logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Sprawozdania - Komisja Stomatologiczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Stomatologiczna

W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń Komisji Stomatologicznej. W trakcie spotkań poruszane były problemy istotne dla środowiska dolnośląskich stomatologów. Najważniejsze informacje ukazywały się na łamach „Medium”, aby ta wiedza docierała do jak najszerszego kręgu lekarzy dentystów. Temu zamierzeniu sprzyjały także posiedzenia Komisji w delegaturach, co umożliwiało bezpośredni kontakt z koleżankami i kolegami z regionu i wzajemną wymianę poglądów. Trzy takie spotkania odbyły się kolejno: w pałacu Paladinum w Jeleniej Górze, w Krotoszycach (Delegatura Legnicka) i tradycyjnie świąteczne grudniowe spotkanie w Wałbrzychu, przy średniej frekwencji 40 osób.

Tradycyjnie, priorytetowym polem działalności Komisji były szkolenia. W Delegaturze Wrocławskiej zorganizowano 10 szkoleń o bardzo zróżnicowanej tematyce. Dotyczyły one zarówno spraw stricte medycznych, jak i wielu umiejętności, które lekarz jako przedsiębiorca musi sobie przyswoić dla prawidłowego prowadzenia praktyki medycznej. We współpracy z Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zorganizowano 5 konferencji. Odbywające się w listopadzie III Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne zwyczajowo cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wysoka frekwencja to efekt doskonałego przygotowania merytorycznego spotkania. W minionym roku wspólnie z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych zorganizowaliśmy po raz pierwszy konferencję poświęconą zdrowiu jamy ustnej kobiet w ciąży, matek oraz dzieci od okresu niemowlęctwa. Temat został przedstawiony kompleksowo. Szczególnie mocno zaakcentowano niebezpieczeństwa wynikające z nieleczonych chorób jamy ustnej przyszłych matek, takie jak przedwczesny poród czy też niska waga urodzeniowa dzieci. Zaprezentowane podczas konferencji obowiązujące standardy utrzymania właściwej higieny jamy ustnej spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno pielęgniarek i położnych, jak i uczestniczących w spotkaniu lekarzy.

Z mojej inicjatywy po raz pierwszy zorganizowane zostało szkolenie z ochrony radiologicznej. Jest ono obowiązkowe dla praktyk posiadających aparaturę RTG. Dzięki wsparciu przewodniczącego Komisji Kształcenia koszty szkolenia pokryto z budżetu KK, a lekarze opłacili wyłącznie koszt egzaminu (140 zł). Ze względu na duże zainteresowanie koleżanek i kolegów różnych specjalności medycznych tymi szkoleniami, będą one organizowane cyklicznie, na takich samych zasadach jak dotychczas.

Nowością było także dwuetapowe szkolenie, w czasie którego lekarze obserwowali na ekranie, w czasie rzeczywistym, czynności lekarza w trakcie pracy. Dr Jacek Ciesielski w swoim gabinecie w Łodzi przeprowadził zabieg szlifowania zębów pod licówki u pacjenta oraz ich osadzenia, a w sali wykładowej Izby słuchacze mogli to obserwować i wysłuchać komentarza. Następnego dnia dr Ciesielski przeprowadził wykład w naszej Izbie, podczas którego lekarze mogli zadawać pytania dotyczące prezentacji z dnia poprzedniego. Ponadto zorganizowanych zostało 5 warsztatów tematycznie nawiązujących do poprzedzających je wykładów.

W Delegaturze Wrocławskiej lekarzom stomatologom wydano łącznie 2 070 certyfikatów. Szkoliliśmy się również w delegaturach. W Delegaturze Jeleniogórskiej odbyło się 5 szkoleń i warsztaty, a w Delegaturze Legnickiej – szkolenie i warsztaty. Członkowie Komisji uczestniczyli także w wielu spotkaniach naukowych organizowanych przez inne izby lekarskie, obszerne relacje z tych spotkań były publikowane w „Medium”.

Równie ważną dziedziną aktywności Komisji Stomatologicznej były działania zmierzające do poprawy warunków pracy zawodowej stomatologów. W związku z tym wysłaliśmy do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wypracowane przez Komisję stanowisko, w którym zawarliśmy następujące postulaty:

  • zwiększenie wyceny procedur wykonywanych u dzieci;
  • docelowo opracowanie katalogu świadczeń wykonywanych wyłącznie u dzieci do 18. roku życia;
  • przyjęcia zasady, że fakt posiadania określonej specjalizacji ma być wyraźnie odczuwalny w ocenie rankingowej oferty;
  • przyjęcie założenia, że nie jest naszą rolą zapewnienie pomocy doraźnej w soboty i dlatego deklaracja pracy w soboty nie powinna być elementem oceny dodatkowej;
  • potrzebę ustalenia ostatecznego terminu wstecznej weryfikacji świadczeń;
  • przyjęcie zasady, że każdy etap prac protetycznych powinien być wyceniony i opłacony oddzielnie dla uniknięcia sytuacji, w których praca z przyczyn od nas niezależnych nie może być skończona, a nasze zobowiązania wobec pracowni protetycznej za już wykonane etapy muszą być uregulowane;
  • pacjentowi powinno przysługiwać prawo do uzupełnienia protetycznego raz na 5 lat, niezależnie od zakresu protezy z możliwością podścielania i dostawiania zębów;
  • stomatolodzy powinni mieć możliwość sprawdzenia on-line, z jakich świadczeń skorzystał dotychczas pacjent. Ta wiedza wydaje się być niezbędna przed udzieleniem kolejnych świadczeń tego samego rodzaju, na które występują limity ilościowe lub czasowe. I o to też postulowaliśmy.

Komisja Stomatologiczna współpracowała ściśle z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie realizacji programu „Profilaktyka próchnicy we wrocławskich przedszkolach” poprzez konsultacje w przygotowaniu programu i jego monitorowanie. Niektórzy członkowie Komisji byli także realizatorami tego programu. Na bazie powyższej współpracy od wielu lat jesteśmy zapraszani do uczestnictwa w Dniach Promocji Zdrowia, gdzie nasze stoisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno dorosłych, jak i dzieci, co jest źródłem naszej satysfakcji.

Palące problemy, które członkowie KS zgłaszali podczas naszych obrad, starałam się przenosić na posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Na przykład, na tym forum domagaliśmy się zlikwidowania sprawozdań kolejek oczekujących, czy też uproszczenia procedur dla lekarzy posiadających aparaty RTG poprzez zmniejszenie częstości testów eksploatacyjnych podstawowych i specjalistycznych. Kolejną kwestią podnoszoną wielokrotnie przez członków Komisji jest utrudniony dostęp do specjalizacji. Z tego powodu w zespole KS NRL pod moim kierownictwem podjęto działania, które zdefiniowały problem. Zespół opracował szereg postulatów, które poprzez zmianę warunków akredytacji dałyby szansę indywidualnym specjalistycznym praktykom lekarskim na prowadzenie szkolenia specjalistycznego. Wypracowane stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.

Podejmujemy także współpracę transgraniczną. Podczas VI Niemiecko-Polskiego Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”, które odbyło się wiosną ubiegłego roku w Görlitz, zaproponowałam prezesowi Krajowej Izby Dentystów Saksonii nawiązanie współpracy, co spotkało się z przychylnością. W efekcie 17 lutego br. wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu, którego tematem przewodnim było szkolenie podyplomowe ustawiczne i specjalizacyjne oraz szkolenie w zawodach pomocniczych.

Tradycyjnie, Komisja ufundowała nagrody książkowe dla dwojga najlepszych absolwentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu.

Wspólnie z dr Grażyną Ossowską (neurolog) zorganizowałam spotkanie towarzyskie, tym razem wyłącznie dla pań – „Być kobietą”, sympatycznie przyjęte przez środowisko, co zachęca do organizowania takich spotkań w przyszłości.

Chcę podkreślić, że realizacja ww. działań była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu członków Komisji Stomatologicznej oraz przy wsparciu pracowników administracyjnych biura DIL, za co im wszystkim bardzo dziękuję.

Lek. dent. Alicja Marczyk-Felba – przewodnicząca Komisji Stomatologicznej

 

Zaloguj się aby komentować.