nowym przewodnictwem, która tę operację sfinansuje. Szczegóły: w „Medium” (czyt. s. 35), na stronie internetowej DIL i w Rejestrze Lekarzy.

 
Etat czy kontrakt? - PORÓWNANIE WAD I ZALET UMOWY CYWILNOPRAWNEJ I UMOWY O PRACĘ Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

PORÓWNANIE WAD I ZALET UMOWY CYWILNOPRAWNEJ I UMOWY O PRACĘ

Zasadnicza różnica między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi (tj. m.in. umowami zlecenia, umowami o dzieło) dotyczy przepisów prawa, którym podlegają, i konsekwencji z tego wynikających. Poniżej omówimy istotne różnice pomiędzy tymi umowami, ujmując je w punkty.

 
Etat czy kontrakt? - UMOWA O PRACĘ CZY UMOWA CYWILNA DLA LEKARZA? Drukuj
Ocena użytkowników: / 15
SłabyŚwietny 

UMOWA O PRACĘ
CZY UMOWA CYWILNA
DLA LEKARZA?

W każdej organizacji, w tym w jednostce ochrony zdrowia, może występować zatrudnienie typu pracowniczego i niepracowniczego. Rodzaj zatrudnienia zależy od jego podstawy prawnej. Personel medyczny, jak i niemedyczny, podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni itp.) może być zatrudniony (pojęcie to używane jest w tekście w szerokim znaczeniu) na podstawie: 1. stosunku pracy (jego źródłem jest ustawa – Kodeks pracy z 1974 roku), 2. innego stosunku prawnego – stosunku cywilnoprawnego (jego źródłem jest ustawa – Kodeks cywilny z 1964 roku).
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki umowy o pracę i umowy cywilnej (potocznie nazywanej „kontraktem”) jako podstaw zatrudnienia lekarzy w podmiotach leczniczych.

KIEDY LEKARZ JEST PRACOWNIKIEM?

Rozważając zalety i wady różnych form zatrudnienia lekarzy w podmiotach leczniczych, należy zacząć od ustalenia podstawowego, aczkolwiek ciągle w praktyce niewłaściwie używanego przez samych lekarzy, pojęcia pracownika. Wielu z Państwa mimo posiadanej umowy cywilnoprawnej uważa się za „pracowników” lub twierdzi, że pracuje w szpitalu/przychodni itp. W rzeczywistości tak nie jest. Zgodnie bowiem z prawem pracownikiem jest tylko ta osoba (ten lekarz), który spełnia wymogi definicji ustawowej. Definicja pracownika zawarta jest w Kodeksie pracy – art. 2. W świetle powyższego przepisu pracownikiem jest tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W ochronie zdrowia i w praktyce dla lekarzy podstawowe znaczenie jako powszechne źródło nawiązania stosunku pracy ma tylko umowa o pracę. Ponadto w przypadku kierowników SPZOZ może jeszcze występować powołanie. Stąd też lekarz wtedy będzie miał status pracownika i mógł tak o sobie pełnoprawnie mówić, gdy zostanie zatrudniony na umowę o pracę. Posiadanie umowy cywilnej i wykonywanie na jej podstawie zawodu lekarza nie czyni z niego pracownika!

 
Etat czy kontrakt? Oto jest pytanie... Drukuj
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

Etat czy kontrakt?
Oto jest pytanie...

Lekarz wykonuje wolny zawód, chociaż wiąże go umowa

O wyborze rodzaju zatrudnienia decydują zawsze zainteresowane strony (art. 3531 Kodeksu cywilnego oraz art. 300 Kodeksu pracy). Decydujący dla zawarcia umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej jest nie rodzaj wykonywanych czynności, lecz sposób realizacji umowy i zakres swobody stron w jej wykonywaniu.

 
Etat czy kontrakt? - Potrzebne zmiany legislacyjne w prawie pracy Drukuj

Potrzebne zmiany legislacyjne w prawie pracy

Coroczne kontrole PIP w placówkach medycznych na terenie kraju nie wskazują, by prowadzący podmioty lecznicze łamali prawo. Widać jednak wyraźne wykorzystywanie luk w obowiązujących przepisach i „obchodzenie” ustanowionych prawem zasad. Przeprowadzone przez inspektorów pracy w 2014 r. kontrole potwierdzają zasadność zgłaszanych w latach ubiegłych postulatów zmian legislacyjnych, które powinny odnosić się do stworzenia prawnego mechanizmu eliminującego możliwość wykonywania pracy w tym samym podmiocie leczniczym na podstawie różnych stosunków prawnych, bez zachowania prawa do wypoczynku. Jednocześnie zbyt mała liczba czynnych zawodowo lekarzy wywołuje sztucznie zbyt rygorystyczny system wymagań narzucony przez NFZ. Osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają ściśle przepisom prawa pracy, natomiast kontrakty i umowy zlecenia to już „wolna amerykanka”. Dlatego też takie formy zatrudnienia są bardzo atrakcyjne dla obu stron, choć nie zawsze…

 
Wywiad „Medium” – rozmowa lekarza z psychologiem O relacji z pacjentem Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Kilka miesięcy temu na łamach „Medium” pisałem o najczęstszych przyczynach lekarskich błędów, które niejednokrotnie kończą się wszczęciem postępowania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Tym razem chciałbym przedstawić kilka aspektów relacji lekarz – pacjent istotnie wpływających na odbiór naszej pracy. Pomoże mi w tym psychoterapeutka i trenerka z obszaru pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Na zagadnienie spoglądamy z dwóch różnych stron, zestawiamy swoje doświadczenia oraz przemyślenia. Czy są w nich punkty styczne? Naszym zdaniem tak, ale ostateczną ocenę pozostawiamy Szanownym Czytelnikom.

– rozmowa lekarza z psychologiem

O relacji z pacjentem

 
PRAWO NA CO DZIEŃ Drukuj

Ustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., wprowadziła zmiany w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Świadczeniodawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie i wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w nie mniej niż dwóch następujących zakresach:

 
Pułapki codziennej praktyki lekarskiej - Błędy medyczne i zaniechania z zakresu psychiatrii Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Błędy medyczne i zaniechania z zakresu psychiatrii

Analizując doświadczenia własne i innych sądzę, że u podłoża większości błędów, jakie popełniamy jako lekarze, leży okresowe, oby chwilowe, utracenie poczucia szacunku dla drugiej osoby. Zapominamy, że pacjent przychodzi do nas po radę, pomoc, oczekując zrozumienia i wsparcia (błąd zaniedbania). Z powodu zmęczenia, braku czasu, trosk osobistych, złego nastroju i innych przyczyn nie prowadzimy dialogu, nie skupiamy się na osobie, której powinniśmy poświęcić w danej chwili całą swoją uwagę. Można nazwać to błędem niecierpliwości.

 
Wydarzyło się - 25 lat pracy dla samorządu lekarskiego prezesa Saksońskiej Izby Lekarskiej Drukuj

Za wieloletnią, owocną współpracę dziękowali prof. Schulzemu (III od lewej) byli prezesi DRL: dr n. med. Włodzimierz Bednorz, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar oraz dr n. med. Adrianna Pietraszkiewicz (Fot. z archiwum Saksońskiej Izby Lekarskiej)

25 lat pracy dla samorządu lekarskiego
prezesa Saksońskiej Izby Lekarskiej

W dniach 3-4 lipca br. delegacja DIL w składzie: dr n. med. Włodzimierz Bednorz (prezes DRL II i III kadencji), dr hab. n. med. Andrzej Wojnar (prezes DRL IV i V kadencji) oraz dr n. med. Adrianna Pietraszkiewicz wzięła udział w uroczystym pożegnaniu odchodzącego na emeryturę prof. dr. med. habil. Jana Schulzego – prezesa Saksońskiej Izby Lekarskiej od 1999 r. Spotkanie, będące zwieńczeniem pracy zawodowej wieloletniego szefa SIL, odbyło się w drezdeńskim zamku Eckberg nad Łabą. W miejscu tym zainicjowana została przed laty działalność niemieckiego samorządu lekarskiego.

 
Wydarzyło się - Droga do... Przylądka Nadziei została otwarta Drukuj

Ostatnie przygotowania do uroczystego przecięcia wstęgi… (Fot. z archiwum Biura Prasowego UM we Wrocławiu)

Droga do...
Przylądka Nadziei
została otwarta

25 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie drogi dojazdowej do Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – Przylądka Nadziei. W spotkaniu wzięli udział: JM rektor prof. dr hab. Marek Ziętek, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl oraz zastępca kanclerza ds. inwestycji mgr inż. Andrzej Kochan. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wiceprezydent Grehl.

 
Wydarzyło się - Minęło 45 lat! VI Zjazd Absolwentów 20. rocznika AM 1964-1970 Drukuj

(Fot. Tomasz Opałka)

Minęło 45 lat! VI Zjazd Absolwentów 20. rocznika AM 1964-1970

W 1970 r. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym dyplom ukończenia studiów we wrocławskiej Akademii Medycznej otrzymało 241 lekarzy i 85 lekarzy dentystów. W dniach 19-20 czerwca 2015 r. z okazji „szafirowej” rocznicy spotkało się 110 osób z Polski, Niemiec, Francji, Szwecji, Izraela i Południowej Afryki.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3