logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Kształcenia Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Kształcenia

Pod przewodnictwem dr. n. med. Andrzeja Wojnara Komisja Kształcenia DRL odbyła w 2012 roku 5 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 7 osób.

dr n. med. Andrzej Wojnar przewodniczący Komisji Kształcenia DRLW okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 13 konferencji naukowo-szkoleniowych o następującej tematyce: „Anestezjologia i intensywna terapia”, „Otolaryngologia i onkologia w praktyce lekarza rodzinnego”, „Medycyna sądowa i prawo medyczne”, „Neurologia dziecięca”, „Osteoporoza”, „Nefrologia – przegląd problemów klinicznych dla specjalistów medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych”, „Pediatria, kardiologia i alergologia dziecięca”, „Chirurgia naczyniowa”, „Onkologia”, „Nowoczesne postępowanie w położnictwie i ginekologii”, „Hematologia”, „Endokrynologia”, „Profilaktyka zakażeń na oddziałach zabiegowych”. Uczestniczyły w nich średnio 63 osoby. Ponadto Komisja Kształcenia wspólnie z Komisją Stomatologiczną DRL przygotowały 13 szkoleń, w których średnio brało udział 156 osób. Tematyka obejmowała m.in. stomatologię zachowawczą, endodoncję, periodontologię oraz radiologię.

Jeszcze w roku ubiegłym Komisja, zgodnie z uchwałą nr 15/08/V NRL z 19.09.2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, wystąpiła do ww. ośrodka z wnioskiem o przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego. Zgodnie z uchwałą NRL dotacja może stanowić do 50% kosztów szkolenia i obejmować następujące wydatki: honoraria dla wykładowców, promocję szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wynajem sali. W roku 2012 Komisja Kształcenia uzyskała dotację w wysokości 11 681,90 zł. W listopadzie roku sprawozdawczego Komisja wystąpiła o przyznanie dotacji na organizację konferencji w roku 2013 o następującej tematyce: „Problemy okulistyczne dla lekarzy medycyny rodzinnej i internistów” (styczeń), „Wybrane zagadnienia z kardiologii w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” (luty), „Zespół dziecka krzywdzonego – aspekty medyczne, prawne i psychologiczne” (marzec), „Problemy pulmonologiczne w praktyce lekarskiej” (kwiecień), „Tętniaki aorty – problem diagnostyczny, terapeutyczny i orzeczniczy” (maj), „Rola mikrobiologii w kontroli chorób o podłożu infekcyjnym” (czerwiec), „Problemy dermatologii w codziennej praktyce klinicznej” (grudzień), cykl warsztatów „Stany nagłe w gabinecie lekarskim – postępowanie praktyczne”. Już teraz zapraszam Koleżanki i Kolegów do udziału w tych spotkaniach!

Szkolenia w poszczególnych Delegaturach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej:

 • Delegatura Wałbrzyska – odbyło się 25 szkoleń (w tym 2 stomatologiczne), w których średnio uczestniczyło 21 osób,
 • Delegatura Jeleniogórska – odbyło się 9 szkoleń dla lekarzy dentystów, w których średnio brało udział 39 osób,
 • Delegatura Legnicka – odbyło się 9 szkoleń dla lekarzy dentystów, w których średnio uczestniczyło 25 osób.


Wszyscy uczestnicy konferencji i szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych. Łącznie w Delegaturach: Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej i Legnickiej wystawiono 1105 certyfikatów, natomiast we Wrocławiu 832 certyfikatów z konferencji ogólnolekarskich i 2028 certyfikatów ze szkoleń dla lekarzy dentystów.

We wrześniu 2012 r. Komisja zainicjowała także cykl kursów komputerowych dla lekarzy, w związku z planowanym od 01.08.2014 r. obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (art. 56 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – Dz. U. nr 113, poz. 65 ze zm.). Kurs prowadzony był przez firmę szkoleniową IT Joanna Jaremko z Wrocławia, obejmował 3 cykle 5-godzinne dot. obsługi pakietu MS Office i Internetu, koszt 225 zł. Wzięło w nim udział 85 lekarzy. Komisja postanowiła przeznaczyć na ten cel kwotę 20 000 zł w przyszłorocznym budżecie.

Do zadań Komisji należy również wyrażanie opinii w sprawie powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w poszczególnych dziedzinach medycyny. Opinie Komisji przekazywane są do rozpatrzenia przez Dolnośląską Radę Lekarską, najczęściej po wstępnych rozmowach z kandydatami zapraszanymi na posiedzenia. W roku 2012 pozytywnie zaopiniowano 10 kandydatów na stanowiska konsultantów wojewódzkich w następujących dziedzinach: choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, balneologia i medycyna fizykalna, okulistyka, chirurgia plastyczna, otolaryngologia, onkologia i hematologia dziecięca, nefrologia, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz chirurgia dziecięca. W jednym przypadku opinia Komisji była negatywna (w dziedzinie chirurgii stomatologicznej).

W roku 2012 z pierwszego okresu rozliczeniowego rozliczyło się 47 osób, w tym 22 osoby uzyskały ponad 200 punktów edukacyjnych. Z drugiego okresu rozliczeniowego zostało rozliczonych 197 osób, w tym 66 uzyskało ponad 200 punktów edukacyjnych. Ponadto z końcem roku sprawozdawczego 150 osób złożyło dokumenty do rozliczenia, co nastąpi w roku 2013. Dotychczas ogółem zostało rozliczonych 2744 lekarzy z pierwszego okresu rozliczeniowego, z czego 1993 dopełniło obowiązku doskonalenia zawodowego. Z drugiego okresu zostało rozliczonych 203 lekarzy, w tym 79 dopełniło obowiązku doskonalenia zawodowego.

W roku 2012 r. zarejestrowaliśmy 8 nowych podmiotów szkolących. Ogólnie w rejestrze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej figuruje 91 podmiotów, które organizują zdarzenia edukacyjne w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

KOSZTY KOMISJI KSZTAŁCENIA W ROKU 2012:

 • 7 dofinansowań przewodów doktorskich na łączną kwotę 10 108,54 zł,
 • 1 dofinansowanie przewodu habilitacyjnego na łączną kwotę 1 500 zł
 • 52 dofinansowania kursów lub stażu obowiązkowego w ramach specjalizacji na łączną kwotę 33 001 zł,
 • 65 umów o dzieło dla wykładowców na konferencjach organizowanych przez DIL na łączną kwotę 24 761 zł,
 • 23 umowy o dzieło dla wykładowców zgodnie z zasadami współpracy DIL z UM w zakresie realizacji kursów specjalizacyjnych i doskonalących z listy CMKP oraz kursów w ramach kształcenia ustawicznego na łączną kwotę 30 940 zł,
 • druk publikacji naukowych (5 monografii) na łączną kwotę 14 455 zł,
 • druk wniosków i certyfikatów na łączną kwotę 1 266,51 zł,
 • naprawa fantomu – 1 435,51 zł,
 • szkolenia w Delegaturze Wałbrzyskiej – 20 858,53 zł,
 • szkolenia w Delegaturze Jeleniogórskiej – 10 066 zł,
 • szkolenia w Delegaturze Legnickiej – 2 082 zł,
 • inne (koszty posiedzeń, materiały biurowe, opłaty telefoniczne i pocztowe) na łączną kwotę 6 843,58 zł.

Ogółem w roku 2012 Komisja wydatkowała kwotę (po odjęciu dotacji z NIL) 145 635,77 zł (81%). Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za współpracę i pomoc.

med. Andrzej Wojnar

 

Zaloguj się aby komentować.