logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Sprawozdania - Delegatura DIL w Jeleniej Górze Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL w Jeleniej Górze

AKTYWNOŚĆ KÓŁ W 2015 ROKU

Koło Lekarzy w Zgorzelcu
(przewodnicząca – lek. Ewa Motyka)

 • 14.02.2015 r.
  Bal Lekarza w pałacu „Łagów” w konwencji „Karaiby-Tropicana”. Liczba uczestników 120 – lekarze i ich przyjaciele. Koszt balu pokryty ze środków własnych uczestników. Występy i animacje taneczne prowadzili tancerze z formacji Jose Torresa.
 • 24.10.2015 r.
  Jednodniowa wycieczka lekarska „sasko-czeska Szwajcaria + Termy Toskańskie” prowadzona przez licencjonowanego przewodnika Marka Badera. Koszt wycieczki pokryty ze środków własnych uczestników.
  Przejazd autokarem do Hřenska, spacer z Mezní Louka na Prawczicką Bramę – największe naturalne ucho skalne w Europie. Po obiedzie przejazd do Bad Schandau – Term Toskańskich – zespołu basenów solankowych – klimatycznych, różniących się od hałaśliwych aquaparków.
 • 18.10.2015 r.
  Spotkanie zorganizowane wspólnie z księdzem Sławomirem Lewandowskim z okazji święta św. Łukasza – patrona lekarzy. Po mszy świętej w intencji lekarzy miała miejsce kolacja na plebanii.
 • 18.12.2015 r.
  Wigilia lekarska w Zagrodzie Kołodzieja, w której uczestniczyło 30 lekarzy i zaprzyjaźniony ks. Sławomir Lewandowski. Kolacja wigilijna została sfinansowana w całości (2 000 zł) ze środków, o które wystąpiliśmy do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
  Generalnie mamy problemy z frekwencją – koledzy wykazują daleko idący brak entuzjazmu wobec przedstawianych propozycji. Realizacja jakichkolwiek przedsięwzięć wymaga niemałego wysiłku.

Koło Lekarzy Rodzinnych
(przewodniczący – lek. Adam Zieliński)

W minionym roku lekarze rodzinni spotkali się ok. dziesięciu razy. Na spotkania zapraszani byli ciekawi wykładowcy, którzy omawiali zagadnienia dotyczące ich pracy. W każdym spotkaniu uczestniczyło średnio 20-30 osób. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną. Miło spotykać się w tak licznym gronie i przy okazji dyskutować na bieżące tematy związane z pracą i zmieniającymi się zasadami współpracy z NFZ.

Koło Lekarzy w Bolesławcu
(przewodniczący – lek. Stefan Zbieg)

W 2015 r. Koło zorganizowało 4 spotkania lekarskie, w tym szkolenia pt. Możliwości pomocy farmaceutycznej w leczeniu zaburzeń seksualnych u mężczyzn (prowadzący Stefan Zbieg) oraz Kryteria kwalifikacji do leczenia trombolitycznego w udarach niedokrwiennych mózgu (prowadząca dr Elżbieta Dzikońska-Bywalec). Każdorazowo brało w nich udział ponad 20 osób. Ponadto w ramach integracji lekarskiej wybraliśmy się do bolesławieckiego Teatru Starego (rozdysponowano 35 biletów), tradycyjnie zorganizowaliśmy także kolację wigilijną. Kilka planowanych spotkań z powodu nikłego zainteresowania lekarzy nie odbyło się.

Koło Lekarzy Stomatologów
(przewodnicząca – lek. dent. Barbara Polek)

We współpracy z Kołem Terenowym PTS w Jeleniej Górze KLS zorganizowało następujące szkolenia i warsztaty:

STYCZEŃ 2015
Mikroprotetyka w stomatologii zachowawczej. System włókien szklanych – lek. stom. Agnieszka Paździor-Klocek (Lublin), firma H Dental

LUTY 2015
Stomatologia Neuromięśniowa. Jak prowadzić pacjentów z problemami okluzyjnymi? Od przypadków prostych do skomplikowanych. Przegląd przypadków klinicznych – dr n. med. Jacek Ciesielski (Łódź)

KWIECIEŃ 2015
Diagnostyka i leczenie schorzeń błony śluzowej jamy ustnej – prof. dr hab. Tomasz Konopka (Uniwersytet Medyczny Wrocław)

CZERWIEC 2015
Różne rodzaje materiałów miękkich do podścielania protez – prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz (Uniwersytet Medyczny Wrocław)

PAŹDZIERNIK 2015
Wypalenie zawodowe – na czym polega, jak przeciwdziałać? – lek. Dariusz Delikat, psycholog (Wrocław)

Część seminaryjna: wypalenie zawodowe – koncepcje, definicje, rodzaje; indywidualne, interpersonalne i organizacyjne uwarunkowania występowania wypalenia zawodowego; objawy i konsekwencje wypalenia zawodowego; metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Warsztaty: autodiagnoza poziomu i przyczyn wypalenia zawodowego; metody radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami związanymi z wykonywaną pracą; sposoby uzyskiwania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym; sposoby kształtowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, identyfikacja i aktywne modyfikowanie organizacyjnych przyczyn wypalenia zawodowego.

LISTOPAD 2015

1. Wykonywanie szyn po relaksacji nerwowo-mięśniowej. Faza kliniczna i laboratoryjna – dr n. med. Jacek Ciesielski (Łódź)

Temat warsztatów: Wykorzystanie łuku twarzowego i artykulatora do prawidłowego wykonania szyn po relaksacji nerwowo-mięśniowej

Omawiane zagadnienia: rejestracja zwarcia neuromięśniowego aparatem J-5; porównanie pozycji modeli w zwarciu neuromięśniowym i w zwarciu ustalonym off-line w artykulatorze wg koncepcji standardowej; cel użycia łuku twarzowego; praca w zespołach dwuosobowych z użyciem łuków twarzowych i rejestracja zwarcia centralnego oraz przeniesienie go do artykulatora; praca z artykulatorami; kliniczne etapy wykonywania szyny; laboratoryjne etapy wykonywania szyny; wskazania do szynoterapii w zależności od sytuacji klinicznej

2. wspólnie z MIP Pharma

Qui bene diagnoscit bene curat, czyli słowo o najczęstszych błędach diagnostycznych i leczniczych w schorzeniach jamy ustnej, twarzy i szyi – dr n. med. Mariusz Siuta (Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie)

Koło Lekarzy Seniorów (przewodnicząca – dr n. med. Zdzisława Piotrowska-Gede)

W 2015 r. odbyły się 2 zebrania członków Koła: 21.02.2015 (relacje z pielgrzymki do Santiago de Compostela, sprawy organizacyjne); 26.08.2015 (wspomnienia z podróży – dr Kazimierz Pichlak, sprawy organizacyjne).

Ponadto we wrześniu ubiegłego roku Koło zorganizowało wycieczkę do Czech z bardzo bogatym programem, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 12 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna w hotelu Cieplice. W tym najważniejszym w roku spotkaniu bierze udział większość członków Koła. Cieszy solidarność lekarska, dzięki której i ci mniej sprawni członkowie Koła mogli dotrzeć na miejsce spotkania.

DELEGATURA DIL W JELENIEJ GÓRZE

W minionym roku biuro Delegatury DIL w Jeleniej Górze obsłużyło 350. interesantów. Pośredniczyliśmy w zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC, na bieżąco zajmowaliśmy się: rejestracją działalności lekarskich (gabinety w miejscu wezwania oraz w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego), wydawaniem legitymacji lekarskich, uaktualnianiem adresów lekarzy, sprawami związanymi z przeniesieniem lekarza z innej OIL do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, przekazywaniem skarg do kancelarii OROZ.

Wnioskowano o przyznanie bezzwrotnych zapomóg lekarzom w związku z chorobą bądź trudną sytuacją życiową. Szefowa Delegatury brała udział w posiedzeniach Rad Społecznych i spotkaniach w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, uroczystościach okolicznościowych i innych spotkaniach na zaproszenia różnych instytucji i biur poselskich. Oprócz spotkań integracyjnych organizowanych przez Koła, odbywały się szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów, za które szkolący się otrzymali punkty edukacyjne.

Lek. dent. Barbara Polek
– wiceprezes DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej

 

Zaloguj się aby komentować.