logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: DELEGATURA JELENIOGÓRSKA Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

DELEGATURA JELENIOGÓRSKA

Wiceprezesem DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej jest lek. dent. Barbara Polek. Biuro delegatury prowadzi zatrudniona na ½ etatu p. Eugenia Serba – starszy referent. Na terenie działania delegatury, która obejmuje 1314 lekarzy i 313 lekarzy dentystów, pracuje 19 delegatów wybranych na zjeździe w roku 2009. Ponadto działa 8 kół lekarzy, w tym jedno Koło Lekarzy Dentystów. Delegatura podzielona jest na 18 rejonów wyborczych.

lek. dent. Barbara Polek wiceprezes DRL ds. Delegatury JeleniogórskiejW roku sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania delegatów i przewodniczących kół. Za ważne wydarzenie uznać należy XXX Okręgowy Zjazd Delegatów DIL, którego gospodarzem była Delegatura Jeleniogórska. Zjazd poprzedziła uroczysta kolacja z udziałem gości z zaprzyjaźnionych Izb, parlamentarzystów, prezydenta miasta.

Na terenie delegatury zorganizowano także (6.12.2012 r.) wyjazdowe posiedzenie Prezydium połączone z Jubileuszem 90-lecia urodzin lek. pediatry Wandy Dylewskiej-Ratajskiej i prof. Zbigniewa Domosławskiego i wręczeniem Piramid Asklepiona Jubilatom. Wyjściem naprzeciw potrzebom lekarzy były działania szkoleniowe i integracyjne. Bardzo aktywnie pracujący Zarząd Koła Lekarzy Seniorów zorganizował wyjazdy integracyjne dla swoich członków (m.in. do Pragi i Drezna) oraz spotkania okolicznościowe, wśród nich: wieczerzę wigilijną, która co roku cieszy się dużą frekwencją. U stomatologów odbywały się regularne posiedzenia szkoleniowe organizowane wspólnie z Kołem Terenowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Rok 2012 był czasem intensywnej pracy związanej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, postępowaniem w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. W roku sprawozdawczym w biurze delegatury przyjęto 559 interesantów w sprawach: rejestracji, ubezpieczeń, składek. Prowadzono prace związane z przygotowaniem list rejonów wyborczych przed zbliżającym się XXXII Zjazdem, który będzie zjazdem wyborczym.

Wiceprezes ds. Delegatury Jeleniogórskiej oraz jej członkowie brali udział we wspólnych posiedzeniach Prezydiów Izb Lekarskich w: Katowicach, Krakowie i Łodzi. Opiniowano wnioski o  przyznanie zapomóg dla lekarzy w sytuacjach losowych. Członkowie Rady i delegaci uczestniczyli w konkursach na ordynatorów i pielęgniarki oddziałowe w podmiotach leczniczych na terenie delegatury.

Członkowie Delegatury biorą udział w posiedzeniach rad społecznych Szpitala MSW, sanatorium oraz KRUS-u. Służymy radą i pomocą wszystkim lekarzom, którzy większość spraw mogą załatwić w biurze delegatury, bez konieczności wyjazdu do Wrocławia.

Barbara Polek

Za organizację XXX Zjazdu Delegatów DIL odpowiadała Delegatura Jeleniogórska.

 

Zaloguj się aby komentować.