logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Marzec 2014
Widziane z Kazimierza 45 Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

100 dni

Czas szybko leci i kiedy dotrze do Państwa mój kolejny felieton z cyklu „Widziane z Kazimierza 45” minie ponad 100 dni mojego prezesowania. Nasz kalendarz zjazdowy (wynikający z ustawy o izbach lekarskich) jest tak ułożony, że już 8 marca na XXXIII Zjeździe Delegatów DIL będę prezentował sprawozdanie ze swojej działalności. Jak wiemy, Zjazd musi się zająć podsumowaniem i oceną realizacji budżetu Izby za rok 2013 i uchwalić nowy na 2014 r. Budżet trudny, bo ciąży na nas spłata kredytu zaciągniętego na remont Domu Lekarza, ale także trudny dlatego, że czeka nas wiele nowych zadań, które chciałbym zrealizować w pierwszym roku swojej 4-letniej kadencji.

9 grudnia 2013 r., na pierwszym posiedzeniu Rady, dokonaliśmy wyboru nowych władz Izby: wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego „Medium”. Wybraliśmy nowych przewodniczących komisji problemowych Rady. Wygłosiłem też swoje exposé, w którym stwierdziłem, że nasze najważniejsze zadanie zostało zapisane w ustawie o izbach lekarskich i brzmi: rolą samorządu lekarskiego jest sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza.

 
Czas pracy lekarzy - W KRAINIE ABSURDÓW – kontrowersje dotyczące czasu pracy lekarzy Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

W KRAINIE ABSURDÓW
– kontrowersje dotyczące czasu pracy lekarzy

W mediach pojawiły się informacje o przepracowanych medykach, którzy chcąc dobrze zarobić, pracują ponad siły, nawet 100 godzin bez odpoczynku. Pracują na dyżurach, operują, leczą, rozmawiają z pacjentami, wypełniają tony papierów. Wszystko to często dla jednej placówki, ale na podstawie różnych umów i legalnie. Nie pomoże nawet kontrola PIP, bo jako pracownik lekarz nie przekracza żadnych norm. Jednak natury nie da się oszukać, nawet najbardziej wytrzymały człowiek musi kiedyś odpocząć. Jak wyeliminować w tym wszystkim zdarzenia niepożądane, groźne dla pacjenta i przepracowanego lekarza? Sytuacja jest trudna, zmian raczej nie będzie.

Izba Pracy przy Sądzie Najwyższym rozpatruje kwestię transferu części godzin dyżurów medycznych do puli etatowej. To efekt uzupełniania etatowych deficytów po wprowadzeniu ustawowego czasu odpoczynku lekarzy i różnic w finansowaniu tychże. OZZL walczy o zmiany w systemie pracy medyków. Warto wiedzieć, co w tej materii mają do powiedzenia: dyrektorzy szpitali, lekarze, przewodniczący Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska i rzecznik Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 
Czas pracy lekarzy - KONTROLE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY WE WROCŁAWIU W 2013 ROKU Drukuj

KONTROLE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY
WE WROCŁAWIU W 2013 ROKU

W sytuacji, gdy lekarz wykonuje swoją pracę w kilku zakładach i dodatkowo np. prowadzi prywatną praktykę, PIP nie ma żadnych prawnych możliwości, by podważyć jego łączny czas pracy. A jak widać z poniższych statystyk, rzadko zdarza się, by u konkretnego pracodawcy dochodziło do nieprawidłowości. Problem pojawia się, gdy spojrzy się na niego z punktu widzenia czasu pracy wykonywanej łącznie. Ten aspekt jest nieuregulowany i nie podlega kontroli – mówi rzecznik Okręgowej Inspekcji Pracy, A. Kostyk-Lewandowska.

W 2013 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy przeprowadzono 21 kontroli z zakresu prawnej ochrony pracy w 21 podmiotach leczniczych. Doboru pracodawców do kontroli dokonywano na podstawie: napływających do OIP we Wrocławiu skarg (7 kontroli); rekontroli – w związku z niepoinformowaniem przez pracodawcę o realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli poprzedniej (1 kontrola); rozpoznania prowadzonego przez inspektorów pracy (13 kontroli, w części obejmujących podmioty lecznicze w ogóle wcześniej niekontrolowane). W skontrolowanych podmiotach pracowało ogółem 4406 osób, z czego: na podstawie stosunku pracy – 2855; na podstawie umów cywilnoprawnych – 705; podmiotów samozatrudniających się – 854.

 
Czas pracy lekarzy - Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej ws. czasu pracy lekarzy Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Na zdjęciu (od lewej): dr n. med. Konstanty Radziwiłł – wiceprezes NRL, dr n. med. Maciej Hamankiewicz – prezes NRL i dr hab. n. med. Romuald Krajewski – wiceprezes NRL (Fot. Marta Jakubiak)

Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej

ws. czasu pracy lekarzy

„Co grozi pacjentom, gdyby w obecnym systemie ochrony zdrowia lekarze pracowali krócej?” – pod takim tytułem władze Naczelnej Izby Lekarskiej zorganizowały 6 lutego 2014 r. konferencję prasową. W jej trakcie przedstawiciele centralnego samorządu lekarskiego mówili o skutkach limitowania czasu pracy medyków, apelowali także do ministra zdrowia o konstruktywną i wspólną debatę w tej sprawie.

 
Czas pracy lekarzy - Niedźwiedzia przysługa... Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Niedźwiedzia przysługa...

Problem czasu pracy lekarzy pojawia się w debacie (i świadomości) publicznej rzadko. Zwykle wtedy, gdy jakiś pacjent ucierpi z powodu błędu popełnionego przez niewyspanego lekarza, albo jego nieobecności w pracy spowodowanej pracą w innym miejscu. Także śmierć albo spektakularne pogorszenie się stanu zdrowia lekarza w czasie dyżuru powoduje chwilowe zainteresowanie mediów i społeczeństwa tym tematem. Na co dzień mało kto ma świadomość, jak wiele lekarze pracują. Widać to najlepiej przy omawianiu lekarskich wynagrodzeń. Większość ludzi uważa, że praca lekarza w Polsce, w publicznej służbie zdrowia, jest świetnie opłacana, nie wiedzą bowiem, że te wielotysięczne wynagrodzenia wynikają z zatrudnienia na dwóch czy trzech etatach.

 
Czas pracy a wypalenie zawodowe - JAK ZADBAĆ O SIEBIE, POMAGAJĄC INNYM? Drukuj
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

JAK ZADBAĆ O SIEBIE,
POMAGAJĄC INNYM?

Łatwo w pogoni za samorealizacją oraz spełnieniem oczekiwań pacjentów, pracodawcy, urzędów, rodziny i znajomych zatracić równowagę. Dodatkowo, małe sukcesy działają zazwyczaj jak narkotyk i stymulują do jeszcze większego wysiłku. Gdzieś jednak jest granica, której nie można przekroczyć. Nasz organizm wychwytuje ją wcześniej niż nasza świadomość i zaczyna dawać znać, że trzeba zwolnić. Muszę naładować własne akumulatory, aby móc pomagać innym – krzyczy. Daj mi chwilę wytchnienia – błaga. Zresetuj pamięć, odśwież swoje myślenie – prosi.
Ale my jesteśmy twardzi: kawa, redukcja snu i podejście na zasadzie: „wszystko albo nic” powoduje w konsekwencji chroniczne zmęczenie oraz spadek naszej efektywności.

 
System ochrony zdrowia - PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W SPÓŁKĘ – NIEROZSTRZYGALNOŚĆ PRAWA RODZI PROBLEMY Drukuj

PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W SPÓŁKĘ
– NIEROZSTRZYGALNOŚĆ PRAWA RODZI PROBLEMY

Niejednoznaczne przepisy ustawy o działalności leczniczej mogą skomplikować proces przekształcania szpitali w spółki kapitałowe. Okazuje się, że do zmiany formy prawnej publicznego ZOZ-u nie wystarczy przyjęcie przez jego organ tworzący – np. samorząd powiatowy – odpowiedniej uchwały interwencyjnej. Prawo interpretuje się na wiele różnych sposobów, dlatego droga do komercjalizacji jest w niektórych przypadkach bardzo wyboista…

Art. 59 wspomnianej ustawy zakłada, że organ tworzący SPZOZ powinien we własnym zakresie pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. Musi to zrobić w ciągu trzech miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego placówki. W przeciwnym razie zmuszony jest w okresie 12 miesięcy przekształcić jednostkę w spółkę albo ją po prostu zlikwidować. Co należy jednak zrobić, gdy sprawozdanie
finansowe nie zostanie zatwierdzone? Jak liczyć ustawowy termin?

 
Hipokrates u Temidy: Muzyka w gabinecie lekarskim Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Muzyka w gabinecie lekarskim

Problem

Od pewnego czasu lekarzom przybył nowy problem. Organizacje zajmujące się ochroną praw autorskich dość licznie odwiedzają gabinety lekarskie, żądając wniesienia opłat za publiczne rozpowszechnianie utworów muzycznych lub wzywają do dokonania tego rodzaju należności listownie. Internet roi się od postów i informacji dotyczących poruszanej kwestii. Przy czym poglądy na temat obowiązku opłat za udostępnianie muzyki w gabinecie są skrajnie różne – od opcji: „konieczność zapłaty” do opinii: „słuchajmy muzyki bezkarnie”. W związku z tym kilka słów wyjaśnienia na temat zasad odnoszących się do odtwarzania muzyki w gabinecie lekarskim.

 
Z WOKANDY Okręgowego Sądu Lekarskiego we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Z WOKANDY
Okręgowego Sądu Lekarskiego we Wrocławiu

Małemu pacjentowi potrzebny chirurg…

Kontynuując tematykę przewinień zawodowych, zapoczątkowaną w poprzednim numerze i związaną bezpośrednio z naruszeniem prawidłowego wzorca postępowania względem małoletniego pacjenta, chciałabym Państwu przedstawić okoliczności zdarzenia związanego z opieką na dzieckiem w jednym ze szpitali (…), do którego trafiła małoletnia dziewczynka, przyjęta z powodu dolegliwości bólowych jamy brzusznej oraz obecności wykładników stanu zapalnego. Rezultatem niewłaściwego postępowania lekarzy było w tym przypadku opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia dziecka, polegające na zaniechaniu wcześniejszego przekazania dziewczynki na Oddział Chirurgii Dziecięcej w celu wdrożenia leczenia operacyjnego, którego małoletnia w inkryminowanym czasie bezwzględnie wymagała.

 
Wydarzyło się: Wigilia u seniorów DIL w Jeleniej Górze Drukuj

Fot. z archiwum autorki

Wigilia u seniorów DIL w Jeleniej Górze

14 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali reprezentacyjnej hotelu „Cieplice” lekarze seniorzy spotkali się po raz kolejny na uroczystej kolacji wigilijnej. Frekwencja dopisała. Ze szczególną radością powitaliśmy tych członków Koła, którzy pomimo problemów zdrowotnych i trudności z poruszaniem się, zdołali do nas dotrzeć.

 
Wydarzyło się:Spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów 2014 r. Drukuj

Fot. z archiwum autorki

Spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów 2014 r.

Znów minął rok. Wreszcie doczekaliśmy się kolejnego spotkania opłatkowego. 5 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 wzięliśmy udział w uroczystej mszy św. odprawionej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu przez ks. Arkadiusza Krzyżaka, który wygłosił piękną homilię. Następnie udaliśmy się do Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Tu dzięki organizacyjnemu zaangażowaniu i staraniom Państwa Makuchów, w uroczystej oprawie, odbyła się druga część spotkania opłatkowego.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3