logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. modernizacji obiektu przy ul. Kazimierza Wielkieg o 45 Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. modernizacji obiektu przy ul. Kazimierza Wielkieg o 45

Zespół ds. modernizacji obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, powołany w celu realizacji naszej inwestycji, w okresie sprawozdawczym zebrał się jedenaście razy, w tym również na wspólnych posiedzeniach z Komisją Finansową i Komisją Rewizyjną. Z pracy w Zespole zrezygnował kol. Józef Lula, za to jego skład poszerzono o kol. Małgorzatę Nakraszewicz i kol. Bożenę Kaniak.

Aby sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się sytuacji na budowie, Dolnośląska Rada Lekarska, uchwałą nr 307/2012 z 10 maja 2012 r., upoważniła Zespół wraz z wybranym wcześniej, w procedurze konkursowej, inwestorem zastępczym do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących budowy, z wyłączeniem przerwania prac remontowych. Szybko okazało się, jak trafna była to decyzja, gdyż już w lipcu główny wykonawca remontu – firma Integer ogłosiła upadłość. Tylko dzięki błyskawicznym decyzjom Zespołu udało się szybko dojść do porozumienia z syndykiem, przeprowadzić procedurę konkursową, w wyniku której wybrano kolejnego głównego wykonawcę modernizacji – firmę AK Budownictwo i Konserwacja oraz firmę BorBud. Ta niemalże w ostatniej chwili dokonała renowacji elewacji budynku, dzięki czemu zmieściliśmy się w czasie i pozyskaliśmy dotację z budżetu miejskiego konserwatora zabytków. Równolegle rozwiązywaliśmy problemy z kredytem: sąd pierwotnie odmówił wpisania hipoteki na budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 przez co bank stracił zabezpieczenie naszego kredytu. W tym przypadku skuteczne okazało się nasze odwołanie od decyzji sądu. Remont ruszył pełną parą.

Na kolejnych posiedzeniach Zespołu omawiano szczegółowo sprawy bieżące związane z prowadzoną inwestycją, podejmowano decyzje strategiczne dotyczące m.in. wyposażenia sal wykładowych oraz wykonania niezbędnych robót dodatkowych, o których na bieżąco informowano Dolnośląską Radę Lekarską. Zgodnie z wcześniejszymi planami nasza nowa siedziba będzie miała nowoczesne, klimatyzowane sale konferencyjne wyposażone w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny oraz salę ćwiczeniową z doprowadzonym sprężonym powietrzem do obsługi urządzeń medycznych, na parterze będzie miało swoją siedzibę Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej wraz z Klubem Lekarza oraz firma ubezpieczeniowa Inter Polska S.A. Drugie piętro stanie się miejscem działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Lekarskie, zaś trzecie – królestwem Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Prace budowlane toczą się obecnie pełną parą – firma AK Budownictwo i Konserwacja pracuje nawet na trzy zmiany, niestety cały czas boryka się z problemami formalnymi i technicznymi, jakie zawsze niesie inwestycja w stary, zdekapitalizowany obiekt. W chwili obecnej praktycznie na ukończeniu są prace budowlane, równolegle postępują prace wykończeniowe zaś Zespół jest na etapie wyboru firmy, która wyposaży nasze biura i sale konferencyjne w nowoczesne i funkcjonalne meble.

Paweł Wróblewski

 

Zaloguj się aby komentować.