logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Sprawozdania - Komisja Kształcenia Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Kształcenia

W roku 2015 Komisja Kształcenia DRL odbyła 6 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 8 osób.

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 15 konferencji naukowo-szkoleniowych, w których średnio uczestniczyły 82 osoby, o różnorodnej tematyce: niedożywienie w praktyce ambulatoryjnej, rak płuca, nefrologia, neonatologia, leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych, mikrobiologia, dziecko, jego zdrowie i środowisko. Wydano 5 publikacji naukowych cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników, zawierających streszczenia referatów wygłoszonych podczas szkoleń.

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar – przewodniczący Komisji KształceniaWspólnie z Komisją Stomatologiczną DRL zorganizowano:

 • 10 kursów medycznych (średnia liczba uczestników – 112 osób),
 • 5 konferencji współorganizowanych z PTS (średnia liczba uczestników – 145 osób),
 • konferencję współorganizowaną z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Wrocławskim Centrum Zdrowia oraz Izbą Pielęgniarek i Położnych (114 osób),
 • 2 warsztaty płatne (69 osób),
 • kurs medyczny z ochrony radiologicznej pacjenta zakończony płatnym egzaminem (85 osób).

Tematyka ww. zdarzeń edukacyjnych obejmowała m.in.: stomatologię zachowawczą, endodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologiczną, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, stres i wypalenie zawodowe, błędy w dokumentacji medycznej i ochronę danych osobowych. Kurs z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, ze względu na duże zainteresowanie, zostanie powtórzony w I półroczu 2016 r. i będzie skierowany do osób (lekarzy i lekarzy dentystów) wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego, które są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta poprzez ukończenie ww. szkolenia, zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jego zdanie, ważnego przez 5 lat.

W roku 2015 Komisja, zgodnie z uchwałą nr 15/08/V NRL z dnia 19.09.2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, wystąpiła do ww. ośrodka z wnioskiem o przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego. Zgodnie z uchwałą NRL dotacja może stanowić do 50 proc. kosztów szkolenia i może obejmować następujące wydatki: honoraria dla wykładowców, promocję szkolenia, materiały szkoleniowe (np. publikacje naukowe) oraz wynajem sali.

Na zdarzenia edukacyjne, zorganizowane w roku 2015, Komisja Kształcenia uzyskała dotację w wysokości: I półrocze = 12 007 zł, II półrocze = 9 894 zł.

W listopadzie 2015 r. Komisja wystąpiła o przyznanie dotacji na organizację konferencji w roku 2016 o następującej tematyce: niedożywienie w zaburzeniach połykania (styczeń), wybrane zagadnienia współczesnej toksykologii klinicznej (kwiecień) oraz cykl warsztatów z zakresu medycyny ratunkowej (stany nagłe w gabinecie lekarskim) i psychologii (pacjent to nie tylko ciało, czyli w chorym ciele chory duch oraz komunikacja interpersonalna w zespole medycznym i asertywność w relacji z pacjentem).

Przygotowywane są również szkolenia z zakresu: chory w wieku podeszłym (luty), neonatologia i pediatria (marzec), ratownictwo medyczne (kwiecień), program profilaktyki i wczesnego wykrywania autyzmu (maj), dziecko – jego zdrowie i środowisko (maj), psychiatria (wrzesień), promocja zdrowia i profilaktyka chorób (listopad) oraz ginekologia dziewczęca (grudzień).

We wrześniu 2016 r. po raz pierwszy zorganizowany zostanie kurs obowiązkowy do specjalizacji z prawa medycznego (dla 100 osób), którego kierownikiem naukowym będzie dr n. prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kurs uzyskał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i w całości jest finansowany ze środków Komisji Kształcenia. Rekrutacja rozpocznie się od lutego 2016 r. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów do udziału w szkoleniach!

Szkolenia w delegaturach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej:

 • Delegatura Wałbrzyska – odbyły się 23 szkolenia (w tym warsztaty i 22 szkolenia ogólnolekarskie), w których ogółem uczestniczyło 524 osoby,
 • Delegatura Jeleniogórska – odbyło się 6 szkoleń, w tym 5 stomatologicznych (157 osób) i warsztaty (11 osób),
 • Delegatura Legnicka – odbyło się szkolenie stomatologiczne (33 osoby) i warsztaty dla lekarzy dentystów (21 osób).

Wszyscy uczestnicy poszczególnych zdarzeń edukacyjnych otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych. Łącznie wystawiono około 4 500 certyfikatów, w tym:

 • delegatury (Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica) – 746 certyfikatów,
 • Wrocław – szkolenia ogólnolekarskie – 1 221 certyfikatów,
 • Wrocław – szkolenia stomatologiczne – 2 070 certyfikatów,
 • warsztaty – 360 certyfikatów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w roku 2015 rozliczyły się 32 osoby, w tym 15 osób uzyskało ponad 200 punktów edukacyjnych. W poszczególnych okresach rozliczeniowych liczba osób rozliczających się przedstawia się następująco:

 • pierwszy okres: 2 783 osoby, w tym 2 018 dopełniło obowiązku doskonalenia;
 • drugi okres: 529 osób, w tym 281 dopełniło obowiązku doskonalenia;
 • trzeci okres: 14 osób, w tym 7 dopełniło obowiązku doskonalenia.

W roku 2015 r. zarejestrowaliśmy 7 nowych podmiotów szkolących. Ogółem w rejestrze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zarejestrowanych jest 108 podmiotów, które organizują zdarzenia edukacyjne w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Ogółem w roku 2015 Komisja wydatkowała kwotę (po odjęciu dotacji z NIL) ok. 247 000 zł, co stanowi 98,8 proc. jej budżetu.

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za współpracę i pomoc.

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar
– przewodniczący Komisji Kształcenia

 

Zaloguj się aby komentować.