logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
Wydarzyło się: Wizyta u przyjaciół z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Wizyta u przyjaciół z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu

Od 29 sierpnia do 2 września 2012 r. delegacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w składzie: JM rektor prof. dr hab. Marek Ziętek, dr n. med. Wojciech Barg z Katedry i Zakładu UM we Wrocławiu oraz dr n. med. Leszek Bystryk – przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą DIL gościła na Ukrainie (przyp. red. ukraińscy lekarze, którzy zechcą odbyć staż na UM we Wrocławiu, mogą liczyć na dofinansowanie pobytu ze strony Dolnośląskiej Izby Lekarskiej). Do Tarnopola przedstawiciele wrocławskiej uczelni medycznej pojechali na zaproszenie JM rektora Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu prof. dr. med. Leonida Kowalczuka.

 

  Pamiątkowe zdjęcie uhonorowanych z tarnopolską społecznością akademicką. (Zdjęcia z archiwum Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu)

W drugim dniu wizyty (30.08.2012 r.) wręczono uroczyście tytuły profesora honorowego (przyp. red. tytuł ten to odpowiednik polskiego doktora honoris causa. Procedura jego nadania jest podobna do obowiązującej na naszej Alma Mater, odbywa się na wniosek oceniany przez recenzentów, a następnie zatwierdzany przez Senat uczelni. To jedyny tytuł honorowy, jaki posiada UM w Tarnopolu. Podczas uroczystości otrzymuje się nie tylko dyplom, ale i togę oraz biret na własność). Otrzymali je kolejno JM rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek oraz dr n. med. Wojciech Barg. W swoim wystąpieniu prof. Marek Ziętek serdecznie podziękował za zaszczytne wyróżnienie i przedstawił zebranym krótki rys historyczny wrocławskiej uczelni medycznej, jej aktualny potencjał naukowy. Zapewnił również, że będzie rozwijał współpracę naukową pomiędzy Wrocławskim i Tarnopolskim Uniwersytetem Medycznym. W trakcie tego spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie przez JM rektorów obu uniwersytetów medycznych umowy o wzajemnej współpracy naukowej pracowników obu uczelni medycznych.
Dr n. med. Wojciech Barg równie serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie. Podczas swojego wystąpienia omówił najważniejsze kwestie wynikające z  2-letniej współpracy, zarówno studenckiej, jak i szkoleniowej lekarzy, którzy odbywali staże w klinikach wrocławskiej uczelni. Ponadto zaproponował krótkie wyjazdy dla pracowników naukowych z katedr i klinik Uniwersytetu w Tarnopolu do odpowiadających ich działalności klinik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie poszerzonej Rady Naukowej UM w Tarnopolu z udziałem członków Senatu, reprezentantów 41 katedr i zakładów naukowych. Gremium liczące ok. 300 osób wysłuchało sprawozdań rektora i prorektorów z rocznej działalności uczelni. Była piękna, słoneczna pogoda… przed budynkiem Centrum Konferencyjnego wykonano pamiątkowe zdjęcie z nowo mianowanymi profesorami honorowymi, ubranymi w togi i birety. Towarzyszyli Im: JM rektor prof. Leonid Kowalczuk, prorektorzy oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu.

30 sierpnia br. (po południu) nasza delegacja zwiedzała zakłady dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu. Zapoznaliśmy się z działalnością zakładów: Anatomii Prawidłowej, Anatomii Patologicznej i Sądowej, Fizjologii, Patofizjologii. Przedstawiono nam bazę dydaktyczną i bardzo nowoczesne metody szkolenia studentów w oparciu o programy komputerowe, filmy szkoleniowe, nowe techniki obrazowe jak np. naukę anatomii wraz z oceną poszczególnych narządów w tomografii komputerowej. JM rektor prof. Ziętek podkreślił, że zmiany w systemie szkolenia studentów w Polsce z wyłączeniem stażu podyplomowego zmuszą uczelnie medyczne w naszym kraju do wprowadzenia metod dydaktyki, jakie już funkcjonują na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu. Jak się dowiedzieliśmy od gospodarzy, wszystkie te najnowsze formy kształcenia są inspirowane i wdrażane przez JM rektora prof. Leonida Kowalczuka – zostały podpatrzone na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu. 31 sierpnia br. nasza delegacja uczestniczyła również w uroczystości immatrykulacji, która odbyła się w sali wykładowej UM w Tarnopolu. Do studentów I roku medycyny, stomatologii, farmacji i diagnostyki laboratoryjnej po wystąpieniu prof. L. Kowalczuka przemówił również JM rektor UM we Wrocławiu. Prof. Marek Ziętek pogratulował studentom wyboru studiów, jakiego dokonali, życzył im sukcesów w zdobywaniu wiedzy medycznej, nawiązywaniu nowych przyjaźni, radosnego życia studenckiego.

Następnie pojechaliśmy do Szpitala Uniwersyteckiego w Tarnopolu, gdzie odwiedziliśmy kilka szpitalnych oddziałów klinicznych: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, Ortopedii, Otolaryngologii, Chirurgii Małoinwazyjnej, na której wykonywane są zarówno klasyczne zabiegi chirurgiczne, jak i ginekologiczne czy urologiczne. To pozwala lepiej wykorzystać sprzęt do przeprowadzania zabiegów laparoskopowych. Na koniec pobytu w Szpitalu Klinicznym odwiedziliśmy zakłady i kliniki stomatologiczne, które od niedawna szkolą studentów w zakresie stomatologii. Są one bardzo nowocześnie wyposażone i mają bardzo dobre warunki lokalowe. JM rektor prof. Marek Ziętek pogratulował kierownikowi Kliniki Chirurgii Stomatologicznej prof. Nagirnij doskonałego wyposażenia oraz zakresu przeprowadzanych zabiegów leczniczych i zaprosił do współpracy z lekarzami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nasi gospodarze zadbali także o to, abyśmy mogli odwiedzić zamek w Zbarażu – słynną i szczególną dla Polaków twierdzę, którą odrestaurowano i udostępniono zwiedzającym (przyp. red. jej obronę w XVII wieku opisał w trylogii Henryk Sienkiewicz). Mogliśmy podziwiać w niej pamiątki po wielkich magnatach polskich, kolekcje mebli gdańskich, zbiory ikon oraz pamiątki liturgiczne przeniesione ze zdewastowanych kościołów i cerkwi.

Leszek Bystryk

30 sierpnia br. JM rektor Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu prof. Leonid Kowalczuk (drugi od prawej) i JM rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek podpisali umowę o współpracy między uczelniami.

Delegacja z Wrocławia zwiedzała m.in. Szpital Uniwersytecki w Tarnopolu.

Studenci I roku UM w Tarnopolu witają Kolegium Rektorsko-Dziekańskie. Uroczystość immatrykulacji, 31.08.2012 sala wykładowa tarnopolskiej uczelni.

 

Zaloguj się aby komentować.