logowanie



Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Sprawozdania - Delegatura DIL w Legnicy Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL w Legnicy

W Delegaturze Legnickiej zarejestrowanych jest aktualnie ok. 1370 lekarzy i lekarzy dentystów. W VII kadencji wybrano 23 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Biorą oni udział w pracach organów DIL. W skład Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wchodzi obecnie 3 lekarzy i lekarz dentysta. W Okręgowym Sądzie Lekarskim działa 5 lekarzy i lekarz dentysta, rolę zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełni 2 lekarzy i 2 lekarzy dentystów. Ponadto 3 lekarzy i lekarz dentysta reprezentują delegaturę na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Działa 8 Kół terenowych DIL.

Funkcję wiceprezesa DRL ds. Delegatury Legnickiej i pełnomocnika pełni lek. Ryszard Kępa. Jest on jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisji Etyki NRL. Jego zastępcą i pełnomocnikiem ds. stomatologii jest lek. dent. Ewa Zasławska. Działalność delegatury ukierunkowana była przede wszystkim na aktywności Koleżanek i Kolegów w kołach. Biurem delegatury kieruje p. Krystyna Krupa, która odpowiada za działalność administracyjną.

Działalność delegatury miała wielowymiarowy charakter. Obejmowała ona m.in.:

 1. działalność pomocowo-socjalną dła lekarzy i ich rodzin we współpracy z Komisją Socjalną i ds. Lekarzy Seniorów DRL;
 2. działalność doradczą
  – w zakresie działalności gospodarczej (sukcesywnie rejestrowane były indywidualne, specjalistyczne i kontraktowe praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego);
 3. działalność w zakresie przestrzegania praw lekarza
  – doradztwo i pomoc prawna, a także reprezentacja przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości,
  – stawiennictwo pełnomocnika delegatury w sądach powszechnych i prokuraturze, a także w Sądzie Lekarskim Okręgowym i Naczelnym Sądzie Lekarskim.
 4. działalność polityczną
  – wiceprezes ds. Delegatury Legnickiej pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Legnicy, co ułatwia współpracę z samorządami gminnymi, radami, wójtami, burmistrzami, rezydentami) w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Złotoryi, Jaworze, Polkowicach, Prochowicach, Miłkowicach, Krotoszycach, Legnickim Polu, Chojnowie;
 5. współpracę ze stowarzyszeniami i innymi izbami samorządowymi
  – Izbą Pielęgniarek i Położnych, Izbą Adwokacką, Izbą Aptekarską, Lekarsko-Weterynaryjną i Analityków Medycznych;
 6. działalność kulturalno-rozrywkowo-sportową
  – organizacja zabaw tanecznych i balów w Legnicy, Lubinie/organizowanych przez Koła;
  – organizacja zawodów i treningów sportowych. Wynajem pływalni, kortów tenisowych, sal gimnastycznych i boisk sportowych (szczególna aktywność kół lekarskich w Legnicy);
 7. działalność reprezentacyjną
  – reprezentowanie DIL na zjazdach, akademiach i uroczystościach lokalnych;
  – reprezentowanie interesów lekarzy i lekarzy dentystów przed pracodawcami i właścicielami NZOZ-ów
  – udział w pogrzebach Kolegów i Koleżanek lekarzy z pogrzebowymi mowami;
 8. działalność rozjemczo-pojednawczą w zakresie niewymagającym dochodzenia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powodowaną skargami pacjentów i instytucji – wiceprezes pełnił i pełni funkcję Rzecznika Praw Lekarza;
 9. działalność informacyjną oraz współpracę z mediami z dbałością o wizerunek DIL i godność zawodu lekarskiego;
 10. współpracę z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, z pogotowiem ratunkowym, komendami policji, strażami pożarnymi i strażą miejską.
 11. udział w konkursach na stanowiska kierownika w opiece zdrowotnej oraz w posiedzeniach rad nadzorczych spółek zdrowotnych.

Za pracę na rzecz środowiska lekarskiego pragnę szczególnie podziękować Koleżankom i Kolegom przewodniczącym kół terenowych DIL. Dziękuję również p. Krystynie Krupie za pełną zaangażowania postawę, profesjonalizm w działaniu i stworzenie przyjaznej atmosfery w biurze delegatury.

Lek. Ryszard Kępa
– wiceprezes DRL ds. Delegatury Legnickiej

 

Zaloguj się aby komentować.