logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
Marzec 2013
Na Cito: MUSIMY (?) BYĆ NIEMAL DEMIURGAMI Drukuj

MUSIMY (?) BYĆ NIEMAL DEMIURGAMI

Zaplanowany na 23 marca 2013 r. XXXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej poświęcony będzie aktualnym, często „bolącym” problemom naszego środowiska. My lekarze jesteśmy szczególnie świadomi, że zawodowych udręk jest naprawdę niemało, ponieważ doświadczamy ich na co dzień. Do takiego stwierdzenia upoważniają docierające do Izby głosy koleżanek i kolegów czy lektura prasy. Co tu dużo mówić – jest niewesoło. W ostatnim roku przybyło medyków, którzy z powodu niepodpisanego kontraktu z NFZ utracili miejsca pracy. Z nie mniejszymi problemami borykają się lekarze rezydenci (czyt. nr 2/2013 „Medium”) czy lekarze seniorzy. Fatalna ustawa refundacyjna dostarcza zgryzot i lekarzom i chorym.

 
Sprawozdanie z działalności DRL w 2012 roku: SŁUŻYĆ I CHRONIĆ Drukuj

Sprawozdanie z działalności DRL w 2012 roku
SŁUŻYĆ I CHRONIĆ

Sprawozdania można pisać bardzo typowo – koncentrując się na liczbie podjętych uchwał czy ilości spotkań, np. Rady DRL. Niniejsze ma nieco inny charakter. Jest dość swobodnym i krótkim opracowaniem wzbogaconym o fotografie, których symbolika stanowi uzupełnienie treści. Informacji w pigułce o działaniach DRL w ostatnich 12 miesiącach dostarczy Szanownemu Czytelnikowi także tzw. rozkładówka „Medium” (s. 22-23). Opublikowane na niej zdjęcia pozwalają w mojej ocenie stosunkowo szybko zorientować się, jakie wydarzenia absorbowały władze Izby.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Sprawozdanie wiceprezesa d s. finansowo-budżetowych Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2012. Uwagi do preliminarza b udżetowego na rok 2013 Drukuj

Sprawozdanie wiceprezesa d s. finansowo-budżetowych
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2012.
Uwagi do preliminarza b udżetowego na rok 2013

Koleżanki i Koledzy!

Niestety, do momentu druku niniejszego numeru „Medium” nie zostały jeszcze zaksięgowane wszystkie faktury. Z tego właśnie powodu nie udało się zamieścić wykonania budżetu za rok 2012. Wszystko jednak wskazuje na to, że mimo planowanego wcześniej deficytu na poziomie 150 000 zł, rok budżetowy 2012 zamkniemy… nadwyżką! To niewątpliwie zasługa bardzo restrykcyjnego nadzoru nad naszymi wydatkami sprawowanego przez skarbnika DRL dr Małgorzatę Niemiec. Na tak korzystny wynik finansowy miała też wpływ zmiana polityki Izby wobec Ministerstwa Zdrowia w kwestii rozliczeń za czynności przejęte od administracji państwowej. Z perspektywy czasu wydaje się, że ubiegłoroczna decyzja o przyjęciu oferowanej dotacji była lepsza niż jej odmowa w rozliczeniu roku 2011.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. modernizacji obiektu przy ul. Kazimierza Wielkieg o 45 Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. modernizacji obiektu przy ul. Kazimierza Wielkieg o 45

Zespół ds. modernizacji obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, powołany w celu realizacji naszej inwestycji, w okresie sprawozdawczym zebrał się jedenaście razy, w tym również na wspólnych posiedzeniach z Komisją Finansową i Komisją Rewizyjną. Z pracy w Zespole zrezygnował kol. Józef Lula, za to jego skład poszerzono o kol. Małgorzatę Nakraszewicz i kol. Bożenę Kaniak.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok; Komisja Stomatologiczna Drukuj

Komisja Stomatologiczna

W roku 2012 Komisja Stomatologiczna DRL zorganizowała 7 posiedzeń, przy czym pierwsze spotkanie odbyło się w przeddzień imienin naszej patronki św. Apolonii, której „zbawienne czuwanie” miało zapewnić nam owocne obrady i podejmowanie słusznych, przemyślanych decyzji.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: DELEGATURA WAŁBRZYSKA Drukuj

DELEGATURA WAŁBRZYSKA

Rok 2012 był dla lekarzy niezwykle burzliwy. Przyniósł nam wiele niepokoju wynikającego z wprowadzania w życie tzw. „ustaw Kopaczowej”. W sprawach związanych z: receptami, praktykami, rejestrami podmiotów medycznych, ubezpieczeniami odwiedziło nasze biuro przy ul. Moniuszki ponad 1800 lekarzy. Pani Beata Czołowska, pracująca w delegaturze na ½ etatu, dwoiła się i troiła, żeby pomóc kolegom zaistnieć w nowej rzeczywistości prawnej i sprostać nowym przepisom. Lekarze przypomnieli sobie, czym są kolejki. Dzielnie oczekiwali w naszym biurze na administracyjne wsparcie p. Beaty, bez niej byłoby ciężko…

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: DELEGATURA JELENIOGÓRSKA Drukuj

DELEGATURA JELENIOGÓRSKA

Wiceprezesem DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej jest lek. dent. Barbara Polek. Biuro delegatury prowadzi zatrudniona na ½ etatu p. Eugenia Serba – starszy referent. Na terenie działania delegatury, która obejmuje 1314 lekarzy i 313 lekarzy dentystów, pracuje 19 delegatów wybranych na zjeździe w roku 2009. Ponadto działa 8 kół lekarzy, w tym jedno Koło Lekarzy Dentystów. Delegatura podzielona jest na 18 rejonów wyborczych.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: DELEGATURA LEGNICKA Drukuj

DELEGATURA LEGNICKA

W Delegaturze Legnickiej zarejestrowanych jest 1349 lekarzy i lekarzy dentystów. Są oni zorganizowani w 11 kołach z aktywnymi przewodniczącymi: Violetta Duży, Dariusz Dąbrowski, Grzegorz Pacułt. Funkcję przewodniczącego delegatury pełni dr Ryszard Kępa, a jego zastępczynią i pełnomocnikiem ds. stomatologii jest lek. stom. Violetta Duży.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Kształcenia Drukuj

Komisja Kształcenia

Pod przewodnictwem dr. n. med. Andrzeja Wojnara Komisja Kształcenia DRL odbyła w 2012 roku 5 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 7 osób.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Drukuj

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów

W 2012 r., pod przewodnictwem lek. Bożeny Kaniak, Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL odbyła 10 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 9 osób, dobrze wywiązujących się z powierzonych czynności.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Finansowa Drukuj

Komisja Finansowa

W 2012 roku Komisja Finansowa, podobnie jak w latach ubiegłych, pracowała w składzie: dr Piotr Knast – przewodniczący, dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz, dr Marek Skoczylas i dr Andrzej Stawarski – członkowie.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Etyki Drukuj

Komisja Etyki

Komisja Etyki DRL została powołana uchwałą nr 132/2010 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z 22 kwietnia 2010 r. Komisja działa obecnie w składzie: przewodniczący – dr n. med. Jakub Trnka, zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Michał Jeleń i prof. dr hab. Krzysztof Wronecki, sekretarz – lek. Małgorzata Niemiec. Członkowie: dr n. med. Marta Pilak, dr n. med. Ryszard Rzeszutko, dr n. med. Franciszek Zawiślak, lek. dent. Krystyna Berdzik, lek. Elżbieta Szwarc, lek. Rafał Ślusarz.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców Drukuj

Komisja Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców

W 2012 roku odbyło się 5 posiedzeń Komisji (9 lutego,19 kwietnia, 21 czerwca, 27 września i 13 grudnia). W każdym z nich brało udział nie mniej niż 6 lekarzy. W odniesieniu do ogólnej liczby członków Komisji (13) frekwencja podczas spotkań wynosiła zatem ok. 50%.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego Drukuj

Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego

Uchwałą nr 255/2009 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 03.12.2009r. zatwierdzono skład Komisji ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego. Przewodniczącym Komisji został wybrany dr n. med. Andrzej Wojnar. Członkowie Komisji to: lekarz Jacek Chodorski, lekarz Ryszard Kępa, lekarz dentysta Alicja Marczyk-Felba, lekarz dentysta Barbara Polek, lekarz Dorota Radziszewska.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Legislacyjna Drukuj

Komisja Legislacyjna

Komisja Legislacyjna DRL działa w oparciu o Regulamin Komisji zatwierdzony przez Dolnośląską Radę Lekarską uchwałą nr 9/2006 z 12 stycznia 2006 r. W okresie sprawozdawczym nasza działalność miała „dwie prędkości". Do końca marca 2012 roku Komisja spotykała się sporadycznie i w zasadzie jej prace były zawieszone.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Historyczna i Kultury Drukuj

Komisja Historyczna i Kultury

Komisja Historyczna i Kultury Dolnośląskiej Rady Lekarskiej liczy 17 członków. Są nimi: dr n. med. Urszula Chojnacka, prof. Andrzej Gładysz, dr Roman Hajzik, dr Zofia Kaczmarska, prof. Andrzej Kierzek, prof. Wacław Kornaszewski, drJerzy Kos, dr Bogusław Makuch, prof. Gerwazy Świderski, prof. Renata Wąsik, dr n. med. Andrzej Wojnar, prof. Krzysztof Wronecki oraz sympatycy: prof. Irma Kasprzak-Bergman, prof. Paweł Bergman, dr Teresa Bujko, prof. Piotr Dzięgiel i prof. Jerzy Kołodziej.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: KOMISJA BIOETYCZNA Drukuj

KOMISJA BIOETYCZNA

Komisja Bioetyczna przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej w roku 2012 odbyła 11 posiedzeń.

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Sportu Drukuj

Komisja Sportu

W roku 2012 Komisja Sportu DRL pokryła częściowo koszty uczestnictwa członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w zawodach sportowych odbywających się na terenie Polski. Dzięki dofinansowaniu grupa medyków zrzeszona w DIL wzięła udział w:

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok; Komisja Młodych Lekarzy Drukuj

Komisja Młodych Lekarzy

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. odbyła się w Poznaniu XXI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Naszą Izbę reprezentowali: Tomasz Krala i Zbigniew Winkel. Tematem konferencji były „Specjalizacje Lekarskie w XXI w”. W trakcie konferencji wypracowano 4 apele dotyczące specjalizacji:

 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Koło Lekarzy Seniorów Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Koło Lekarzy Seniorów

W 2012 r. Zarząd Koła zorganizował 10 spotkań, które poświęcone zostały następującym kwestiom: ustalenie tematów wykładów i prelegentów, organizacja wycieczek, wydarzeń kulturalnych i spotkania opłatkowego. 9 zebrań o charakterze naukowym odbyło się w sali konferencyjnej DIL. W ich trakcie mówiono zwyczajowo o chorobach, z jakimi borykają się osoby w starszym wieku.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2