logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Sprawozdania - Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów

W roku 2015 Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL odbyła 10 posiedzeń. W każdym z nich uczestniczyło nie mniej niż 8 lekarzy, dobrze wywiązujących się z powierzonych im czynności.

Do priorytetowych zadań Komisji należy przede wszystkim pomoc finansowa Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z uchwałą DRL nr 84/2002 z dnia 12.09.2002 r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z dnia 27.05.2010 r. przyznawane są również odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza, członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118 ze zm.).

Lek. Bożena Kaniak – przewodnicząca Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy SeniorówW roku 2015 przyznano 81 bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 218 500 zł, w tym:

 • 7 zapomóg przyznanych przez Komisję,
 • 71 zapomóg przyznanych przez Komisję i zaakceptowanych przez skarbnika DRL,
 • 3 zapomogi przyznane przez Komisję i zaakceptowane przez Prezydium bądź Radę.

Przyznane zapomogi
– podział na delegatury:

 • 54 lekarzy z Delegatury Wrocław,
 • 5 lekarzy z Delegatury Wałbrzyskiej,
 • 10 lekarzy z Delegatury Jeleniogórskiej,
 • 2 lekarzy z Delegatury Legnickiej,
 • 10 osób niebędących lekarzami (wdowy i dzieci po zmarłych lekarzach).

Przyznane zapomogi
– przedział wiekowy:

 • do 30 roku życia – 8 osób
 • od 30 do 50 roku życia – 12 osób
 • powyżej 50 roku życia – 61 osób

Podania obejmowały następujące przypadki: choroby (w większości nowotworowe); pomoc wdowom po lekarzach samotnie wychowującym dzieci; pomoc osobom po wypadkach wymagających rehabilitacji oraz opieki medycznej i pielęgniarskiej; wsparcie emerytów i rencistów posiadających niskie dochody; pomoc młodym lekarzom: bezrobocie, niskie wynagrodzenia stażystów, stażyści bez świadczeń stypendialnych. W jednym przypadku, zgodnie z regulaminem, Komisja stwierdziła brak podstaw do udzielenia zapomogi.

Komisja przyznała 29 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 29 000 zł.

Przyznane odprawy
– podział na delegatury:

 • 12 osób z Delegatury Wrocław,
 • 9 osób z Delegatury Wałbrzyskiej,
 • 6 osób z Delegatury Jeleniogórskiej,
 • 2 osoby z Delegatury Legnickiej.

Inne koszty – ok. 2 576 zł (koszty posiedzeń, opłaty telefoniczne i pocztowe, materiały biurowe). Ogółem w roku 2015 Komisja wydatkowała kwotę 250 078 zł (100 proc).

Pomoc ze strony Komisji Socjalnej nie ogranicza się wyłącznie do sfery finansowej, ale również dotyczy innych form, takich jak: hospitalizacja, dostęp do leków lub urządzeń medycznych czy rehabilitacji. W roku 2016 będziemy kontynuować dotychczasowe zadania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej lekarzy – członków DIL oraz ich rodzin. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za współpracę i pomoc.

Lek. Bożena Kaniak – przewodnicząca Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów

 

Zaloguj się aby komentować.