logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Wydarzyło się - Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne w czasie zagranicznych misji – wczoraj, dzisiaj i jutro Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne w czasie zagranicznych misji – wczoraj, dzisiaj i jutro

Data konferencji nie została wybrana przypadkowo

Każdemu Polakowi 1 września kojarzy się z wybuchem II wojny światowej i zbrojną napaścią Niemiec na nasz kraj. Przez blisko 6 lat okupant pustoszył systematycznie tysiące miast i wsi, pozostawiając cały kraj w gruzach i odbierając życie milionom istnień. Po przeszło 70 latach ponownie obserwować możemy tak dramatyczny bieg wydarzeń w Syrii czy Afganistanie.

LEK. MICHAŁ MARCIN POPRAWSKI Założyciel i fundator Fundacji Lekarze Europy, wrocławianin, swoją medyczną karierę rozpoczął na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zdobywał wiedzę nie tylko z zakresu medycyny, ale także filozofii, anglistyki i pomocy humanitarnej na wyższych uczelniach zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie zarządza renomowaną firmą DAD – Deutscher Anästhesiedienst GmbH w Berlinie. Ze swoim 20-osobowym zespołem lekarzy specjalistów konsultuje szpitale na terenie całych Niemiec. Celem powołanej przez niego Fundacji Lekarze Europy z siedzibą w Legnicy jest aktywne wspieranie polskiego środowiska lekarskiego. Zarówno młodzi medycy będący na początku swojej kariery lekarskiej, jak i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem mogą zwracać się do Fundacji z prośbą o wsparcie ich rozwoju zawodowego i naukowego. (Fot. z archiwum M.P.)Nosząc tak szczególne brzemię, dzisiaj sami wysyłamy z pomocą humanitarną do tych krajów lekarzy, ratowników medycznych, a nawet żołnierzy. W pomoc tę angażują się liczne organizacje zarówno rządowe, jak i pozarządowe, m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polski Czerwony Krzyż czy Caritas Polska.

Mając to wszystko na uwadze, Fundacja Lekarze Europy, przy wydatnej pomocy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zorganizowała 1. Wrocławską Konferencję pt. „Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne w czasie zagranicznych misji – wczoraj, dzisiaj i jutro”.

Bohaterowie misji humanitarnych

Konferencję otworzyła prezes Polskiej Misji Medycznej z Krakowa p. Ewa Piekarska, która zwróciła szczególną uwagę na aktualnie realizowane projekty na Bliskim Wschodzie, przedstawiła także zasady działania szpitala polowego w warunkach katastrofy humanitarnej.

Ppłk Jacek Słysz z Wrocławia, lekarz ortopeda i wielokrotny uczestnik misji medycznych w Afganistanie, przedstawił zebranym działania tzw. Trauma Team w systemie medycznego zabezpieczenia polskiego kontyngentu wojskowego w kontekście zaopatrzenia obrażeń narządu ruchu w warunkach bojowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie zastępcy dyrektora Caritas Polska z Warszawy Jarosława Bittela, który w przystępny sposób przekazał najnowsze informacje o prowadzonych przez Caritas Polska projektach humanitarnych w krajach dotkniętych działaniami wojennymi i klęskami żywiołowymi na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Ameryce Południowej i na Ukrainie.

Jako następny wystąpił ze swoim wykładem Michał Madeyski, koordynator zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z Warszawy. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób zapoznał zebranych z codziennymi obowiązkami i pracą medycznego zespołu ratunkowego w międzynarodowym systemie koordynacji działań ratunkowych WHO.

Andrzej Horowski z Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża z Wrocławia zaprezentował zebranym realizowane przez PCK wraz z organizacjami pokrewnymi reguły tzw. dobrego świadczenia pomocy humanitarnej.

Niezwykle interesującą relację dotyczącą bezpośredniego niesienia pomocy w ekstremalnych warunkach na polu walki, uczestnicy konferencji usłyszeć mogli od Roberta Kuriaty, który między misjami pracuje w kraju jako ratownik medyczny.

Podsumowaniem sesji medycznej był wykład dr. n. med. Tomasza Sanaki z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Good medicine in bad places”.

Konferencję zamknął panel dyskusyjny prowadzony przez redaktor Elżbietę Osowicz z Radia Wrocław.

W ramach podsumowania głos zabrał Michał Poprawski, założyciel Fundacji Lekarze Europy. Serdecznie podziękował on uczestnikom za przybycie. Szczególne podziękowania skierował do zaproszonych ekspertów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.

Ambasador Fundacji Lekarze Europy

Miłym akcentem podczas konferencji było uhonorowanie zaszczytnym tytułem Ambasadora Fundacji Lekarze Europy wybitnego sportowca Ireneusza Sikory z Bielska Białej, za zaangażowanie i promocję FLE, wspierającego lokalne projekty edukacyjne dla dolnośląskich lekarzy.

Andrzej Dziuba
prezes Fundacji Lekarze Europy