logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 107 gości 
System ochrony zdrowia - PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W SPÓŁKĘ – NIEROZSTRZYGALNOŚĆ PRAWA RODZI PROBLEMY Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W SPÓŁKĘ
– NIEROZSTRZYGALNOŚĆ PRAWA RODZI PROBLEMY

Niejednoznaczne przepisy ustawy o działalności leczniczej mogą skomplikować proces przekształcania szpitali w spółki kapitałowe. Okazuje się, że do zmiany formy prawnej publicznego ZOZ-u nie wystarczy przyjęcie przez jego organ tworzący – np. samorząd powiatowy – odpowiedniej uchwały interwencyjnej. Prawo interpretuje się na wiele różnych sposobów, dlatego droga do komercjalizacji jest w niektórych przypadkach bardzo wyboista…

Art. 59 wspomnianej ustawy zakłada, że organ tworzący SPZOZ powinien we własnym zakresie pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. Musi to zrobić w ciągu trzech miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego placówki. W przeciwnym razie zmuszony jest w okresie 12 miesięcy przekształcić jednostkę w spółkę albo ją po prostu zlikwidować. Co należy jednak zrobić, gdy sprawozdanie
finansowe nie zostanie zatwierdzone? Jak liczyć ustawowy termin?

Prawdziwy galimatias po uchwale…

Wielu dyrektorów szpitali przyznaje, że ich placówki mają poważne problemy. Starostwa podejmują uchwały intencyjne dotyczące przekształcenia szpitali, jednak mimo że ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego mija, rady powiatów go nie zatwierdzają. Dyrektorzy zastanawiają się, czy muszą się w takiej sytuacji przekształcać. Jeśli tak, to w jakim terminie? Czy organ założycielski, który nie chce przekształceń, zobowiązany jest pokryć ujemny wynik finansowy szpitala? O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?

Zajrzyjmy więc do ustawy. Okazuje się, że wątpliwość tę wprowadza art. 216. Zgodnie z nim obowiązek przekształcenia powstaje po raz pierwszy po przyjęciu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy po wejściu w życie ustawy. Innymi słowy, jeżeli sprawozdanie nie jest przyjęte, to nie ma obowiązku przekształcenia w ciągu roku. Ale czy na pewno?

Takich wątpliwości nie ma Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy resortu zdrowia: – Przepis art. 59 ustawy o działalności leczniczej należy traktować jako podstawowy – przekonuje. – Zgodnie z tym artykułem, ust. 2 „podmiot tworzący może, w terminie 3 miesięcy od upływu okresu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości” – rzecznik przypomina ustawowy zapis. – Zatem z punktu widzenia ustawodawcy nie tyle istotny jest fakt zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ile upływ terminu na jego zatwierdzenie. Próby obejścia obowiązku określonego w art. 59 poprzez niezatwierdzenie sprawozdania należy uznać za bezskuteczne i naganne – stwierdza Krzysztof Bąk.

Natomiast przepis art. 216 ustawy jest przepisem przejściowym i ma na celu wskazanie terminu (roku) rozpoczęcia stosowania przepisów art. 59, a nie ustanowienie warunku zatwierdzenia sprawozdania. Art. 216 ustawy powinien być interpretowany w ścisłej łączności z art. 59 i nawet w przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. przez organ zatwierdzający, zastosowanie mają przepisy art. 59 ustawy. Dlatego przepisy te nie pozostają w sprzeczności – uważa rzecznik.

Z punktu widzenia prawnika

Mec. Ewa Rutkowska, partner w kancelarii Baker&McKenzie przyznaje, że brzmienie przepisów ustawy o działalności leczniczej sprawia, iż podmiot tworzący może przez brak działania uciec przed stosowaniem trudnych do zaakceptowania dla włodarza regionu konsekwencji wynikających dla niego w przypadku, gdy SPZOZ prezentuje ujemny wynik finansowy.

Prawnik tłumaczy także, że art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej mówi o pokryciu straty „w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego” SPZOZ. – Przepis traktuje o okresie liczonym nie od zatwierdzenia sprawozdania, ale od „upływu terminu zatwierdzenia”. Takie sformułowanie sprawia, że nawet, gdyby zatwierdzenia nie było, to terminy liczone będą od daty, kiedy zatwierdzenie powinno było być dokonane – wyjaśnia mec. Rutkowska. Wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Termin na uchwałę o przekształceniu w spółkę albo likwidacji to „12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2”, czyli maksymalnie jest to 15 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego. – Ta formuła zadziała jednak dopiero w przyszłości i tylko wtedy, gdy zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok – przypomina Ewa Rutkowska. – Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym w art. 216 ustawy o działalności leczniczej obowiązek przekształcenia albo likwidacji w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ „powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie ustawy”. – Przepis przejściowy uzależnia zatem uruchomienie całego przewidzianego w art. 59 mechanizmu od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. A ponieważ nie ma wprost sankcji za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego, organ tworzący może z tym zwlekać – podkreśla mec. Rutkowska.

W jej ocenie trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę ciężar rozwiązań systemowych wprowadzonych ustawą o działalności leczniczej dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostały przez ustawodawcę zmuszone do pokrywania strat swoich szpitali. Tymczasem straty te wynikają często ze zbyt niskich kontraktów z NFZ.

Co dalej?

Wsparcie finansowe w ramach ustawy o działalności leczniczej nie doprowadzi do fali przekształceń SPZOZ-ów w spółki kapitałowe – twierdzą eksperci. Zdaniem posła Jakuba Szulca – byłego wiceministra zdrowia, samorządowcy nie wykażą wielkiego zapału do przekształceń. – Raczej będziemy mieli do czynienia ze zwiększonym dozorem – organy założycielskie będą lepiej dbać o to, aby podległe im podmioty lecznicze, nie generowały ujemnego wyniku finansowego – stwierdza poseł Szulc.

Potwierdzają to dane z Ministerstwa Zdrowia. – Z informacji uzyskiwanych comiesięcznie od wojewodów wynika, że na 31 maja 2013 r., na podstawie Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w spółki kapitałowe przekształciły się 33 SPZOZ-y (w tym 22 szpitale i 11 podmiotów leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych) – informuje Krzysztof Bąk, rzecznik resortu zdrowia. Jak dodaje, do końca 2013 roku przekształciło się jeszcze około 30 SPZOZ-ów. Mało, biorąc pod uwagę fakt, że zdaniem niektórych polityków ustawa o działalności leczniczej podobno stawia wiele samorządów pod ścianą.

Łukasz Wasilewski

 

Zaloguj się aby komentować.