logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów

W 2012 r., pod przewodnictwem lek. Bożeny Kaniak, Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL odbyła 10 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 9 osób, dobrze wywiązujących się z powierzonych czynności.

lek. med. Bożena Kaniak przewodnicząca Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRLDo priorytetowych zadań Komisji należy przede wszystkim pomoc finansowa Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z uchwałą DRL nr 84/2002 z 12.09.2002 r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z 27.05.2010 r. przyznawane są również odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza, członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów Ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 ze zm.).

W roku 2012 przyznano 72 bezzwrotne zapomogi na łączną kwotę 176 820 zł, w tym:

  • 20 zapomóg przyznanych przez Komisję,
  • 45 zapomóg rozpatrzonych przez Komisję i zaakceptowanych przez skarbnika DRL,
  • 7 zapomóg rozpatrzonych przez Komisję i zaakceptowanych przez Prezydium bądź Radę.

Podania obejmowały następujące przypadki:

  • choroby (w większości nowotworowe),
  • pomoc wdowom po lekarzach samotnie wychowujących dzieci,
  • pomoc osobom po wypadkach wymagających rehabilitacji oraz opieki medycznej i pielęgniarskiej,
  • wsparcie emerytów i rencistów posiadających niskie dochody,
  • – pomoc młodym lekarzom: bezrobocie, niskie wynagrodzenia stażystów, stażyści bez świadczeń stypendialnych.

W 5 przypadkach, kierując się regulaminem, Komisja stwierdziła brak podstaw do udzielenia zapomogi. Komisja przyznała 20 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 20 tys. zł. Inne koszty – ok. 3 188,36 zł (koszty posiedzeń, opłaty telefoniczne i pocztowe, materiały biurowe). Ogółem w roku 2012 Komisja wydatkowała kwotę 200 008,36 zł (100%).

Pomoc Komisji Socjalnej nie ogranicza się wyłącznie do sfery finansowej, dotyczy ona również innych form, takich jak: hospitalizacja, dostęp do leków lub urządzeń medycznych czy rehabilitacja.

W roku 2013 będziemy kontynuować dotychczasowe zadania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej członków DIL oraz ich rodzin. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za współpracę i pomoc.

Bożena Kaniak

 

Zaloguj się aby komentować.