logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Październik 2015
Komentarz aktualny Drukuj

Komentarz aktualny

Dwa ostatnie miesiące studenckich wakacji obfitowały w ważne wydarzenia dla medycznego świata Dolnego Śląska.

18 sierpnia, w słoneczny wtorek, ostatni raz spotkali się byli i obecni pracownicy dawnego Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, którzy w ciągu 45 lat działalności w jego murach dojrzewali, kształcili się, bawili i przede wszystkim ratowali ludzkie życie. Spotkanie było niezwykle emocjonujące, bo wielu z nas nie widziało się od lat, a do tego to przecież właśnie w tych murach zostawiliśmy naszą młodość. Msza celebrowana przez wieloletniego kapelana, rozmowy i wspomnienia przy suto zastawionych stołach sali konferencyjnej oraz wspólne zdjęcie ostatecznie zamknęły 45-letnią historię Okręgowego Szpitala Kolejowego po to, by po kilku dniach rozpocząć wspólnie z koleżankami i kolegami ze Szpitala im. Tadeusza Marciniaka z lokalizacji na ul. Traugutta nowe dzieje najnowocześniejszej na Dolnym Śląsku, a może i w kraju, placówki na wrocławskich Stabłowicach. Pozostaje jedynie życzyć koleżankom i kolegom zagospodarowującym nowy szpital wytrwałości, optymizmu i powodzenia w nowym miejscu pracy.

 
Szczepienia ochronne – fakty i mity - Pouczające doświadczenia. Dlaczego należy się szczepić? Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Pouczające doświadczenia. Dlaczego należy się szczepić?

Muszę podzielić się z Szanownymi Czytelnikami moją osobistą refleksją: jako młody adept medycyny (dyplom uzyskałem w 1953 r.) brałem udział w walce z epidemiami, które dziś pamiętać może wyłącznie starsze pokolenie lekarzy.

Powojenna endemia, a potem epidemia błonicy w Polsce (1950-1956) zostały zwalczone dzięki wykonywanym od 1954 r. szczepieniom. Błonica zdarzała się w tym okresie jeszcze sporadycznie – pamiętam rozpacz rodziców i bezsilność personelu, gdy niezaszczepiony na czas kilkuletni chłopczyk, do którego zostałem wezwany jako konsultant, zmarł w szpitalu w Dzierżoniowie mimo bardzo starannej opieki. Dziecko nie zostało zaszczepione, chociaż nie istniał wówczas opór przeciwko niepożądanym odczynom poszczepiennym (NOP), a samo zachorowanie na błonicę w powszechnej opinii było słusznie uważane za zagrażające życiu. Szczęśliwie, ostatnie zachorowanie na błonicę w Polsce miało miejsce w 1975 r.

 
Szczepienia ochronne – fakty i mity - Skuteczność szczepień i zagrożenia z nimi związane Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Skuteczność szczepień i zagrożenia z nimi związane

Grozi nam epidemia chorób zakaźnych?

Wbrew powszechnemu przekonaniu choroby zakaźne nadal istnieją i wciąż stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale i życia. Wystarczy wspomnieć o aktualnych ogniskach MERS (Middle East Respiratory Syndrome – bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej) wywołanych przez odzwierzęcego koronowirusa (ich nosicielami są wielbłądy, nietoperze), który podobnie jak wirus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej), przełamał barierę gatunkową i wtargnął do środowiska ludzkiego. Nie udało się dotąd uzyskać szczepionki przeciwko wirusowi MERS. Zakażenie w początkowej fazie przypomina grypę. Chorobę cechuje gorączka, „zadyszka”, kaszel z dość obfitym odkrztuszaniem, a także bóle głowy i wymioty, a u co trzeciego chorego występują bóle miednicowe. W skrajnych przypadkach, kończących się nierzadko śmiercią, odnotowuje się również ostrą niewydolność oddechową, zespół ostrego rozsianego wykrzepiania, dochodzi do uszkodzenia nerek.

 
Szczepienia ochronne – fakty i mity - Etyczne aspekty szczepień obowiązkowych Drukuj

„Niestety, ze względu bodaj na to, że szczepienia ochronne mają charakter nakazu administracyjnego (pośredniego przymusu), personel medyczny traktuje nierzadko szczepienie jako kwestię techniczną, nie podejmując rozmowy z rodzicami na temat zasadności szczepień, korzyści dla dziecka i otoczenia, potencjalnej szkody związanej z powikłaniami po przebytej chorobie: albo przyjmuje szczepienia jako oczywistość, albo stara się uniknąć sytuacji wzbudzenia lęku u rodziców. Nakaz administracyjny poddania się szczepieniom nie zwalnia jednak lekarza z obowiązku poinformowania o podawanym leku”.

Etyczne aspekty szczepień obowiązkowych

Niechęć do szczepień obowiązkowych

W społeczeństwie pluralizmu ideologicznego mamy do czynienia z sytuacją swoistego „przemieszczania się” racjonalności i zaufania. Wynika to bodaj z wielu ośrodków eksperckich oraz praktyk zaspokajających nasze potrzeby. Toteż, im silniej racjonalizujemy naszą codzienność, a przede wszystkim troskę o siebie, tym bardziej opierać się musimy na zaufaniu: choćby w lekarza, w farmaceutę, w producenta leków, w wyniki badań naukowych itd. Paradoksalnie, im większa pojawia się potrzeba zaufania, tym dotkliwiej odczuwamy jego brak.

 
Szczepienia ochronne – fakty i mity - Czy można prawnie wyegzekwować obowiązek szczepień ochronnych? Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Czy można prawnie wyegzekwować obowiązek szczepień ochronnych?

Wprowadzenie. Ewolucja rozwiązań

Potrzebę zwalczania chorób zakaźnych i zapobiegania im dostrzegano już w czasach starożytnych. Przykładowo w Chinach stosowano tzw. wariolizację. Metoda ta miała chronić przed ospą, a polegała m.in. na wprowadzaniu do nosa osób zdrowych spreparowanej wydzieliny z pęcherzyków ospy (zob. szerzej T. Marcinkowski [w:] T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 1988, s. 239-241.). Z kolei w starożytnych Indiach wstrzykiwano dzieciom pod skórę ropę pobraną od osób cierpiących na ospę. W wiekach średnich wprowadzano w Europie przepisy ukierunkowane na zapobieganie chorobom zakaźnym, a w szczególności tzw. przeciwdżumowe (J. Kracik, Pokonać czarną śmierć, Kraków 1991, s. 31-32). Jednakże dopiero w okresie oświecenia w sposób bardziej naukowy opracowywano sposoby przeciwdziałania zakażeniom, przeprowadzając w tym celu eksperymenty medyczne m.in. na dzieciach (jako przykład takich działań można podać doświadczenie, jakie wykonał w 1796 r. Edward Jenner, który poddał mu kilkuletniego chłopca. W efekcie prób badawczych odkrył metodę szczepień na ospę). Do postępu w tym zakresie przyczyniły się również prace Ludwika Pasteura, który opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie, a także metodę szczepień ochronnych przeciwko cholerze drobiu, wąglikowi i różycy świń (B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1973, s. 246-247). Jego osiągnięcia w tym obszarze były wykorzystane w XIX w. także na ziemiach polskich. W 1886 r. w Warszawie powstała bowiem stacja szczepień przeciwko wściekliźnie, w której dokonywano tych czynności sposobem opisanym przez L. Pasteura.

 
Etat czy kontrakt? - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA „ETATOWCA” I „KONTRAKTOWCA” Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA „ETATOWCA” I „KONTRAKTOWCA”

Odpowiedzialność to właściwość ludzkiego postępowania polegająca na możności lub gotowości ponoszenia konsekwencji swego postępowania. Działalność w ochronie zdrowia związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Lekarze w związku z wykonywanym zawodem podlegają różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej tj.: odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności zawodowej, odpowiedzialności pracowniczej i odpowiedzialności karnej.

Wybór formy wykonywania zawodu rzutuje na zakres odpowiedzialności lekarza z tytułu szkód wyrządzonych pacjentowi podczas leczenia. Celem artykułu jest przybliżenie zasad odpowiedzialności lekarza za szkody w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 
Pułapki codziennej praktyki lekarskiej - Dlaczego rozpoznanie cukrzycy typu 1 u dziecka stwarza problem? Drukuj

Dlaczego rozpoznanie cukrzycy typu 1 u dziecka stwarza problem?


W 2013 roku na świecie żyło 382 mln osób z cukrzycą, a w 2035 roku będzie ich 592 mln. W Polsce na cukrzycę choruje około 3 mln osób, a cukrzyca typu 1 jest rozpoznana u około 205 tys. osób, z czego około 17 tys. stanowią dzieci i młodzież szkolna.

Rozpoznanie cukrzycy można postawić w oparciu o trzy równorzędne kryteria:

  1. oznaczenie glikemii przygodnej, która niezależnie od pory dnia i spożytego posiłku jest ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) przy obecnych objawach klinicznych (wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie, redukcja masy ciała);
  2. dwukrotne stężenie glukozy na czczo, po ośmio-/czternastogodzinnej przerwie w jedzeniu ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l);
  3. stężenie glukozy w 120 min doustnego testu tolerancji glukozy ≥ 200 mg/dl (11,1mmol/l).
 
Współpraca transgraniczna - Ratownictwo medyczne na pograniczu polsko-niemieckim Drukuj
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Lądowisko obok szpitala w Zgorzelcu (Fot. Arkadiusz Kawka)

Ratownictwo medyczne na pograniczu polsko-niemieckim

Zarys obu systemów pogotowia ratunkowego

W 1938 r. chirurg z Heidelbergu, Martin Kirschner (1879-1942), przedstawił po raz pierwszy koncepcję obecnego systemu pogotowia ratunkowego, w którym to lekarz przyjeżdża do poszkodowanego, a nie poszkodowany do lekarza („Der Arzt soll also zum Verletzten kommen, nicht aber der Verletzte zum Arzt!“).

 
System ochrony zdrowia pod lupą - Zanim podejdziemy do urny wyborczej Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Zanim podejdziemy do urny wyborczej

Za pasem wybory parlamentarne. Wygląda na to, że mogą one zatrząść naszą sceną polityczną. Alternatywa jest dość prosta: albo utrzymanie status quo, albo istotna zmiana na parę dobrych lat, której skutków nie jesteśmy jednak w stanie dzisiaj przewidzieć.

 
Wywiad - Być lekarzem, być lekarzem… Drukuj

Być lekarzem,
być lekarzem…

Co należy zrobić, aby rozmowa lekarza z pacjentem przebiegała w sposób możliwie naturalny, aby lekarz był wiarygodny i dobrze postrzegany? Sposobów jest wiele. Rozmawiam o nich z dr Moniką Braun – aktorką, nauczycielką aktorstwa, reżyserii i technik przemawiania, trenerem i coachem komunikacji interpersonalnej, specjalistą od body-language, wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 
Wydarzyło się - Konferencja „Prawa lekarza” za nami Drukuj

Konferencję pt. „Prawa lekarza” otworzył dr n. med. Paweł Wróblewski – p.o. prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Jego wystąpieniu przysłuchiwała się m.in. dr nauk prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska – inicjatorka przedsięwzięcia z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego. (Fot. M.J.)

Konferencja „Prawa lekarza” za nami

18 września 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „ Prawa lekarza”. Organizatorami tego przedsięwzięcia naukowego były Dolnośląska Izba Lekarska oraz Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, reprezentowane przez prof. dr hab. n. prawnych Włodzimierza Gromskiego – dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. we Wrocławiu, dr. n. med. Pawła Wróblewskiego – p.o. prezesa DRL, lek. Włodzimierza Wiśniewskiego – przewodniczącego OSL DIL oraz dr. n. med. Piotra Piszko – OROZ DIL.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2