logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Wydarzyło się - Konferencja „Prawa lekarza” za nami Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Konferencję pt. „Prawa lekarza” otworzył dr n. med. Paweł Wróblewski – p.o. prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Jego wystąpieniu przysłuchiwała się m.in. dr nauk prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska – inicjatorka przedsięwzięcia z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego. (Fot. M.J.)

Konferencja „Prawa lekarza” za nami

18 września 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „ Prawa lekarza”. Organizatorami tego przedsięwzięcia naukowego były Dolnośląska Izba Lekarska oraz Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, reprezentowane przez prof. dr hab. n. prawnych Włodzimierza Gromskiego – dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. we Wrocławiu, dr. n. med. Pawła Wróblewskiego – p.o. prezesa DRL, lek. Włodzimierza Wiśniewskiego – przewodniczącego OSL DIL oraz dr. n. med. Piotra Piszko – OROZ DIL.

Honorowym patronatem konferencję objęły Naczelna Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, reprezentowana przez radcę prawn. Leszka Korczaka – dziekana ORRP. Obu izbom serdecznie dziękujemy za podjętą inicjatywę i chęć integracji środowisk prawników i lekarzy w aspekcie działalności zawodowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici prelegenci zajmujący się na co dzień, w swoim życiu zawodowym tematyką prawa medycznego, tj.:

 • dr n. prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr., kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki UWr., która przedstawiła wykład na temat „Prawa lekarza w kontekście standardów wykonywania zawodu”;
 • prof. dr hab. n. prawnych Joanna Haberko, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przedstawiła wykład na temat „Etyczno-prawnych aspektów prawa lekarza do wynagrodzenia”;
 • dr hab. n. prawnych Beata Janiszewska z Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła wykład na temat „Praw lekarza w perspektywie praw pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne”;
 • dr n. prawnych Urszula Drozdowska – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, która wygłosiła wykład na temat „Praw lekarza w postępowaniu cywilnym”;
 • Andrzej Malicki – adwokat, członek NRA w Warszawie, który omówił następujące zagadnienie „Prawo lekarza do zaniechania pomocy lub świadczeń zdrowotnych”;
 • prof. dr hab. n. prawnych Jacek Giezek – adwokat, członek NRA w Warszawie, który wystąpił z wykładem „Przestępstwo zaniechania w kontekście wykonywania zawodu lekarza”;
 • dr hab. n. prawnych Rafał Kubiak – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który przedstawił wykład na temat „Karnoprawnej ochrony lekarza przed agresją ze strony pacjenta”;
 • dr n. prawnych Marcin Śliwka z Uniwersytetu w Toruniu, który przedstawił wykład pt. „Dobra osobiste lekarza i ich ochrona”;
 • dr n. społecznych Błażej Kmieciak z Uniwersytetu Medycznego w Toruniu, który omówił zagadnienie związane ze „Społeczno-prawnymi aspektami roszczeniowości pacjentów”;
 • Andrzej Jóźwiak – prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, który przedstawił wykład pt. „Przychodzi lekarz do prokuratora”;
 • dr n. med. Krzysztof Kordel z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który przedstawił wykład pt. „Rola Rzecznika Praw Lekarza”;
 • dr Grzegorz Wrona, NROZ NIL, który przedstawił wykład na temat „Uprawnień lekarza w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy”.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników, stąd tak liczny ich udział w omawianym przedsięwzięciu. Wysoka frekwencja oraz słowa uznania ze strony gości przekonały nas o potrzebie kontynuowania podobnych spotkań naukowych.

Aleksandra Stebel

Moderatorzy dyskusji (od lewej): radca prawn. Leszek Korczak – dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych, prof. Włodzimierz Gromski – dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL, lek. Włodzimierz Wiśniewski – przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL

W konferencji wzięło udział blisko stu lekarzy i prawników.

Od lewej: lek. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar i dr n. med. Jan Spodzieja

 

Zaloguj się aby komentować.