logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Nasza Alma Mater uniwersytetem! - Droga do Uniwersytetu Medycznego… Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Droga do Uniwersytetu Medycznego…

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest w prostej linii kontynuacją Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Profesorowie lwowscy, którzy przybyli do stolicy Dolnego Śląska w 1945 r. przeszczepili bowiem tradycje oraz wysoki etos pracy naukowej i akademickiej z UJK. Ponad 66. profesorów i doktorów lwowskich wspomagało ponad 25. uczonych przybyłych do Wrocławia z Wilna, Warszawy, Krakowa i Poznania. Cieszyli się oni autorytetem i opowiadali się za zachowaniem tradycji samorządności uniwersyteckiej.

24 sierpnia 1945 r. decyzją warszawskich władz centralnych powołano we Wrocławiu do życia Uniwersytet i Politechnikę Wrocławską pod jednym kierownictwem rektorskim. 3 października tego samego roku na rektora powołano prof. botaniki Stanisława Kulczyńskiego – byłego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Obie uczelnie rozpoczęły działalność dydaktyczną 15 listopada 1945 r. wykładami: prof. Kazimierza Idaszewskiego (I dziekana) na Politechnice i prof. Ludwika Hirszfelda na Wydziale Lekarskim. W roku akademickim 1945/1946 przyjęto na Wydział Lekarski 529 studentów. 18 października 1946 r. podjęto decyzję o utworzeniu Oddziału Stomatologicznego. Pierwszym dyrektorem został prof. Tadeusz Owiński.

24 października 1949 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie oderwania od Uniwersytetu Wydziału Lekarskiego z Oddziałami: Farmaceutycznym i Stomatologicznym i przekształceniu ich w Akademię Lekarską. 1 stycznia 1950 r. powstała Akademia Medyczna z dwoma Wydziałami: Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym oraz Farmaceutycznym. Pierwszym rektorem został prof. Zygmunt Albert – anatomopatolog.

W 1952 r. Uniwersytet Wrocławski nazwano imieniem Bolesława Bieruta. Sekretarze POP (Podstawowa Organizacja Partyjna – PZPR) przy Akademii Medycznej: Ignacy Wald i Borys Selecki (studenci IV roku AM) regularnie przychodzili do rektora Alberta ze skargami na poszczególnych profesorów za ich „niesocjalistyczne odnoszenie się do zastanej rzeczywistości”. Obaj sekretarze PZPR zwrócili się do rektora Alberta z gotowym wnioskiem o nazwanie uczelni imieniem Józefa Stalina. Po długich i bardzo umiejętnie przeprowadzonych pertraktacjach rektorowi udało się przekonać wnioskodawców, że przede wszystkim sam Stalin musi się zgodzić na to, aby jego imię nadać tak „małej uczelni”. Usłyszawszy tę argumentację, sekretarze zrezygnowali ze swojego pomysłu – a chcieli zaszeregować AM wyżej niż uniwersytet. Liczyli na to, że część splendoru spadnie w ten sposób na nich.

Powstały w 1945 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu przejmując najlepsze tradycje UJK we Lwowie, nawiązywał również do europejskich tradycji lekarskich, w tym do istniejącego od 12 stycznia 1945 r. Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Breslau. Według powszechnej opinii na przełomie XIX i XX wieku Wydział Medyczny we Wrocławiu osiągnął znaczenie „europejskiej szkoły lekarskiej”, w której tworzeniu – obok Niemców – brali udział Polacy, Czesi i Żydzi. We Wrocławiu w latach 1811-1939 na Wydziale Medycznym studiowało 1284 Polaków pochodzących głównie z Wielkopolski i Śląska. Spośród nich 275 lekarzy polskich obroniło rozprawy doktorskie na stopień doktora medycyny i chirurgii. W czasach niemieckich na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Breslau nadano 56 doktoratów honorowych, m.in.: Karol Darwin został dr. h.c., podobnie jak Thomas Henry Huxley (laureat nagrody Nobla) w święto 50-lecia uniwersytetu (04.08.1861 r.), Paul Ehrlich – podczas święta 100-lecia uniwersytetu (03.08.1911 r.).

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest uczelnią składającą się z 5 wydziałów. Posiada również Zespół ds. nauczania w języku angielskim – English Division. Jest to jednostka koordynująca kształcenie studentów zagranicznych w ramach Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Studenci English Division to przede wszystkim obywatele: Szwecji, Norwegii, Niemiec, USA, Kanady.

Od 1961 r., gdy przyznano pierwszy po II wojnie światowej na Wydziale Lekarskim doktorat honorowy, tę najwyższą godność akademicką otrzymało 86 osób. W tym gronie znaleźli się polscy i zagraniczni naukowcy. Wszystkich doktorów honorowych łączy wspólna cecha – uznanie i szacunek w świecie naukowym oraz osobisty wkład w rozwój wrocławskiej Alma Mater. Od 1996 r. znacznie zwiększyła się liczba nadawanych tytułów dr h.c. z woli reprezentującego całą akademicką społeczność Senatu. Jest to wynikiem coraz szerszego „otwarcia się uczelni na świat”. Nasza Alma Mater staje się z każdym rokiem coraz bardziej atrakcyjnym partnerem do współpracy.

4 października 2012 r. w Auli Leopoldyńskiej odbędzie się 67. (po II wojnie światowej) inauguracja roku akademickiego, a pierwsza na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – będąca symbolicznym powrotem do uniwersyteckich korzeni.

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
przewodnicząca Komisji Historycznej i Kultury DRL

 

Zaloguj się aby komentować.