logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Wielka inwestycja - NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU START CORAZ BLIŻEJ Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Nowy Szpital Wojewódzki powstał w zachodniej części Wrocławia przy ul. Generała A. E. Fieldorfa 2 (boczna ul. Kosmonautów). Całkowita powierzchnia szpitala to 48 500 mkw. (Fot. z archiwum NSW)

NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
START CORAZ BLIŻEJ

Nowoczesne centrum opieki zdrowotnej dla mieszkańców zachodniej części Wrocławia i województwa dolnośląskiego rozpocznie działalność w grudniu. Od września planowane jest wyposażanie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, meble oraz urządzenia teleinformatyczne. Przeniesienie Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – CMR do nowej placówki także nastąpi w grudniu. Cztery kondygnacje naziemne i jedna podziemna, łączna powierzchnia użytkowa to 48 500 m2. Na terenie przylegającym do szpitala zlokalizowano lądowisko dla helikopterów sanitarnych. Inwestycję realizuje jednoosobowa spółka samorządu województwa dolnośląskiego – Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.

Szpital zapewni dostęp do stacjonarnej opieki medycznej ok. 400 tys. osób. Świadczenia wysokospecjalistyczne będą dostępne dla mieszkańców całego Dolnego Śląska. Rocznie przewiduje się minimum 12 tys. zabiegów operacyjnych, zaś prognozowana liczba porad ambulatoryjnych to ok. 60 tys. W szpitalu na 550 łóżek funkcjonować będzie SOR, 15 oddziałów i przychodnia z 20 poradniami. Struktura placówki odpowiada obecnej strukturze DSS im. T. Marciniaka – CMR. W nowym szpitalu znajdą się również: Zakład Medycyny Nuklearnej, Zakład Rehabilitacji, dział endoskopii, dział diagnostyki, dział diagnostyki obrazowej wyposażony w TK, MR, RTG, angiografy, aparaty USG, centralna sterylizatornia oraz system poczty pneumatycznej łączącej wszystkie oddziały szpitala z apteką szpitalną i laboratorium. Elementem innowacyjnym jest tzw. „gorąca platforma”, na którą składa się SOR, dział diagnostyki obrazowej, blok operacyjny z 10 salami, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Taka platforma umożliwia szybki i bezkolizyjny transport pacjenta z SOR na diagnostykę, a następnie bezpośrednio na blok operacyjny. „Gorąca platforma” posiada własną komunikację odseparowaną od pozostałych części szpitala!

Model organizacyjny

W październiku 2012 r. zarząd województwa dolnośląskiego zatwierdził model organizacyjny nowego szpitala, w którym funkcjonować będą dwa podmioty. Spółka Nowy Szpital Wojewódzki, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie właścicielem budynków szpitalnych wraz z wyposażeniem. Natomiast drugi podmiot, prowadzący działalność medyczną – obecny szpital im. T. Marciniaka – będzie dzierżawił odpłatnie od spółki wyposażony obiekt szpitala. Z uzyskanych w ten sposób przychodów, spółka będzie mogła obsłużyć zadłużenie wobec EBI, pokryć koszty zarządzania budynkiem szpitala, zaś dzierżawca – szpital im. T. Marciniaka będzie w stanie płacić czynsz, pokryć swoje koszty operacyjne oraz gromadzić środki niezbędne na odtwarzanie wyeksploatowanego wyposażenia medycznego. W tym modelu placówki DSS im. Marciniaka – CMR nadal będzie stroną kontraktów z NFZ. Spółkę Nowy Szpital Wojewódzki rok temu przekształcono w spółkę inwestycyjną samorządu województwa.

Finansowanie inwestycji

Budowa szpitala finansowana jest z budżetu województwa dolnośląskiego oraz przyznanego kredytu, który zostanie zaciągnięty przez spółkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Budżet województwa – 223 mln zł (jako wniesiony kapitał spółki) i kredyt z EBI – 100 mln zł. Środki z budżetu województwa pokryją wydatki związane z budową budynku szpitala, wykończeniem wnętrz oraz budową lądowiska dla helikopterów wraz z zagospodarowaniem terenu. Kredyt bankowy przeznaczony jest na zakup wyposażenia medycznego. Dodatkowo spółka odzyskuje podatek VAT naliczony od wydatków inwestycyjnych w wysokości 60 mln zł. Łączna suma nakładów inwestycyjnych ze wszystkimi instalacjami i wykończeniem wszystkich pomieszczeń „pod klucz”, zagospodarowaniem terenu, parkingami i lądowiskiem dla helikopterów wynosi 250 mln zł brutto, w tym budowa szpitala to 235 mln zł brutto, co w przeliczeniu na jego powierzchnię daje koszt jednostkowy ok. 4 800 zł
brutto/m2 powierzchni użytkowej.

Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o prowadzonej inwestycji…

Jest to bardzo niska wartość biorąc pod uwagę techniczne i technologiczne wymogi, które spełnia budynek szpitala oraz wysoki standard wykończenia wnętrz.

Za całość inwestycji, a więc również za zakup sprzętu odpowiedzialna jest spółka Nowy Szpital Wojewódzki. Decyzje dotyczące wyboru aparatury i jej ilości podejmowane są wspólnie z przyszłym użytkownikiem, tzn. z przedstawicielami szpitala im. T. Marciniaka. W specyfikacjach przetargowych zawarty jest obowiązek montażu, uruchomienia oraz podstawowego szkolenia personelu szpitalnego, w ramach ceny.

W kwestii kosztów utrzymania sprzętu to wydaje się, że generalnie w odniesieniu do konkretnego wyposażenia, koszty te powinny być mniejsze, ze względu na to, że będzie to sprzęt nowy i objęty gwarancją, natomiast ujmując globalnie koszty utrzymania sprzętu, należy się spodziewać, że będą wyższe, ponieważ obejmować będą sprzęt, którego dzisiaj szpital im. T. Marciniaka nie posiada, np. cały dział diagnostyki obrazowej. Co do kosztów utrzymania i zarządzania obiektem, to w chwili obecnej istnieją tylko dane szacunkowe, natomiast w całym planie ekonomiczno-finansowym wydaje się, że szacunki te pozwolą DSS im. T. Marciniaka – CMR pokryć te koszty w ramach środków uzyskiwanych z kontraktu z NFZ, z którym zresztą prowadzimy rozmowy na temat możliwości zwiększenia kontraktu w nowym szpitalu, w stosunku do starych lokalizacji, kierując się m.in. chęcią możliwie największego wykorzystania potencjału, zarówno samego obiektu, jak i jego wyposażenia.

Obecnie inwestycja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i nie mamy informacji o istotnych opóźnieniach, które mogłyby wpłynąć na uruchomienie działalności szpitala im. T. Marciniaka w nowym obiekcie.

Magdalena Orlicz-Benedycka

Jedna z wielu wizji lokalnych. Na zdjęciu m.in.: radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wiceprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Paweł Wróblewski (I od lewej), Rafał Guzowski – prezes zarządu spółki Nowy Szpital Wojewódzki (IV od lewej), dr n. med. Marek Nikiel – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu – Centrum Medycyny Ratunkowej (II od prawej). (Fot. Paweł Wróblewski)

 

Zaloguj się aby komentować.