logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Wybory korespondencyjne 2013 Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

WYBORY 2013 NASZĄ SZANSĄ

I stało się. Od wielu lat dyskutowana w środowisku lekarskim możliwość wyborów korespondencyjnych jest już faktem. Dzięki temu będziemy mogli, w okresie od 16 maja do 30 czerwca przyszłego roku głosować, nie wychodząc z domu, wybierając najlepszych spośród nas na delegatów na dolnośląski, Okręgowy Zjazd Lekarzy. Warunkiem uczestnictwa w nowej formie wyborów jest zaktualizowanie w siedzibie DIL (al. Matejki 6, Wrocław) danych adresowych, w szczególności adresu do korespondencji.

Po dopełnieniu ww. formalności otrzymamy na wskazany adres kopertę zawierającą: zawiadomienie o miejscu i terminie, okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym, listę kandydatów, kartę do głosowania z wydrukowanymi nazwiskami kandydatów (wcześniej zgłoszonych), dwie koperty do przesłania głosu drogą korespondencyjną, instrukcję wyjaśniającą, jak należy głosować drogą korespondencyjną oraz adres strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje o kandydatach. Pozostanie nam tylko postawić „x” obok nazwiska wybranego przez nas kandydata na delegata, lub delegatów, gdy rejon będzie mógł ich wybrać więcej. Nie będzie więc zebrań wyborczych, tylko lokale wyborcze (jeden lub kilka w rejonie) otwarte w określonym dniu przez kilka (maks. do 12 godzin) – uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej określi ten czas dokładnie. Do startu w wyborach, oczywiście tylko na szczeblu rejonu wyborczego, może zgłosić się każdy z nas sam na specjalnym formularzu, zgłaszając ten fakt w Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.

Są to najważniejsze zmiany w porównaniu z poprzednimi wyborami. Zmiany te znacząco wpłyną jednak na kalendarz wyborczy i przysporzą dużo więcej pracy członkom OKW (której liczebność musimy zwiększyć uchwałą przygotowaną wcześniej na Okręgowy Zjazd Lekarzy). Przybędzie też pracy członkom rejonowych Komisji Skrutacyjnych w lokalach wyborczych w rejonach oraz pracownikom Biura Izby i Delegatur. To pociąga za sobą niemałe koszty. Stąd koszty akcji „Wybory 2013” należy wpisać w odpowiedniej wysokości w preliminarzu wydatków DIL na przyszły rok, co zatwierdzić musi Okręgowy Zjazd Lekarzy naszej Izby.

Zadanie na dziś to intensywna praca w Delegaturach i Kołach DIL, by oddolnie tworzyć realnie istniejące rejony wyborcze, z zaktualizowaną listą członków i ich adresami. Prace te musimy zakończyć do 29 listopada bieżącego roku, czyli do terminu posiedzenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu. Na tym posiedzeniu DRL podejmie 3 uchwały: w sprawie podziału Izby na rejony wyborcze, w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego oraz w sprawie liczby członków danego rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata.

Do 19 stycznia 2013 roku OKW we Wrocławiu ogłosi listy członków rejonów wyborczych, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej DIL oraz udostępniając informacje w tym zakresie w siedzibie DIL. Do 18 lutego 2013 roku OKW będzie przyjmowała wnioski lekarzy o umieszczenie ich na liście innego rejonu wyborczego niż wskazany, a do 28 lutego 2013 roku opublikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych (także w BIP). Nastąpi teraz czas zgłaszania kandydatów do OKW. Według zasad nowej procedury można zgłosić własną kandydaturę na delegata (do 1 kwietnia). Do 15 kwietnia 2013 roku OKW opublikuje w BIP uchwałę w sprawie zamknięcia listy kandydatów w danym rejonie. Od 16 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku będzie trwała „kampania wyborcza”. W tym czasie będą odbywały się głosowania w lokalach wyborczych, do których dowożone będą w dniu głosowania przez członków OKW utajnione głosy przesłane drogą korespondencyjną do Wrocławia. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej w rejonie będzie delegowany członek OKW, niebędący członkiem danego rejonu wyborczego. Ponadto w skład Komisji będzie wchodziło minimum 2 lekarzy z danej Delegatury, którzy nie będą kandydować w tym rejonie. 15 lipca 2013 roku OKW DIL w drodze uchwały poda wyniki wyborów w rejonach i ewentualnie ogłosi kolejne tury wyborów w niektórych rejonach. Na 6 tygodni przed terminem Okręgowego Zjazdu Lekarzy DIL we Wrocławiu powinny zakończyć się głosowania w ew. „kolejnych turach” w rejonach wyborczych. Ostatecznie wybrani przez nas delegaci przyjadą na nasz OZL DIL, który odbędzie się w okresie pomiędzy 19 października a 7 grudnia 2013 roku. Będzie to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, na którym dokonamy wyboru władz DIL na kolejną, czteroletnią kadencję. Okręgową Komisję Wyborczą czeka na tym zjeździe kolejna porcja solidnej pracy, ale o tym napiszę za parę miesięcy.

Jeśli doczytałeś artykuł do tego miejsca, to gratuluję! Sądzę, że sprawy Izby jednak Cię interesują, dlatego szanowna Czytelniczko, szanowny Czytelniku sprawdź jeszcze dziś, czy Twój adres
figurujący w bazie DIL jest aktualny. Jeśli chcesz zmian w samorządzie, a także jeśli ich nie chcesz, oddaj głos!

dr n. med. Andrzej Wojnar
przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Kalendarz wyborczy

 

Zaloguj się aby komentować.