logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 
Wydarzyło się - 60 lat Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Spotkanie w sali konferencyjnej im. prof. E. Biernackiego przy ul. T. Pasteura 4, 6 czerwca 2014 r. (Fot. z archiwum SPSK Nr 1)

60 lat Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu świętuje w tym roku jubileusz 60-lecia. Uroczystości z udziałem prezesa Rady Ministrów, władz samorządowych oraz dostojników kościelnych to prezent urodzinowy, jakim placówka uczciła obchody. W ich ramach 5 czerwca 2014 r. Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej odwiedził… premier Donald Tusk. Dzień później w sali konferencyjnej im. prof. E. Biernackiego przy ul. T. Pasteura 4 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli rektor prof. Marek Ziętek i prorektorzy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przedstawiciele Miasta Wrocławia, kierownicy wrocławskich urzędów i instytucji współpracujących z SPSK Nr 1, dyrektorzy wrocławskich szpitali oraz kierownicy klinik. Dolnośląską Izbę Lekarską reprezentował jej prezes lek. Jacek Chodorski.

Drugi dzień obchodów jubileuszu rozpoczął się od mszy św. odprawionej w intencji pracowników i pacjentów szpitala. O godz. 12.00 dyrektor SPSK Nr 1 Piotr Nowicki powitał w sali konferencyjnej zaproszonych gości. Byli wśród nich, poza wyżej wymienionymi, m.in.: wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, przewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego Barbara Zdrojewska, wicemarszałek województwa Jerzy Michalak, wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz, metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny, dyrektor DOW NFZ Wioletta Niemiec, senator Alicja Chybicka, poseł Michał Jaros, dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Filip Nowak.

– Jeszcze do niedawna szpital przeżywał poważny kryzys, a tempo zadłużania się placówki było wręcz zatrważające. To, co przez ostatnie 2 lata zrobiła dyrekcja, by ten proces powstrzymać jest rzeczą niewyobrażalną w skali kraju. Gdyby przełożyć to nie na zatrzymanie zadłużenia, lecz na zysk finansowy, który w innych okolicznościach miałby miejsce, okazałoby się, że jednostka wygenerowała ponad 30 mln zysku. To zasługa wszystkich pracowników, którzy skłonni są do wyrzeczeń” – mówił prof. Marek Ziętek. Rektor UM podziękował za ten wysiłek i podkreślał, że powodzenie szpitala jest powodzeniem Uniwersytetu Medycznego, który jako podmiot tworzący musiałby pokrywać straty. Swoje wystąpienie zakończył apelem do władz administracyjnych. Prosił o umorzenie części długu SPSK Nr 1 lub o udzielenie korzystnego kredytu. Takiego, który zapewniłby szpitalowi stabilne funkcjonowanie.

Przemówienie Józefa Kupnego traktowało nie o finansach, lecz ludziach. Bo zdaniem hierarchy „szpital to nie mury i nie sprzęt”. Ksiądz arcybiskup przekonywał, że najważniejszym aspektem działalności placówek medycznych jest niesienie pomocy chorym. „Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata” – podkreślał, przywołując słowa papieża Franciszka. Metropolita wrocławski życzył pracownikom SPSK Nr 1, by dalej rozwijali w sobie wrażliwość, nacechowaną szacunkiem oraz miłością do
drugiego człowieka.

Z okazji jubileuszu 60-lecia SPSK Nr 1 wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz podarowała dyrektorowi placówki Piotrowi Nowickiemu grafikę wrocławskiego artysty. Wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz apelował natomiast do zebranych o finansowe i mentalne wsparcie szpitala.

O historii SPSK Nr 1, zmianach organizacyjnych, infrastrukturalnych i finansowych, mówił, w ramach podsumowania, dyrektor Nowicki. Czas wychodzenia szpitala z kryzysu przypada na lata 2012-2014. W 2012 r. placówka znalazła się w najtrudniejszej sytuacji finansowej od początku swojego istnienia, do czego przyczyniły się straty i zadłużenia z poprzednich lat. Ich eskalacja nastąpiła w 2011 r. (strata netto 32,1 mln zł, zadłużenie ok. 141 mln zł, I kwartał 2012 r. – strata netto 8 mln zł). Konsekwencją tego był m.in.: brak płynności finansowej i brak ofert w postępowaniach przetargowych. Dodatkowo do szpitala nie dostarczano i blokowano dostawy materiałów oraz leków, a SPSK Nr 1 miał kilkadziesiąt spraw sądowych. Gdyby nie podjęto szybkich działań naprawczych, placówka przetrwałaby co najwyżej jeszcze 4 miesiące.

Restrukturyzacja szpitala rozpoczęła się w maju 2012 r. i towarzyszyła jej zmiana dyrekcji. Proces naprawczy oparto na trzech podstawowych celach: alokacji przestrzennej, wzmocnieniu strony przychodowej i optymalizacji strony kosztowej. Jednym z pierwszych poczynań było zmniejszanie liczby wykorzystywanych budynków z 23 do 17, z zachowaniem dotychczasowej funkcji. Aby wzmocnić stronę przychodową podjęto m.in. takie działania jak: otwarcie nowych działalności medycznych, zwiększenie liczby porodów i przeszczepów szpiku, podwyższenie stopnia referencyjności na oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym. Natomiast w obszarze optymalizacji kosztowej dokonano m.in.: połączenia działów administracyjnych i części działów medycznych, połączenia jednoimiennych oddziałów, likwidacji kilkudziesięciu stanowisk kierowniczych oraz funkcyjnych. Ponadto o 21 proc. zredukowano poziom zatrudnienia, wprowadzono system: budżetowania i kontroli, polityki zakupowej, polityki zarządzania personelem. W ciągu 24 miesięcy widoczne stały się pierwsze efekty podjętych działań. Stratę netto udało się zredukować z 32 mln zł w 2011 r. do 3,2 mln zł w 2012 r. W 2013 r. szpital osiągnął zysk netto w wysokości 3,4 mln zł, a zadłużenie zredukował do 10,1 mln zł.

Po wysłuchaniu Piotra Nowickiego goście zwiedzali wnętrza szpitala. Mieli też okazję zobaczyć nowo powstałą galerię osobistości z portretami znanych naukowców, pracowników SPSK Nr 1: Jana Mikulicza-Radeckiego, Wiktora Brossa, Antoniego Arońskiego, Antoniego Falkiewicza i Edwarda Szczeklika. W ramach obchodów wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz i rektor UMW prof. Marek Ziętek odsłonili także pamiątkową tablicę. Zwieńczeniem uroczystości był koncert młodych artystów.

Z okazji jubileuszu placówka przygotowała okolicznościową publikację pt. „60 lat Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu”. Czytamy w niej m.in.: „Pod względem potencjału i posiadanych kontraktów z NFZ, SPSK Nr 1 ustępuje na Dolnym Śląsku jedynie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. J. Mikulicza-Radeckiego. Szpital dziś to: 15 klinik z 25 oddziałami klinicznymi (w tym oddziały pobytu dziennego), Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii, 36 poradni specjalistycznych, 13 pracowni diagnostycznych, Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej”.

Magdalena Janiszewska

Z okazji jubileuszu 60-lecia SPSK Nr 1 premier Donald Tusk zawitał do Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu, 5 czerwca 2014 r.

Drobny upominek od prezesa DRL lek. Jacka Chodorskiego dla dyrektora SPSK Nr 1 Piotra Nowickiego.

Wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz (I od prawej) i rektor UMW prof. Marek Ziętek odsłonili 6 czerwca pamiątkową tablicę.

 

Zaloguj się aby komentować.