logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Etyki Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Etyki

Komisja Etyki DRL została powołana uchwałą nr 132/2010 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z 22 kwietnia 2010 r. Komisja działa obecnie w składzie: przewodniczący – dr n. med. Jakub Trnka, zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Michał Jeleń i prof. dr hab. Krzysztof Wronecki, sekretarz – lek. Małgorzata Niemiec. Członkowie: dr n. med. Marta Pilak, dr n. med. Ryszard Rzeszutko, dr n. med. Franciszek Zawiślak, lek. dent. Krystyna Berdzik, lek. Elżbieta Szwarc, lek. Rafał Ślusarz.

dr n. med. Jakub Trnka przewodniczący Komisji Etyki DRLKomisja Etyki DRL działa zgodnie z przepisami aktualnej Ustawy o izbach lekarskich, Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz zgodnie z art. Kodeksu etyki lekarskiej. Zadania Komisji sprowadzają się do sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza. Jej celem jest krzewienie i propagowanie w środowisku lekarskim Dolnego Śląska ogólnych zasad etyki i deontologii zawodu lekarza. Komisja współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz samorządami innych zawodów zaufania publicznego w kraju i za granicą. Swoje cele i zadania realizuje poprzez organizowanie spotkań, konferencji z zaproszonymi autorytetami z dziedziny nauki, etyki i prawa.

W 2012 r. Komisja Etyki, we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska S.A. – sponsorem, zorganizowała XIV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązania”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: JM rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych mgr Barbara Kras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Malicki, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Igor Chęciński. Konferencja odbyła się 23 listopada 2012 r. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników. Z wykładami wystąpili m.in.: prof. dr hab. Barbara Świątek i dr n. med. mgr praw. Tomasz Jurek oraz dr Marta Rorat z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu, dr Jolanta Orłowska-Heitzman – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, mec. Andrzej Malicki – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, dr hab. n. praw. Jędrzej Skrzypczak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka Piotrowska – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prokurator Andrzej Jóźwiak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, dr n. med. Krzysztof Kordel – Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej.

W 2012 r. odbyło się siedem spotkań Komisji, podczas których rozpatrywano skargi złożone zarówno przez pacjentów na lekarzy, jak i przez lekarzy na lekarzy. Komisja zaprasza na swoje posiedzenia osoby uczestniczące w sytuacjach konfliktowych i po rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu. W grudniu zorganizowano ostatnie – świąteczne spotkanie Komisji, na które zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządu lekarskiego.

W 2013 r. zaplanowano kolejne posiedzenia Komisji. Pierwsze z nich odbyło się 30 stycznia. Przewodniczący Komisji pełni dyżur w siedzibie DIL w dniach posiedzeń Komisji.

Jakub Trnka

 

Zaloguj się aby komentować.