logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego

Uchwałą nr 255/2009 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 03.12.2009r. zatwierdzono skład Komisji ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego. Przewodniczącym Komisji został wybrany dr n. med. Andrzej Wojnar. Członkowie Komisji to: lekarz Jacek Chodorski, lekarz Ryszard Kępa, lekarz dentysta Alicja Marczyk-Felba, lekarz dentysta Barbara Polek, lekarz Dorota Radziszewska.

dr n. med. Andrzej Wojnar przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego DRLW okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego zaopiniowała:

  • 371 wniosków w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
  • 359 wniosków w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po stażu podyplomowym,
  • 14 wniosków w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty cudzoziemcom,
  • 9 wniosków w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty cudzoziemcom,
  • 7 wniosków w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po uzyskaniu obywatelstwa polskiego,
  • 3 wnioski w sprawie wpisania na listę członków DIL, wpisu do rejestru i wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – w związku z podjęciem wykonywania zawodu na obszarze RP – przeniesienie z ewidencji lekarzy,
  • 63 wnioski lekarzy, lekarzy dentystów sprawie wpisania na listę członków DIL i wpisu do rejestru w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej,
  • 2 wnioski w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,
  • 28 wniosków o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarza dentysty,
  • 12 wniosków o skierowanie na przeszkolenie lekarza, lekarza dentysty w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat.

Ogółem zaopiniowano 868 wniosków.

W roku 2012 na staż podyplomowy skierowano 380 stażystów, w tym 290 lekarzy i 90 lekarzy dentystów. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 123 lekarzy i lekarzy dentystów członków DIL złożyło podania o zaświadczenia niezbędne przy ubieganiu się o pracę w państwach Unii Europejskiej. Ogółem wydano 274 zaświadczenia dla lekarzy i lekarzy dentystów takich jak: zaświadczenie o posiadaniu formalnych kwalifikacji, zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu, zaświadczenie o postawie etycznej, zaświadczenie o okresie zatrudnienia, zaświadczenie dla lekarzy, którzy ukończyli studia poza obszarem Unii Europejskiej, zaświadczenie o równorzędności tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty, zaświadczenia o równorzędności specjalizacji.

Andrzej Wojnar

 

Zaloguj się aby komentować.