logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Sprawozdania - Delegatura DIL we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL we Wrocławiu

W roku 2015 odbyło się jedno spotkanie delegatów Delegatury Wrocławskiej oraz przewodniczących kół terenowych, w którym uczestniczyło 25 delegatów oraz przewodniczących kół. W związku ze zmianą rządu, mianowaniem na stanowisko ministra zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła i mnogością spotkań z tym związanych, spotkanie z delegatami zamykające rok zostało przeniesione na styczeń 2016.

W czasie spotkania przedstawione zostały najważniejsze stanowiska zajmowane przez Dolnośląską Radę Lekarską w sprawach dotyczących aktualnej sytuacji w placówkach ochrony zdrowia na terenie Dolnego Śląska, które były przesyłane do właściwych urzędów, w tym do wojewody dolnośląskiego oraz marszałka województwa dolnośląskiego.

Dolegliwym problemem delegatury jest brak frekwencji na zebraniach i w związku z tym brak bezpośredniej wymiany informacji. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji wydaje się być korzystanie z narzędzi internetowych (poczta elektroniczna, strona internetowa DIL), a jedynie w przypadku istotnych zdarzeń spotykanie się osobiście. Nie mniej jednak wszelkie bieżące informacje są zamieszczane na stronie internetowej. Uruchomiona już została nowa strona internetowa o większej czytelności i funkcjonalności.

Z uwagi na lokalizację Delegatury Wrocławskiej jej działania są w części tożsame z działaniami Izby jako takiej. Delegatura zajmowała się w roku 2015 sytuacjami konfliktowymi, które miały miejsce pomiędzy lekarzami a kierownictwem danych podmiotów leczniczych. Na bieżąco, przy wsparciu Zespołu radców prawnych DIL, interweniowano również w indywidualnych sprawach kolegów lekarzy dotyczących stosunku pracy, umów kontraktowych oraz sporów na linii lekarz – pacjent.

Należy podkreślić, że w roku 2015 miała miejsce realizacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach, dotyczących objęcia ochroną prawną lekarzy, którzy nie podpisali z DOW NFZ umów lub aneksów na refundację recept i otrzymali wezwania do zapłaty za wystawianie recept ubezpieczonym pacjentom. Wstępna pomoc prawna była udzielana lekarzom na poziomie Izby, a następnie sprawy lekarzy, którzy zgłosili się do DIL z prośbą o pomoc i reprezentowanie ich interesów przed DOW NFZ oraz w toku postępowania sądowego, przekazano do kancelarii prawnej. Obecnie sprawy są w toku, część już została rozpatrzona przez sądy I instancji, niestety na niekorzyść lekarzy. W tych przypadkach została jednak wniesiona przez kancelarię apelacja.

Pierwsze miesiące 2015 roku zdominowały wydarzenia związane z „pakietem antykolejkowym” oraz „pakietem onkologicznym”, i w konsekwencji protestem lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego, polegającym na niepodjęciu i odstąpieniu od leczenia pacjentów poprzez zamknięcie przychodni. Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu wielokrotnie występowała w kwestiach merytorycznych, a w sytuacji zaostrzenia konfliktu, wyraziła poparcie dla postulatów lekarzy rodzinnych, organizując w siedzibie DIL konferencje prasowe, spotkanie środowisk lekarskich i odpowiedzialnych za ochronę zdrowia urzędów, a także uczestnicząc w zebraniach lekarzy rodzinnych. Podczas tych spotkań omawiano zaistniałą sytuację, odnosząc sie do wprowadzanych zmian, a także do zmanipulowanych, a wręcz „wykoślawionych” danych, podawanych w mediach przez Ministerstwo Zdrowia. Działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ukierunkowane były głównie na monitorowane sytuacji.

Wśród innych zagadnień, którymi zajmowała się Delegatura Wrocławska, znalazły się m.in:

  • kwestia sporządzania przez DIL formularza PIT-8C dla lekarzy i lekarzy dentystów korzystających z kształcenia organizowanego przez Izbę – zgodnie z rekomendacją Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w odwołaniu do pojawiającego się orzecznictwa należy stwierdzić, że izba lekarska nie jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C;
  • klauzula sumienia – Naczelna Rada Lekarska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę, która częściowo została uznana. Za niekonstytucyjny uznano m.in. obowiązek wskazania innego lekarza czy szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę.

W odpowiedzi na pojawiającą się w ubiegłym roku krytykę prasową lekarzy, mającą związek z wprowadzanym pakietem onkologicznym, protestami lekarzy rodzinnych czy też klauzulą sumienia, podejmowaliśmy działania w obronie dobrego imienia środowiska lekarskiego. W związku z obowiązkiem wprowadzenia do działalności lekarzy kas fiskalnych zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, a po wprowadzeniu możliwości wystawiania druków „L-4” drogą elektroniczną – również spotkanie z pracownikami ZUS. Na stronie internetowej jest także dostępne opracowanie dotyczące procedur sanitarno-epidemiologicznych, będące wynikiem współpracy naszej Izby z sanepidem.

Ponadto, jako Rzecznik Praw Lekarza Delegatury Wrocławskiej prowadzę na bieżąco indywidualne sprawy lekarzy w tym zakresie. Dotyczą one głównie agresywnego zachowania pacjentów, prób różnych „wymuszeń” na lekarzach bądź medialnych oskarżeń o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. W tym kontekście ważna jest informacja, że na stronie opublikowana została Karta Praw Lekarza, będąca kompendium wiedzy o naszych prawach.

Chciałabym również podkreślić, że fakt powołania w listopadzie ub.r. na stanowisko ministra zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła budzi w środowisku lekarskim nadzieje na uporządkowanie pewnych spraw i sprowadzenie ich na właściwe tory z uwagi na doskonałą znajomość problemów środowiska przez nowego szefa resortu zdrowia. Aktualnie oczekujemy na wyniki pracy zespołu, powołanego w ministerstwie, a którego zadaniem jest możliwie maksymalne odbiurokratyzowanie pracy lekarzy.

Lek. dent. Małgorzata Nakraszewicz
– wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej

 

Zaloguj się aby komentować.