logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Wydarzyło się - 10 LAT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA DOLNEGO ŚLĄSKA Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Lek. Wiktor Wolfson – prezes ZPOZDŚ prezentuje serię znaczków pocztowych przedstawiających nową siedzibę DIL. To prezent, który z okazji obchodów 10-lecia otrzymał od lek. Jacka Chodorskiego – prezesa DRL. (Fot. z archiwum ZPOZDŚ)

10 LAT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA DOLNEGO ŚLĄSKA

W tym roku Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska obchodzi 10 rocznicę powstania. Obchody tego wydarzenia, które odbyły się 15 czerwca w hotelu „Scandic” we Wrocławiu, rozpoczęła uroczysta gala z zaproszonymi gośćmi. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele partnerów dialogu społecznego, w szczególności: wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Jarosław Maroszek, prezes Porozumienia Zielonogórskiego dr Jacek Krajewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr Jacek Chodorski, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan Jakub Wojnarowski, prof. Zdzisław Kubot z Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej Iwona Mazur, wiceprezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Daniel Kowalczyk, prezes Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Jarosław Krawczyk oraz Artur Mazurkiewicz – prezes i Marcin Kowalski – wiceprezes Sudeckiego Związku Pracodawców.

Uczestników powitała moderator Honorata Dudek-Frysiak, która omówiła temat spotkania. Jego celem było przedstawienie i analiza aktualnej sytuacji branży ochrony, przy uwzględnieniu trzech pespektyw: lokalnej, krajowej oraz branżowej. Współpraca na rzecz budowania lokalnego dialogu społecznego wspierana przez organizacje o zasięgu krajowym – stanowiła drugi ważny aspekt konferencji.

Pierwsze wystąpienie należało do przewodniczącego ZPOZDŚ dr. Wiktora Wolfsona. Przedstawił on historię i genezę powstania Związku. Opowiedział o przełomowym 2003 r., kiedy zawiązał się konstruktywny protest świadczeniodawców będący jedyną drogą do podjęcia dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Sprzeciwiono się wtedy brakowi dobrej woli Ministerstwa do rozmów ze świadczeniodawcami oraz brakowi dialogu społecznego. Pracodawcy z poparciem pacjentów zademonstrowali solidarność i jedność oraz obywatelskie nieposłuszeństwo wobec szkodliwych decyzji ówczesnej władzy. Lekarze 2 stycznia 2004 r. nie otworzyli swoich gabinetów. Dzięki stanowczej reakcji środowiska pracodawców ochrony zdrowia już 2 stycznia minister zdrowia Leszek Sikorski podjął negocjacje z lekarzami, w wyniku których świadczeniodawcy POZ powrócili do swoich gabinetów już 6 stycznia, podpisując kontrakty z NFZ. Na kanwie tych wydarzeń w 2004 r. powstał Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, który dzięki jedności i wynikającej z niej siły osiągnął niezaprzeczalny sukces, jakim jest obecnie obchodzony jubileusz.

Następnie prezes Wolfson opowiedział o obecnych wysiłkach Związku w nawiązywaniu i rozwijaniu dialogu społecznego. Wskazał na korzyści, jakie można osiągnąć, podejmując dialog społeczny z regionalnymi i krajowymi partnerami społecznymi. Przedstawił także po krótce wszystkie projekty współfinansowane przez Unię Europejską, które Związek realizuje oraz zrealizował dotychczas. Podczas swojej prelekcji nawiązał do aktualnej sytuacji sektora ochrony zdrowia. Podkreślił rolę ZPOZDŚ oraz możliwości uczestnictwa Związku w procesie tworzenia rozwiązań systemowych poprzez struktury Konfederacji Lewiatan oraz Komisji Trójstronnej.

Wystąpienie lek. Jacka Krajewskiego. Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie mówił m.in. o błędach i nieścisłościach, jakie pojawiły się w rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących tzw. „pakietu antykolejkowego” Ministerstwa Zdrowia.

Aktualną sytuację w sektorze ochrony zdrowia przedstawił dr Jacek Krajewski – prezes Porozumienia Zielonogórskiego, który mówił m.in. o udziale PZ w opracowaniu tzw. „pakietu antykolejkowego”, w ramach dialogu społecznego podjętego z Ministerstwem Zdrowia. Omówił nieścisłości, błędy i wynikające z nich konsekwencje w przygotowanych rozwiązaniach legislacyjnych. Zwrócił uwagę na możliwość poprawy sytuacji w branży ochrony zdrowia poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w organizacji PZ i rozwijanie projektów z zakresu przedsiębiorczości.

Kolejnym prelegentem był dyrektor Jakub Wojnarowski, który przedstawił Konfederację Lewiatan, jej sukcesy w budowaniu dialogu społecznego oraz procesie kształtowania prawa. Omówił też możliwości wsparcia, jakie oferuje ta organizacja dla pracodawców z sektora ochrony zdrowia.

Swoim wystąpieniem nie zawiódł nas Piotr Polański – wiceprezes MedicalConcept Sp. z o.o. Na swoim własnym przykładzie przedstawił możliwości rozwijania przedsiębiorczości w branży ochrony zdrowia. Wskazał, że w sytuacji niekorzystnych dla sektora prywatnego zmian w organizacji i finansowaniu systemu opieki zdrowotnej, koniecznością stają się przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym. Podkreślił, że w sytuacji konsolidacji, jaka ma miejsce w branży opieki medycznej, pojedyncze podmioty POZ nie mają szans na egzystencję i rozwój. Dlatego też wykorzystując dotychczasowy potencjał z obszaru dialogu społecznego, należy przenieść je na obszar biznesowy. Zwrócił jednak uwagę, że nie powinno się zmieniać dotychczasowego podejścia do rozwijania i utrwalania dialogu społecznego, który nadal pozostaje w sferze zainteresowań placówek medycznych.

Wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz omówił sytuację ochrony zdrowia z perspektywy organu administracji państwowej. Wojewoda odniósł się do krytycznego wobec Ministerstwa Zdrowia wystąpienia prezesa Porozumienia Zielonogórskiego. Podkreślił istotną rolę Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska jako partnera w dialogu oraz możliwości konsultowania zmian w regulacjach prawnych, jakie daje udział w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zauważył, że silna integracja środowiska zwiększa skuteczność podejmowanych działań. Przytoczył przykłady ukazujące możliwości wpływania na system opieki zdrowotnej. Z okazji obchodów 10-lecia wręczył prezesowi Wolfsonowi limitowaną serię znaczków pocztowych z wizerunkiem nowej siedziby DIL. Od Sudeckiego Związku Pracodawców prezes otrzymał wino, pochodzące z tego samego rocznika co ZPOZDŚ a od prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej Iwony Mazur okolicznościowy dyplom.

Na zdjęciu pracownicy i członkowie Zarządu ZPOZDŚ.

Tym wystąpieniem została zamknięta część oficjalna obchodów 10-lecia ZPOZDŚ. Po niej odbył się bankiet dla 120 zaproszonych gości. Okrągłą rocznicę uświetnił koncert Natalii Lubrano. Uczestnicy spotkania mieli okazję spróbować przepysznego tortu przygotowanego specjalnie na tę okazję. Wideorelacja dostępna na stronie: http://youtu.be/PmxopALlSzw.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!

Honorata Dudek-Frysiak

 

Zaloguj się aby komentować.