logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Sprawozdanie wiceprezesa d s. finansowo-budżetowych Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2012. Uwagi do preliminarza b udżetowego na rok 2013 Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie wiceprezesa d s. finansowo-budżetowych
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2012.
Uwagi do preliminarza b udżetowego na rok 2013

Koleżanki i Koledzy!

Niestety, do momentu druku niniejszego numeru „Medium” nie zostały jeszcze zaksięgowane wszystkie faktury. Z tego właśnie powodu nie udało się zamieścić wykonania budżetu za rok 2012. Wszystko jednak wskazuje na to, że mimo planowanego wcześniej deficytu na poziomie 150 000 zł, rok budżetowy 2012 zamkniemy… nadwyżką! To niewątpliwie zasługa bardzo restrykcyjnego nadzoru nad naszymi wydatkami sprawowanego przez skarbnika DRL dr Małgorzatę Niemiec. Na tak korzystny wynik finansowy miała też wpływ zmiana polityki Izby wobec Ministerstwa Zdrowia w kwestii rozliczeń za czynności przejęte od administracji państwowej. Z perspektywy czasu wydaje się, że ubiegłoroczna decyzja o przyjęciu oferowanej dotacji była lepsza niż jej odmowa w rozliczeniu roku 2011.

dr n. med. Paweł WróblewskiUbiegły rok budżetowy zdominowały jednak problemy związane z inwestycją przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. Zgodnie z pierwotnymi założeniami finansowaliśmy ją z naszych oszczędności, co oczywiście uszczupliło znacznie ich stan. Największy kryzys przeżyliśmy na przełomie sierpnia i września, gdy konieczne stało się szybkie rozliczenie z syndykiem, który przejął nasz plac budowy po upadku głównego wykonawcy – firmy Integer, a sąd odmówił wpisania hipoteki zabezpieczającej kredyt na naszym obiekcie: straciliśmy zdolność kredytową, a oszczędności w kasie już nie było. Na szczęście, w ostatniej chwili udało się nam, wraz z obsługującym Izbę InvestBankiem, znaleźć wyjście z tej patowej sytuacji i nasze finanse zostały uratowane. Zabezpieczenie inwestycji kredytem umożliwiło nam jednocześnie realizację wszystkich naszych zadań statutowych. Działalność samorządowa ani trochę nie ucierpiała zatem z powodu budowy. Wprawdzie niektóre pozycje budżetu prawdopodobnie zostaną przekroczone, ale ich szczegółowe rozliczenie i uzasadnienie przedstawione zostanie na zjeździe budżetowym.

Ułożenie preliminarza budżetowego na rok 2013 jest niezwykle trudne. Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia naszej inwestycji dopiero teraz wejdziemy w najtrudniejszy dla nas okres. Z jednej strony będziemy mieli uruchomiony niemal cały kredyt inwestycyjny, rozpocznie się więc spłata jego rat. Z drugiej – będziemy przenosić nasze biura do nowej siedziby, a najemcy, którym następnie udostępnimy nasze lokale, nie zaczną jeszcze płacić czynszów. Ponadto do tej pory nie porozumieliśmy się z ewentualnym użytkownikiem naszej restauracji. Tym samym pojawią się koszty, ale nie będzie jeszcze odpowiednich przychodów na ich pokrycie. Stąd budżet roku 2013 będzie bardzo restrykcyjny; szefowie poszczególnych komisji nie mogą liczyć na większe pieniądze niż w roku ubiegłym, a najważniejszym zadaniem dla finansistów jest teraz znalezienie bufora finansowego, który zabezpieczy spłatę kredytu i finansowanie działalności bieżącej na wypadek sytuacji awaryjnej. Taki pomysł wraz z kol. Małgorzatą Niemiec przedstawimy na najbliższej Radzie, ale to, czy zostanie przyjęty, zależy od jej członków. Niezależnie jednak od wyników tych rozmów należy się spodziewać wyjątkowo dużego deficytu budżetowego w roku 2013, który uda się pokryć dopiero po zrealizowaniu wszystkich założeń naszego inwestycyjnego biznesplanu.

 

Zaloguj się aby komentować.