logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Po XXXV Zjeździe Delegatów DIL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Głosowanie ws. udzielenia Radzie absolutorium. (Fot. M.J.)

Po XXXV Zjeździe Delegatów DIL

Do końca VII kadencji funkcję prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej pełnić będzie dr n. med. Paweł Wróblewski, który przez ostatnie 9 miesięcy przewodził samorządowi w roli pełniącego obowiązki. Tak 16 kwietnia 2016 r. zdecydowali delegaci. Wybór szefa korporacji lekarskiej poprzedziła burzliwa dyskusja – jak na zjazd budżetowy przystało – dotycząca przede wszystkim finansów. Rok 2015 Izba zakończyła na plusie. Zysk sięgający kwoty 1 646 117,40 zł ma być przeznaczony na działalność statutową. Medycy, biorący udział w XXXV Zjeździe Delegatów DIL, udzielili Radzie absolutorium i bez poprawek przegłosowali budżet na 2016 rok.

Hymnem państwowym, uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłych lekarzy rozpoczął się tradycyjnie tegoroczny zjazd budżetowy. Wzięło w nim udział 109 delegatów i goście honorowi: mgr Paweł Łukasiński, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz Anna Szafran, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Oboje apelowali o zacieśnienie współpracy pomiędzy korporacjami zawodowymi, która może zaowocować większym wpływem na politykę rządzących. Temu miałoby również służyć powołanie Unii Samorządów Zaufania Społecznego – do powzięcia takiej inicjatywy zachęcał zebranych mgr Łukasiński.

Delegaci przyjęli sprawozdania za 2015 r. przedstawione kolejno przez: dr. n. med. Pawła Wróblewskiego – p.o. prezesa DRL, lek. Małgorzatę Niemiec – skarbnika DRL, dr. n. med. Piotra Piszkę – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, lek. Włodzimierza Wiśniewskiego – przewodniczącego Sądu Lekarskiego, dr. hab. n. med. Andrzeja Wojnara – przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, lek. Ewę Krawiecką-Jaworską – w imieniu lek. dent. Piotra Laski, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nie obyło się jednak bez zastrzeżeń i różnicy zdań...

Prace dolnośląskiego samorządu lekarskiego w ostatnich miesiącach podsumował dr n. med. Paweł Wróblewski. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnięć minionego roku wymienił m.in.: ostateczne zakończenie procedury rozliczenia zwrotu podatku VAT z tytułu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, obniżenie całkowitego kosztu kredytu inwestycyjnego dzięki zmianie banku (z Plus Banku na PKO BP), skorygowanie błędnych zapisów w księgach wieczystych o prawie własności do Izby, bezpłatne ubezpieczenia OC dla młodych lekarzy – ufundowane przez samorząd i Inter Polskę, uruchomienie nowej strony internetowej DIL. – Za pośrednictwem kancelarii prawnej walczyliśmy o pozyskanie środków od Skarbu Państwa wydanych na realizację zadań przejętych od administracji państwowej. Odzyskaliśmy z Ministerstwa Zdrowia kwotę w wysokości 274 711 zł. Liczymy się z każdą złotówką, bo ciąży na nas 10 milionów zł kredytu. Przychody Izby w 2015 r. sięgnęły kwoty 9 950 536,78 zł, koszty zaś wyniosły 8 304 419,38 zł. Miniony rok zakończyliśmy co prawda na plusie, ale musimy pamiętać o tym kilkumilionowym zobowiązaniu – mówiła skarbnik DRL lek. Małgorzata Niemiec. Preliminarz budżetowy na 2016 r. ma być według założeń deficytowy. Przedstawicielka Komisji Rewizyjnej lek. Ewa Krawiecka-Jaworska oznajmiła, że kolejny audyt finansowy, przeprowadzony przez Agencję Biegłych Rewidentów ABR Sp. z o.o. w dziale księgowości, napawa optymizmem, a ten pion wreszcie wychodzi na prostą.

Choć był to zjazd budżetowy, delegaci rozmawiali nie tylko o finansach. Zebrani we Wrocławiu lekarze zaapelowali do specjalistów o udzielanie lekarzom seniorom konsultacji na preferencyjnych warunkach. Delegaci nie chcą też podziału samorządu na lekarski i lekarsko-dentystyczny. Zjazd opowiedział się za utrzymaniem jednego wspólnego samorządu, pod warunkiem równoprawnego funkcjonowania dwóch zawodów w jednej korporacji.

Magdalena Janiszewska

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. przedstawiła lek. Małgorzata Niemiec, skarbnik DRL

Dr n. med. Paweł Wróblewski (III od prawej) nie miał podczas wyborów na prezesa DRL kontrkandydata.

Gośćmi honorowymi zjazdu byli: Anna Szafran, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (I od lewej) oraz mgr Paweł Łukasiński, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

 

Zaloguj się aby komentować.